Beskrivelse af Cornelius, der var Pave i år 251-253

Sct. Peter var den første biskop af Rom og dermed den første Pave i historien.
Der er opstået tradition for at biskoppen over Rom, er den katolske kirkes overhovede og dermed Pave for hele den katolske verden. Pavetitlen bliver dog først brugt efter år 300.
Kirken ledes af paven, der anses som Sankt Peters efterfølger. Den opfattelse stammer fra Matthæusevangeliet, hvor Jesus giver Peter nøglerne til himmeriget.
Jesus sagde følgende ord til Peter, som kan læses på indersiden af kuplen i
Peterskirken: ''Du er Peter (klippen) og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke.
Dig vil jeg give nøglerne til himlens rige''.

    B: 523.140
     LU: 23:30

Pave Cornelius i tal :
Nummer 21 i paverækken

Begivenhed: Dato:Varighed:
Pavevalgt :  6. Mar. 251 -
Papiat slutter :  ? Jun. 253 2,2 år

Det dynamisk skiftende indhold på denne side er sammensat af bearbejdet materiale, der fortrinsvis er inspireret af fakta fra ovenstående links. Disse links er i sig selv og i høj grad spændende og anbefalelsesværdig læsning.
Jeg takker hermed for inspiration. :-)
M. Due 2022Cornelius - 251-253 :

Cornelius (San Cornelio) St. Cornelius, fra Rom.
Han var pave fra 6. eller 13. marts 251 til juni 253.
Cornelius var pave i den romersk-katolske kirke og blev kåret som helgen. Han blev valgt som pave i marts 251 i en periode, hvor den romerske kejser Decius ikke var så aktiv med forfølgelserne af de kristne. Hans valg blev modarbejdet af Novatian, som fastholdt synspunktet om, at ikke engang paverne kunne forlade alvorlige synder som mord, utroskab og frafald fra kristendommen, men at disse kun kunne forlades ved dommedag. Cornelius mente modsat, at paverne kunne forlade disse alvorlige synder. Med støtte fra Cyprianus vandt hans tilhængere striden, og han blev valgt som pave. Novatian flygtede fra Rom, men hans tilhængere dannede en sekt (novatianisme), der blev betragtet som kættersk af resten af kristenheden.
Af Cyprianus' skrifter, der bakkede op om Cornelius, fremgår det, at den romersk kirke på det tidspunkt havde 155 gejstlige og forsørgede omkring 1.500 enker og fattige.
Efter to års regering, mens Trebonianus Gallus var kejser, blev Cornelius forvist til Centuricellae (Civitavecchia), hvor han døde.

Cornelius pave og martyr
Født i Rom. Død juni 253 i Civitavecchia. Festdag 16. september. Efter Skt. Fabians martyrium i 250 tog det over et år, før den romerske gejstlighed så sig i stand til at vælge en biskop, dvs. Cornelius, i hans sted. Dette skyldtes fortsatte forfølgelser af de kristne og uenighed mellem de kristne selv. Et parti, ledet af præsten Novatian, hævdede således, at apostasi var en utilgivelig synd, og at Kirken ikke havde nogen magt til at tilgive og genindlemme mennesker, der var faldet fra under forfølgelserne og siden havde fortrudt det. Cornelius afviste denne lære, og Novatian opkastede sig som mod-biskop af Rom. Cornelius blev især støttet af Skt. Cyprian i Afrika og Skt. Dionysius af Alexandria, og Novatian og hans lære blev fordømt på Koncilerne i Kartago og Rom. Bevarede breve fra Cyprian vidner om Cornelius' godhed og gavmildhed. Da forfølgelserne tog til igen, blev han forvist til Centumcellae (Civitavecchia). Han døde kort efter og æres traditionelt som martyr. Han kan være bukket under for strabadserne i sit eksil, men der er intet historisk belæg for senere udsagn om, at han skal være blevet halshugget.

Pave Cornelius var leder af den katolske kirke fra 6 eller 13 marts 251 til sit martyrium i 253.

Kristen-forfølgelserne
Kejser Decius, der regerede fra 249 251 annonce, forfølges kristne i Romerriget temmelig sporadisk og lokalt, men starter januar i år 250, han beordrede alle borgere til at udføre en religiøs offer i overværelse af kommissærerne, eller andet ansigt død. Mange kristne nægtede og blev martyr (muligvis inklusive paven, St Fabian, på 20 januar), mens andre spiste i ofre for at redde deres eget liv. To skoler til at tænke opstod efter forfølgelsen. Ene side, ledet af Novatian, der var en præst i bispedømmet af Rom, mente, at dem, der havde stoppet praktiserende kristendommen under forfølgelsen ikke kunne godtages tilbage i kirken selvom de angrede. Under denne filosofi, ville den eneste måde at genindtaste kirken være re-dåb. Den modsatte side, herunder Cornelius og Cyprianus, biskoppen af Karthago, ikke tro på behovet for re-dåb. I stedet troede de, at synderne bør behøver kun at vise anger og ægte omvendelse skal hilses velkommen tilbage i kirken. I håb om, at kristendommen vil blegne, forhindrede Decius valget af en ny pave. Men snart bagefter Decius var tvunget til at forlade området for at bekæmpe de invaderende goterne, og mens han var væk blev der afholdt valg til paven. I 14 måneder uden en pave, var den førende kandidat, Moses, døde under forfølgelse. Novatian mente, at han ville blive valgt, men Cornelius blev ufrivilligt valgt enogtyvende paven i marts 251.

Pavedømmet
Novatian blev meget vred, ikke blot at han ikke blev valgt til pave, men at en person, der ikke tror på rebaptism var. Han proklamerede sig dermed Modpave (rival) til Cornelius, køre et Skisma gennem kirken. Efter corneliuss udnævnelse til pavestaten blev Novatian mere stringent i sin filosofi, overbevist om, at biskopperne ikke kunne tilgive værste synder, og at sådanne synder kun kunne blive forsonet på dommedag. Cornelius havde støtte fra St. Cyprian, St. Dionysius, og de fleste afrikanske og østlige biskopper mens Novatian havde støtte fra et mindretal af præster og lægfolk i Rom, der ikke anerkende Cornelius som pave. Corneliuss næste handling var at indkalde til en Synode af 60 biskopper til at gentage sig selv som den retmæssige paven og Rådet ekskommunikeret Novatian samt alle Novatianists. Også taget op i Synoden var at kristne, der stoppede praktiserer under kejser Decius forfølgelse kunne modtage nadveren kun efter at gøre bod.
Dom af Synoden blev sendt til de kristne biskopper, mest bemærkelsesværdigt biskop i Antiochia, en hård Novatian supporter for at overbevise ham om at acceptere corneliuss magt. Bogstaver som Cornelius sendt til omkringliggende biskopper give viden om størrelsen af kirken i perioden. Cornelius nævner at på tidspunktet, Roman Church havde, "fyrre seks præster, syv diakoner, syv sub-deacons, fyrre to følgesvende, fifty to ostiarii, og over et tusinde fem hundrede enker og personer i nød." Hans breve også informere at Cornelius havde en stab på over 150 gejstlige medlemmer og kirken fodret over 1.500 mennesker dagligt. Fra disse numre, det er blevet anslået, at der var mindst 50.000 kristne i Rom under pavedømmet af pave Cornelius.

Død og breve
Decius blev dræbt i kamp med goterne i juni 251; umiddelbart efter denne blev Trebonianus Gallus kejser. Forfølgelse begyndte igen i juni 252, og pave Cornelius blev forvist til Centumcellae i Italien, hvor han døde i juni 253. Det liberiske katalog viser hans død som værende fra prøvelser i forvisning; senere kilder hævder dog, blev han halshugget. Cornelius er ikke begravet i kapellet af paver, men i en nærliggende catacomb, og indskriften på hans grav er på Latin, i stedet for græske af hans forgængere pave Fabian og efterfølgende opgaves Lucius. Det lyder: "Cornelius Martyr." Cornelius skrivelser i eksil er alle skrevet i den dagligdags Latin af perioden i stedet for den klassiske stil bruges af de uddannede som Cyprian, teolog og biskop, samt Novatian, som også var en filosof. Dette tyder på, at Cornelius kom ikke fra en ekstremt velhavende familie og dermed ikke fik en sofistikeret uddannelse som barn. Et brev fra Cornelius i eksil nævner et kontor for "Eksorcisten" i kirken for første gang. Kanonisk ret dikterede, at hver bispedømme skal have en eksorcist, en tradition, der fortsatte indtil de mindre ordrer blev undertrykt af Paul VI i 1972.

Der refereres til i historie
St. Cornelius nævnes ikke meget i de fleste tekster. Når han refererer til, synes det at være sammen med hans anti-pope Novatian, der til sidst grundlagde sin egen kirke med hans egen biskopper; hans forgænger St Fabian; eller hans efterfølger St. Lucius. Hans pavedømmet var korte, regerende to år, tre måneder, og ti dage, og lidt cirkulerede sandsynligvis på tidspunktet på grund af forfølgelsen i Christian Centre. Over tid synes St. Cornelius at have været overset og forbigået til andre store katolske paver hvis papacies varede længere, havde mere politisk magt og indflydelse andre kulturer. Men mens Cornelius er en temmelig uklare religiøs figur, har hans mandater formet kirken i historiske måder.

Dyrkelse
Nogle af hans relikvier blev taget til Tyskland i middelalderen; hans hoved blev hævdet af Kornelimünster Abbey nær Aachen. I Rhinlandet var han også en skytshelgen for elskere. En legende knyttet Cornelius fortæller om en ung kunstner, der var bestilt til at dekorere Corneliuskapelle i Selikum bydel i Neuss. Datter af en lokal townsman faldt i kærlighed med kunstneren, men hendes far forbød ægteskab, bemærke, at han kun ville samtykke hvis paven gjorde så godt. Mirakuløst, statuen af Cornelius lænede sig frem fra alteret og velsignede parret, og de to elskende blev således gift.
Cornelius, sammen med Quirinus af Neuss, Hubertus og Anthony den Store, blev æret som en af de fire hellige Marshals i Rhinlandet under den sene middelalder. En legende fortalt på Carnac stater, at dens sten var engang hedenske soldater, der var blevet forvandlet til sten af Cornelius, der flygter fra dem.
Den katolske kirke fejrede Cornelius af ære ham, med hans helgendag den 16 September, som han deler med sin gode ven St. Cyprian. Hans helgendag var oprindeligt den 14 September, den dato, på hvilken både St. Cyprian og St. Cornelius blev martyr, som foreslået af St. Jerome. St. Cornelius hellige navn betyder "slaget horn", og han er repræsenteret i ikoner med en pave, enten holde nogle form af koens horn eller med en ko i nærheden. Han er protektor mod ørepine, epilepsi, feber, trækninger, og også af kvæg, husdyr, ørepine syge, epileptikere og byen Kornelimünster, Tyskland, hvor hovedet er placeret.
                  Katolske begreber:

Afladshandel

Antiochia

Apokryf

Ariani

Arianisme

Avignon

Basilika

Breviar

Bulle

Cistercienser

Davids Slægt

Decius

Diokletian

Dominikaner

Donatisme

Døbefont

Dødssynder

Ecclesiast

Exarch

Franciskaner

Galilei

Glas

Gnostiker

Goddag mand økseskaft

Gudsbevis

Hegesippus

Helvede

Herrens år

Ikonoklasme

Inkvisition

Interregnum

Investitur

Irenæus

Janseni

Kanon

Katakomber

Kirkebøger

Kloster

Koncil

Konklave

Korstog

Lateran

Liber Pontificalis

Longobard

Luther

Lydkonge

Malakias

Malakiasrækken

Markion

Matematik

Modpave

Monarkianisme

Monofysitisme

Monoteletisme

Monstrans

Montanisme

Muhammed

Novatian

Nuntius

Oligark

Origenes

Pallium

Paternoster

Patriark

Pavenumre

Paverækken

Pavinde

Pelagianisme

Pontifikat

Påskestriden

Ramaskrig

Ravenna

Sakramente

Sanktus

Saracen

Schweizergarden

Sede Vacante

Simoni

Skisma

Synode

Tiara

Vatikan

Økumenisk


Ordforklaring :

Antiochia
Decius
Kanon
Koncil
Modpave
Novatian
Skisma
Synode

Antiochia:

[ - ]
Antiochia, tredjestørste by i Nærorienten i hellenistisk tid (efter Alexandria og Seleukeia ved Tigris), nuværende Antakya i Tyrkiet. Grundlagt år 300 f.Kr. af Seleukos 1. og opkaldt efter hans far Antiochos. Byen lå 20 km inde i landet ved Orontesflodens bred og Silpiosbjergets fod. Seleukeia Pieria, grundlagt 310 ved Orontesflodens udløb i Middelhavet, reduceredes snart til Antiochias havneby, og ca. 280 blev Seleukiderigets hovedstad flyttet fra Seleukeia til Antiochia. Da Pompejus i 64 f.Kr. erobrede byen, gjorde han den til hovedstad i den nydannede romerske provins Syria.Blandt de oprindelige kolonister dominerede et kontingent af makedonere og athenere, som Seleukos havde overført fra nabobyen Antigoneia, men tilflyttere fra alle de omliggende provinser gjorde snart Antiochia til et kosmopolitisk bysamfund med bl.a. en stor jødisk befolkningsgruppe. Byen var knudepunktet for karavanevejen fra Det Røde Hav i syd og fra Mesopotamien og Persien i øst, og den store velstand skyldtes fortrinsvis handel.

Skæbnegudinden Tyche er Antiochias beskytter. Hun står på Orontesfloden, personificeret som en gud, og har bykronen på sit hoved. Statuen er tilskrevet billedhuggeren Eutychides kort efter Antiochias grundlæggelse i 300 f.Kr.Antiochia spillede allerede i urkristen tid en afgørende rolle for både kristendommens og kirkens historie. I Antiochia opstod — måske allerede i begyndelsen af 30'erne — den første kristne menighed uden for Palæstina, og her blev betegnelsen "de kristne" første gang anvendt for at adskille fra jøder og andre (Ap.G. 11,26). Menigheden i Antiochia indledte en missionsvirksomhed blandt hedninge, hvilket gav anledning til voldsomme diskussioner med de jøder, der var blevet kristne. Paulus besøgte flere gange den kristne menighed, og byen var udgangspunkt for hans tredje missionsrejse. Antiochia blev et hovedsæde for hellenistisk jødekristendom, og i begyndelsen af 200-t. var Antiochia sammen med Alexandria det førende center i den østlige kirke. Fra 300-t. var byen sæde for en af Østkirkens fire patriarker.

Antiochia blev erobret adskillige gange af perserne, og i 637 blev byen en del af det arabiske kalifat. Den blev i 969 tilbageerobret af kejser Nikeforos 2. Fokas og stod herefter under Det Byzantinske Rige indtil korsfarertiden.

[ - ]

Decius:

[ - ]
Kejser Decius

Gajus Messius Quintus Decius var kejser i 249-251 efter Kristus.

Han var født i Illyrien i ca. 190-200 og fik af Kejser Philippus I (244-249) til opgave at genoprette roen ved Donau.


Hans militære successer fik tropperne til at udråbe ham til kejser i 249 og Philippus blev besejret og dræbt i et slag nær Verona.
Det romerske Senat hædrede Decius ved at give ham tilnavnet Trajan (Traianus).
I 249-250 startede han voldsomme forfølgelser af de kristne, som først tog lidt af mod slutningen af år 250 på grund af den gotiske krig.
Decius' ældste søn blev gjort til medkejser og sendt ud for at besejre goterne, Decius fulgte med ham og de døde begge i slaget ved Abritta i juni 251.
Kejser Decius lod bl.a. opføre en badeanstalt på Aventin : Decius' Termer (Terme Deciane).
Decius blev dræbt i kamp med goterne i juni 251 herefter blev Trebonianus Gallus kejser. Kristenforfølgelserne begyndte igen i juni 252.

[ - ]

Kanon:

[ - ]
Kanon kommer af græsk og betyder rettesnor eller doktrin, og begrebet bruges om den officielle samling af bøger og helligskrifter inden for en given religion. Begrebet bruges først og fremmest om kristendommens kanon, dvs den officielle samling af skrifter, som er blevet optaget i Bibelen, og som anses for sande og nødvendige for Bibelens samlede helhed. Begrebet anvendes også indenfor en række andre religioner.

Kanonisk ret eller Kirkeretten er et retssystem indført af kirken.

Den katolske kirke kæmpede gennem hele middelalderen for at få godkendt, at den havde jurisdiktion over egne forhold. Det indebar oprettelsen af en særskilt dømmende magt, den kanoniske ret, der blev udviklet til et logisk og sammenhængende retssystem i løbet af det 11. århundrede.
Kirkeretten virkede i alle sager om kirkelige anliggender, herunder også moral og ægteskab. Kirkeretten stillede store krav til bevisførelsen, og førte ansvaret over på den enkelte i stedet for slægten.
De kirkelige retter blev ret meget brugt, fordi de lagde vægt på faktiske beviser i stedet for edsaflæggelse. De var også kendt for at være effektive i gældssager.
International kirkeret fik i 1234 sin officielle lovbog, Liber Extra, udstedt af pave Gregor IX (1227-41).
Den udøvende magt, iværksættelsen af straffeforanstaltninger osv. blev derimod på den verdslige magts hænder. Derfor var det kirkeretten, der pådømte sager om f.eks. præsters utugt, men det var lensherrens folk, der udførte straffen.

En del af kirkerettens bestemmelser vedrørende ægteskabelige forhold videreførtes efter reformationen i Tamperretten. Jyske Lov var stærkt inspireret af Kirkeretten.

I vore dage findes der stadig kirkeret. Den katolske kirke har en større lovsamling, men også i Danmark er der kirkeret. Ikke som nøje afgrænsede lovtekster, men som akademisk disciplin indenfor retsvidenskaben, der beskæftiger sig med de særlige retsregler, der regulerer den danske folkekirkes interne retsforhold.


Kanonisk messe

I den gamle liturgi er Kanon centrum i Messen som offer. I flg. tridentinerkoncilets vidnesbyrd går Kanon tilbage til apostlenes tradition, og var i det væsentlige fuldendt omkring Gregor d. Store (600 e. Kr.). Den romerske kirke havde aldrig andre kanoniske bønner. Selv mysterium fidei ["troens mysterium"] i indstiftelsesordene nævnes udtrykkeligt af pave Innocent d. 3. i et brev til ærkebiskoppen af Lyon i 1202, … Dette mysterium fidei blev fjernet i den nye liturgis indstiftelsesord. Samtidig blev der givet tilladelse til andre kanoniske bønner. Den anden - som ikke nævner Messens karakter af offer - men som er den korteste - har erstattet den gamle romerske Kanon stort set overalt. Derved er dyb teologisk indsigt fra tridentinerkoncilet gået tabt.[ - ]

Koncil:

[ - ]
Et Koncil er et kirkemøde for hele eller dele af Den Katolske Kirke. Ordet kommer fra latin "concilium"=Rådsforsamling. Man taler om 4 forskellige typer af konciler: "Concilio Diocesano" eller "Sinodo" indkaldes af Biskoppen, "Concilio Provinciale" indkaldes af Metropolitten (Ærkebispen), "Concilio Nazionale" indkaldes af Patriarken eller Overhovedet for Kirken i det enkelte land.Endelig er der "Concilio Ecumenico", som indkaldes af Paven og gælder for alle dele af Den Katolske Kirke.

Et Økumenisk Koncil foregår i 3 bestemte faser: Indkaldelsen af de nærmere bestemte grupper gejstlige som skal deltage. Afholdelsen sker under Pavens præsidium eller under en af hans legater. Paven bestemmer de emner, der skal debatteres og om evt. andre forslag skal tages med ind til diskussion. Paven har ret til at opløse Koncilet, eller til at stoppe det eller overflytte det til et andet sted. Den sidste fase er Pavens godkendelse af Koncilets konklusioner.

Koncilier - Romerkirkens generalforsamlinger

[ - ]

Modpave:

[ - ]
En modpave var i middelalderen en pave, som kejseren eller et oppositionsparti fik valgt i konkurrence med den retmæssige pave, og som ikke anerkendes i den officielle paveliste.
Modpaverne var i høj grad medvirkende i både det katolske og det statslige politiske spil op gennem årene.
Modpave Hypolitus, 217-235 regnes som regel for at være den første modpave.
Modpave Felix V, 1439-1449, var den sidste af slagsen.

Herunder ses: Modpave Johannes XXIII
(1410 - 1415)
Liste over modpaver gennem historien:
 • Hypolitus (217-235)
 • Novatian (251-258)
 • Felix II (355-365)
 • Ursinus (366-367)
 • Eulalius (418-419)
 • Laurentius (498-499 og 501-506)
 • Dioskur (september-oktober 530)
 • Teodor (september-december 687)
 • Paschalis (oktober-december 687)
 • Konstantin II (767–768)
 • Filippus (juli 768)
 • Johannes (januar 844)
 • Anastasius III (august-september 855)
 • Kristoforus (903-04)
 • Bonifatius VII (juni-juli 974 og 984-85)
 • Johannes XVI (997-98)
 • Gregor VI (juni-juli 1012)
 • Benedikt X (1058-59)
 • Honorius II (1061-72)
 • Klemens III (1080-84)
 • Theoderik (1100-01)
 • Albert (februar-marts 1102)
 • Sylvester IV (1105-11)
 • Gregor VIII (1118-21)
 • Celestin II (december 1124)
 • Kletus [Anakletus] II (1130-38)
 • Viktor IV (marts-maj 1138)
 • Viktor IV (1159-64)
 • Paschalis III (1164-68)
 • Callistus III (1168-78)
 • Innocent III (1179-80)
 • Nikolas V (1328-30)
 • Klemens VII (1378-94)
 • Benedikt XIII (1394-1423)
 • Alexander V (1409-10)
 • Johannes XXIII (1410-15)
 • Klemens VIII (1423-29)
 • Benedikt XIV (1423-29)
 • Benedikt XIV (1430-37)
 • Felix V (1439-49)
Senere har der dog været andre som har taget pavetitel, flere gange efter være blevet valgt af skismatiske grupper. Dette er de såkalte sedevakantister, som mener, at pavestolen står tom, og at de dermed må vælge en af deres egne til at fylde den. Vatikanet har modpaverne med i de officielle lister over paver frem til Felix (V), som døde i 1449, men man medtager ikke sedevakantisterne. Årsagen til dette er, at modpaverne på den officielle liste blev valgt af personer, som befandt sig indenfor den katolske kirke, mens sedevakantistenes paver er valgt af personer, som befandt sig udenfor og havde dannet egne kirkesamfund. De anses derfor af Vatikanet for ledere af konkurrerende katolske eller katolsk-inspirerede grupper.
I katolsk kirkeret er det at lade sig vælge til modpave en skismatisk handling, som automatisk fører til ekskommunikation.

[ - ]

Novatian:

[ - ]
Modpave Novatian (251-258) gav navn til en kættersk bevægelse, Novatianismen, indenfor den katolske kirke.
Novatianisme var et kristent "kætteri" med oprindelse i det tredje århundrede, baseret på læren fra Modpave Novatian, der blev valgt i opposition til pave Cornelius . Novatianismen havde en noget mindre eftergivende politik med hensyn til tilgivelse af frafaldne kristne, der havde været villige til under tvang, at begå synd og afgudsdyrkelse under kristenforfølgelserne.

Se mere om Novatian på dette link.

Novatian var en respekteret og lærd gejstlig, der havde været sekretær for den romerske kirke under kejser Decius kristenforfølgelser i år ca. 250. Novatian mente, at det var både en fejltagelse og ud over myndigheden i kirken, at kunne frikende frafaldne kristne for den sørgeligt almindelige synd afgudsdyrkelse, han blev ordineret til biskop af Rom imod Cornelius. Novatianisterne skabte snart stor i hele det romerske imperium, en splittelse der fortsatte godt ind i det femte århundrede og videre frem.
Novatian selv blev martyr for sin tro i 258.

Hans tilhængere, også kaldet Novatianere, havde et puritansk syn på kirkens politik og mente, at dødelige synder kunne kun blive tilgivet af Gud, ikke af biskopper. Selvom de ikke skyede de angrende syndere, som havde begået forbrydelser som hedenskab, utroskab, hor og mord, nægtede de alligevel sådanne personer tilladelse til fuld altergang. Kontroversen bestod i; om den kristne kirke var "hellig" (om den bestod af helgener villige til at ofre deres liv for troen) eller "katolsk" (universel: også for syndere, herunder dem, der havde begået alvorlige synder efter at være blevet døbt).

Novatianerne fortsatte med deres uforsonlige linie helt op til det 5.århundrede, nogle steder endog længere. Fordi de ikke ville besudle Kirken med at genoptage frafaldne, kaldte de sig "de rene", på græsk "katharoi", hvoraf ordet kætter er opstået.

Se mere om Novatian på dette link.

[ - ]

Skisma:

[ - ]
Det rigtigt store skisma var skismaet mellem Konstantinopel og Rom 1054. Men traditionelt betegnes også den vestlige kirkes skisma som »det store skisma« - man er tilbøjelige til at ignorere Østrom i europæisk historie.

Det Store Skisma, splittelsen mellem den romerske og den byzantinske kirke fra 1054.
Der havde siden 800-t. bestået spændinger om bl.a. pavens forrang, filioque, kirkelige skikke, nadverbrødet og fordelingen af kirkelig jurisdiktion.
I 1054 nedlagde en romersk delegation en bandbulle på alteret i Sofiakirken i Konstantinopel mod patriark Michael Kerullarios og den byzantinske kirkeledelse.
Derpå bandlyste Kerullarios romerne; de gensidige fordømmelser blev først ophævet i 1965.
Året 1054 er traditionelt blevet regnet for tidspunktet for bruddet mellem den østlige og den vestlige kristendom.

Det Vestlige Skisma :


Den romersk-katolske kirke var i senmiddelalderen og renæssancen præget af en række kriser. Kirkens første alvorlige krise kom i 1309, da paven flyttede hoffet fra Rom til Avignon, og i denne periode var paven under den franske konges indflydelse. Pave Gregor 11. flyttede hoffet tilbage til Rom i 1378, men døde kort efter, hvorefter det kom til endnu en krise. Denne krise omtales som Det store Skisma, som varede fra 1378 til 1417, hvor der på et tidspunkt fandtes tre paver (Rom, Pisa og Avignon). Dette blev begyndelsen på koncilbevægelsen, der begyndte med koncilet i Konstanz og afsluttedes med koncilet i Basel. Koncilbevægelsen forsøgte at gøre sig til kirkens øverste myndighed, men tabte magtkampen til paven.
Urban VI´s (1378-1389) valg skete under pres fra den romerske befolkning, der ønskede en romer eller i det mindste en italiener valgt som pave. Han er den sidste pave uden kardinaltitel og hans valg førte til et næsten 50-årigt skisma (spaltning) af den romersk-katolske kirke, hvor der frem til et møde i Pisa i 1409 var to paver og efter mødet var der tre paver - en situation, der varer til de stridende parter mødes på et konsil i Konstanz (1414-1418), hvor man enes om at vælge Oddo di Colonna som pave Martino V og afsætte de øvrige.

Navnene på paver og modpaver i denne periode er:
 • Modpave Clemens VII (1378-1394)
 • Pave Bonifacius IX (1389-1404)
 • Modpave Benedikt XIII (1394-1423)
 • Pave Innocent VII (1404-1406)
 • Pave Gregor XII (1406-1415)
 • Pave Alexander V (1409-1410)
 • Modpave Johannes XXIII (1410-1415)
På konklavet i 1378 valgte Det italienske parti Prignano til pave Urbano VI, men de franske kardinaler ville ikke godkende valget og de blev politisk støttet af den franske kong Karl V og Napolis dronning Johanna 1 af Anjou. Det franske parti valgte så kardinal Robert af Genf som modpave under navnet Clemente VII, og han bosatte sig i Avignon og så var spaltningen af den romersk-katolske kirke en kendsgerning og de indbyrdes krige kunne begynde, hvor Pave Urbano VI tabte en række slag, men han afslog alle forsøg på et kompromis.
I 1415 besluttede den retmæssigt valgte Gregor XII under koncilet i Konstanz (1415-1418) at træde tilbage. Det gjorde han for at afslutte det vestlige skisma, hvor hele tre paver gjorde krav på Petersembedet.

[ - ]

Synode:

[ - ]
Synode, (gr. synodos 'sammenkomst', af syn- og hodos 'vej, passage', jf. -ode), d.s.s. koncil, men fortrinsvis anvendt om kirkemøder på lokalt og nationalt plan. Man taler om stiftssynoder for de enkelte bispedømmer, om provinssynoder for en hel kirkeprovins og (national)synoder for et enkelt land.

Som organer for kirkeligt selvstyre har synoder en særlig rolle i kirker, der er uafhængige af statsmagten. I den græsk-ortodokse og romersk-katolske kirke er hele spektret af synoder repræsenteret, hvorimod synoders rolle er varierende i de protestantiske kirkesamfund. Størst betydning har de i de reformerte kirker. Den danske folkekirke karakteriseres ved et stærkt statsstyre og kender ikke til synoder.

[ - ]


2330
Pt:178