Beskrivelse af Leo VI, der var Pave i år 928

Sct. Peter var den første biskop af Rom og dermed den første Pave i historien.
Der er opstået tradition for at biskoppen over Rom, er den katolske kirkes overhovede og dermed Pave for hele den katolske verden. Pavetitlen bliver dog først brugt efter år 300.
Kirken ledes af paven, der anses som Sankt Peters efterfølger. Den opfattelse stammer fra Matthæusevangeliet, hvor Jesus giver Peter nøglerne til himmeriget.
Jesus sagde følgende ord til Peter, som kan læses på indersiden af kuplen i
Peterskirken: ''Du er Peter (klippen) og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke.
Dig vil jeg give nøglerne til himlens rige''.

     B: 313.441
Det dynamisk skiftende indhold på denne side er sammensat af bearbejdet materiale, der fortrinsvis er inspireret af fakta fra ovenstående links. Disse links er i sig selv og i høj grad spændende og anbefalelsesværdig læsning.
Jeg takker hermed for inspiration. :-)
M. Due 2020Leo VI - 928 :

Leo VI (Leone VI) Leo VI; Leo VI blev pave arrangeret af Marozia fra Theophylactfamilien, da han skulle tjene som en mellemløsning, indtil familiens kandidat var klar til paveembedet. Leo VI var en gammel mand allerede ved udnævnelsen, og han døde, før hans forgænger blev myrdet i fængslet. Leo VI regerede i 6 ell. 7 Måneder og 15 Dage. Hans Pontifikat er skjult i det mørke Årh.

Leo VI (Latin: Leo PP. VI, Italian: Leone VI; died February 929) was Pope for a little over seven months, from June 928 through to February 929. His pontifikate occurred during the period known as the Saeculum obscurum.

Biography

Leo VI was born into Roman family, and his father was Christophorus, who had been Primicerius under Pope John VIII around the year 876. Tradition has it that he was a member of the Sanguini family. Just immediately prior to his election as pope, Leo had been serving as the Cardinal-Priest of the church of Santa Susanna.

Leo was elected pope around June 928, during a period of anarchy. He was chosen by the senatrix Marozia, who had gained control of Rome via the domination of her husband Guy, Margrave of Tuscany, and who had ordered the imprisonment and death of Leo’s predecessor, Pope John X.

During his brief pontifikate, Leo confirmed the decisions of the Synod of Split. He completed his predecessor’s investigations into the Ecclesiastical situation in Dalmatia, and proceeded to give the Pallium to John, Archbishop of Salona, and ordered all the bishops of Dalmatia to obey him. He also ordered the Bishop of Nona and others to limit themselves to the extent of their dioceses. Leo then issued a ban on castrati entering into a union of marriage. He also issued an appeal for help against the Arab raiders who were threatening Rome, stating that:

”Whoever died faithful in this struggle will not see himself refused entry into the heavenly kingdom.”

The French chronicler Flodoard said of him:

”Through the virtue of Peter, Leo the sixth was taken and received, he was preserved for seven months and five days, and like his predecessors, he joined the company of the prophets.”

Leo died in February 929, and was succeeded by Pope Stephen VII. He was buried at St. Peter’s Basilica.                  Katolske begreber:

Afladshandel

Antiochia

Apokryf

Ariani

Arianisme

Avignon

Basilika

Breviar

Bulle

Cistercienser

Davids Slægt

Decius

Diokletian

Dominikaner

Donatisme

Døbefont

Dødssynder

Ecclesiast

Exarch

Franciskaner

Galilei

Glas

Gnostiker

Goddag mand økseskaft

Gudsbevis

Helvede

Herrens år

Ikonoklasme

Inkvisition

Interregnum

Investitur

Irenæus

Janseni

Kanon

Kirkebøger

Kloster

Koncil

Konklave

Korstog

Lateran

Liber Pontificalis

Longobard

Luther

Lydkonge

Malakias

Malakiasrækken

Markion

Modpave

Monarkianisme

Monofysitisme

Monoteletisme

Monstrans

Montanisme

Muhammed

Novatian

Nuntius

Oligark

Pallium

Paternoster

Patriark

Pavenumre

Paverækken

Pavinde

Pelagianisme

Pontifikat

Påskestriden

Ramaskrig

Ravenna

Sakramente

Sanktus

Saracen

Sede Vacante

Simoni

Skisma

Synode

Tiara

Vatikan

Økumenisk


Ordforklaring :

Ecclesiast
Pallium
Pontifikat

Ecclesiast:

[ - ]
Lignende ord i ordbogen:

Ecclesiastes                      -  Prædikerens Bog
Ecclesiastical                   -  Kirkelig
Ecclesiastical council      -  Koncil
Minister for - - -
Ecclesiastical Affairs       -  Kirkeminister

[ - ]

Pallium:

[ - ]
Pallium, (lat. 'kappe'), romersk-katolske ærkebiskoppers særlige kendetegn; et hvidt bånd, vævet af uld og besat med seks sorte, broderede kors.


Herover: Palliets udvikling gennem tiderne.

Det bæres over begge skuldre i form af et Y og symboliserer lammet, der bæres på hyrdens skuldre. Paven har siden 800-t. tildelt palliet til ærkebiskopper. Det er videreudviklet af antikkens lange, rektangulære kappe, oftest båret af ikke-romere, især grækere.
Pallium svarer til den græske himation.
Palliet kan med lidt god vilje minde lidt om et moderne slips.

Pallium tildeles af paven. Ud over ham er det (siden Paul VI i 1978) reserveret metropolitterne og den latinske patriark i Jerusalem.

Herunder: Johannes Paul II med sit Pallium.


[ - ]

Pontifikat:

[ - ]
Pontifikat, (af lat. pontificatus, afledt af pontifex), en paves regeringstid.

Pontifex, (lat., af pons 'vej, bro', gen. pontis, og -fex, af facere 'gøre'; af omstridt bet., måske 'den, der baner vej' eller 'den, der bygger bro'), i romersk religion navnet på et ledende medlem af pontifikalkollegiet, et præstekollegium bestående af rex sacrorum, de tre store flamines og tolv mindre flamines; pontifex maximus 'den største pontifex' havde som særligt embedsområde Vestakulten. Pontifikalkollegiet holdt til i Regia (egl. 'kongens hus') på Forum Romanum og havde bl.a. overopsyn med Roms statskult, lege (ludi), sakralret og varselstydning. Fra ca. 200 f.Kr. kendes tabulae pontificum 'pontifexernes tavler', en samling historiske annaler.

Fra og med Augustus blev ærestitlen pontifex maximus givet til den regerende kejser, og i løbet af 400-t. overtog paven den oprindelig hedenske titulatur, ofte forkortet pont.max. eller PM, nu i formen summus pontifex, hvis betydning tolkedes kristologisk som 'den, der slår bro mellem Jord og Himmel'.[ - ]


0559
Pt:326