Lørdag 00:00
Sankt Titus Basilika i Gortyna på Kreta.


Om billedet: Susanne i badet; Se mere her.

                Lørdag 00:00

Lørdag: Fra nordisk er dagen kendt som laugardagr (engelsk laundry) eller 'vaskedag' (efter det Olddanske ord Løgh der betyder bad), eftersom dette var en normal dag at bade på.
På dansk henviser navnet "lørdag" ikke til nogle planeter, men hvis man går videre til engelsk med "Saturday" refererer dette direkte til planeten Saturn – Saturn's Day.
Saturn beskrives som en gammel mand, som har ansvar for at holde styr på tiden i universet, og nogle af hans egenskaber er forsigtighed, bevaring og påpasselighed.
Han er det modsatte af generøsitet. Hans farver er mørke og jordlige; brun og sort.
På latin er lørdag opkaldt efter romernes gud Saturn. latin: dies Saturnis Feria VII, Feria septima.
Dagens tema: Afrundingen :
Er samtidig afslutningen, den beseglede skæbne, formen har besejret det flydende, usikre. Samtidig forlader bevidstheden projektet; udtrykt i Saturntegnet, der viser stoffets indfatning om bevidstheden; følelsen fanget i stoffet, materialismens fængsel.
I traditionel astrologi har Saturn et dårligt rygte pga. at den er associeret med melankoli, men alle planeter reflekterer både positive og negative ting.


Fakta om: 18. september
Dagens navn er: TITUS

Titus dag: Han var en af de fromme kristne der ledsagede Paulus på alle hans rejser. Han er desuden Paulus' sekretær og ven og bliver to gange sendt til Efesus og Korinth. Da Paulus forlader Kreta, udnævner han Titus til biskop.

Titus, der var et almindeligt romersk navn i antikken og som betyder agtværdige, nævnes i Det Ny Testamente som en i apostlen Paulus's følge.
Titus nævnes flere gang i de paulinske breve og et af Biblens skrifter er stilet til ham; Paulus' Brev til Titus, Titusbrevet. Titus var med Paulus og Barnabas i Antiokia og ledsagede dem til Apostelmødet i Jerusalem.
Han var angiveligligt ikke-jøde, idet det fremgår at Paulus ikke ville omskære ham. Titus's manglende omskæring bliver af Paulus brugt som vidnesbyrd på, at hedninger der omvendes til kristendommen, ikke behøver at overholde de jødiske foreskrifter, for at være rigtige kristne.
Ved en senere lejlighed placeres Titus ifølge de paulinske breve i Efesos sammen med Paulus og Timotheus hvorfra han sendes til Korinth for at indsamle en pengegave til de fattige kristne i Jerusalem.
Han omtales sidste gang i 2.Tim.4:10 hvor han opholder sig i Rom sammen med Paulus der nu er i fangenskab. Det Ny Testamente omtaler ikke hans død. - Ifølge kirketraditionen blev Titus ordineret til Biskop på Kreta.
Han døde ifølge traditionen i år 107 95 år gammel.

Allerede tidligt i kristendommens udvikling blev Kreta introduceret til den nye religion, idet apostelen Paulus besøgte øen på sin tredje rejse i år 64. Her efterlod han Titus, der skulle påtage sig arbejdet med at skabe rammerne for den nye religion og omvende indbyggerne til kristendommen.
Titus er således den første biskop på Kreta og bliver fejret som sådan. I Gortyna, øens daværende hovedby, ligger den store Titus basilika, der blev opført i det 6. årh., men er senere blevet restaureret flere gange.

Det er Tycho Brahesdag i dag.

Titus var en tidlig kristen leder, en kammerat og discipel af apostlen Paulus, der er nævnt i flere af Pauline Epistler herunder brev til Titus. Han menes at være en ikke-jøde konverteret af Paulus til kristendommen, og ifølge traditionen, blev indviet af ham som biskop af øen Kreta. Titus bragte en fundraising brev fra Paulus til Korinth, at samle ind til de fattige i Jerusalem. Senere, på Kreta, udnævnte Titus presbytere i hver by og forblev der i hans alderdom, døende i byen Candia (moderne Heraklion).

Levetid

Titus var en græsk, tilsyneladende fra Antioch, som synes at være blevet konverteret af Paulus, hvorefter han fungerede som Paulus 'sekretær og tolk. I år 51, Titus ledsaget Paulus til Rådet afholdt i Jerusalem om emnet de Mosaiske ritualer. Selv apostlen havde givet samtykke til omskæring af Timothy, for at gøre sit ministerium acceptabelt blandt jøderne, ville han ikke tillade det samme med hensyn til Titus, så for ikke at virke i overensstemmelse med dem, der vil kræve det for Gentile konverterer.

Mod slutningen af året 56, sendte Paulus, Titus fra Efesus til Korinth, med fuld Kommissionen til at afhjælpe de mange emner af skandale og kiv i denne kirke. Fra Korinth, Paul derefter sendt Titus til at organisere samlinger af almisse til de kristne i Jerusalem. Titus var en fredsstifter, administrator og missionær. Han genindtrådte Paulus i Makedonien, og opmuntrede ham med budskab, han bragte fra Korinth.

St. Paul, efter hans første fængsling, vender tilbage fra Rom stoppede på øen Kreta for at prædike. Fornødenheder af andre kirker, der kræver hans tilstedeværelse andetsteds, ordinerede han sin discipel Titus biskop i denne ø, og efterlod ham til at afslutte det arbejde, han var begyndt. Chrysostomos siger, at dette er en indikation af den agtelse Paulus holdt for Titus.

Paulus tilkaldte Titus fra Kreta til slutte sig til ham på Nicopolis i Epirus. Senere, Titus rejste til Dalmatien. Det Nye Testamente optager ikke hans død.

Det er blevet fremført, at betegnelsen "Titus" i 2 Kor og Galaterbrevet er intet mere end en uformel navn, der bruges af Timothy, allerede af den kendsgerning, at selv om begge siges at være langsigtede tæt ledsagere af Paulus, de aldrig ser i fælles scener. Teorien foreslår, at en række passager-1 Kor. 04:17, 16.10; 2 Kor. 02:13, 7: 6, 13-14, 12:18; og Acts 19,22-alle henviser til samme rejse af et enkelt individ, Titus-Timothy. 2 Timothy synes at bestride dette, ved at hævde, at Titus er gået til Dalmatien. Det faktum, at Paulus gjort et punkt for at omskære Timothy (ApG 16: 3), men nægtede at omskære Titus (Gal 2: 3) angiver, at de er forskellige mænd.

Veneration

Titus' festdag blev ikke medtaget i den Tridentinske Kalender. Ved revisionen i 1854, blev den flyttet til den 6. februar. I 1969 tildelte den romersk katolske kirke en festdag på den 26. januar, for at fejre de to disciple af Paulus, Titus og Timotheus, dagen efter festen for Paulus' Konvertering. Den evangelisk-lutherske kirke i Amerika fejrer disse to sammen med Silas, på samme dato. Den ortodokse kirke fejrer ham den 25. august og den 4. januar.

Hans relikvier, består nu kun af hans kranium, der æres i kirken St. Titus, Heraklion, Kreta, som det blev returneret i 1966 efter at være flyttet til Venedig under den tyrkiske besættelse.

St. Titus er skytshelgen for USA feltpræst Corps. Korpset har etableret bekendtgørelse af Titus Award. Ifølge Department of Defense, "Order of Titus tildeling er den eneste pris forelagt af chefen for feltpræster til at anerkende fremragende præstation af ministeriet ved feltpræster og Kapellanens assistenter. Orden Titus tildeles for fortjenstfuld bidrag til den unikke og meget synlige enhed ministeriet Team Observer Controller Program. prisen anerkender den store betydning af realistiske, doktrinært guidet bekæmpe ministerium træning i at sikre leveringen af herskende religiøs støtte til amerikansk soldat".

Tycho Brahesdag


                                                      

Det dynamisk skiftende indhold på denne side er sammensat af bearbejdet materiale, der fortrinsvis er inspireret af fakta fra ovenstående links. Disse links er i sig selv og i høj grad spændende og anbefalelsesværdig læsning.
Jeg takker hermed for inspiration. :-)
M. Due 2021 - LU: 04:04 Pt: 22 msec.