About dogs and people...

Hunde vs. mennesker...

If there are no dogs in Heaven, then when I die I want to go where they went. - Will Rogers

Hvis der ikke er hunde i himlen, så vil jeg når jeg dør, derhen hvor hundene kommer. - Will Rogers


The average dog is a nicer person than the average person. - Andy Rooney

Gennemsnits- hunden er en bedre person end gennemsnits-personen. - Andy Rooney


If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you; that is the principal difference between a dog and a man. - Mark Twain

Hvis du samler en udsultet hund op og giver den en god behandling, vil den aldrig bide dig. Dette er den grundlægggende forskel på hund og menneske. - Mark Twain


There is no psychiatrist in the world like a puppy licking your face. - Ben Williams

Der findes ingen psykiater i hele verden, som en hundehvalp, der slikker dit ansigt - Ben Williams


Don’t accept your dog’s admiration as conclusive evidence that you are wonderful. - Ann Landers

Accepter ikke din hunds beundring, som noget endegyldigt bevis på, at du på nogen måde er et vidunderligt menneske. - Ann Landers


I wonder if other dogs think poodles are members of a weird religious cult.. - Rita Rudner

Jeg spekulerer på om andre hunde tror, at pudler er medlemmer af en sær religiøs kult.. - Rita Rudner


Ever consider what our dogs must think of us? I mean, here we come back from a grocery Store with the most amazing haul – chicken, pork, half a cow. They must think we’re the Greatest hunters on earth!. - Anne Tyler

Har du nogensinde overvejet hvad vore hunde tænker om os ? Jeg mener, når vi kommer hjem fra supermarkedet, med det mest utrolige bytte – kyllinger, flæskesteg en halv okse. De må tro vi er de bedste jægere i verden ! - Anne Tyler


Anybody who doesn’t know what soap tastes like never washed a dog. - Franklin P. Jones

Dem der ikke ved hvordan sæbe smager, har aldrig vasket en hund - Franklin P. Jones


If I have any beliefs about immortality, it is that certain dogs I have known will go to heaven, And very, very few persons. - James Thurber

Hvis jeg har nogen tro om udødeligheden - så er det at visse hunde jeg har kendt vil komme i himlen - og meget, meget få mennesker - James Thurber


My dog is worried about the economy because Alpo is up to $3 a can. That’s almost $21 in dog money. - Joe Weinstein

Min hund er meget bekymret over økonomien. Det er fordi en dåse Doggy koster 20 kroner. Det er 140 i hundepenge ! - Joe Weinstein


If your dog is fat, you aren’t getting enough exercise. - Unknown

Hvis din hund er fed, er det fordi du får for lidt motion.


My Goal in life is to be as good of a person as my dog already thinks I am. - Anonymous

Mit mål i livet er, at blive en så god person, som min hund allerede tror jeg er.


Dogs love their friends and bite their enemies, quite unlike people, who are incapable of Pure love and always have to mix love and hate. - Sigmund Freud

Hunde elsker deres venner og de bider deres fjender, fuldstændigt ulig mennesker, som ikke besidder ægte kærlighed og altid må blande kærlighed og had. - Sigmund Freud


Dogs are not our whole life, but they make our lives whole. - Roger Caras

Hunde er ikke hele vores liv, men de gør vores liv hele ! - Roger Caras


The reason a dog has so many friends is that he wags his tail instead of his tongue. - Anonymous

Årsagen til, at en hund har så mange venner er, at den logrer med halen istedet for tungen.


Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea. - Robert A. Heinlein

Kvinder og katte gør som de lyster, mænd og hunde burde slappe af og vænne sig til realiteten. - Robert A. Heinlein


Mvh. Din hund ...