Sankt Benedikt.
Detalje fra en fresko af Fra Angelico.

                Mandag 00:00


Portræt (1926) af Herman Nieg (1849-1928); Heiligenkreuz Abbey, Østrig.


Sankt Benedict og koppen med gift (Melk Abbey, Østrig)


Sankt Benedictus af Nurcia.


Sankt Benedictus af Nurcia.


"Landkort" over månen. Stednavnene er læselige ved fuld forstørrelse. Tryk på kortet med musen.

                Mandag 00:00

Mandag: Dette er månens dag. Opkaldt efter Månen/Luna. latin: dies Lunae Feria II, Feria secunda oldnordisk: manadagr.
Flere traditionelle gudinde-billeder er associeret med månen (Selene, Diana, Aradia, Hecate osv.).
Dagen er forbundet med krop og helse og vore psykiske egenskaber. Mandag er derfor en dag for healing og psykisk udvikling. Passende farver for månen er hvidt og perleagtig violet (som skinnet i perler eller enkelte hvide månesten).
Dagens tema: Orientering :
'hvor er jeg?' - viden herom er den uundgåelige forudsætning for meningsfuld indgriben i en omverden; udtrykt i mandagens Måne, symbol på følelse, indtryksmodtagelighed, lunefuldhed, fragmentarisk fluktuerende opfattelser.


Fakta om: 21. marts
Dagens navn er: BENEDICTUS

Benedicts dag: Dagen har navn efter Benedikt af Nurcia i Italien, som levede fra ca. 480 til 547. Han er grundlægger af benediktinermunkenes kloster på Monte Casino. Sammen med en lille folk munke slog han sig i 529 ned i Monte Cassino og her grundlagde han et nyt kloster og stiftede benediktinerordenen og nedskrev benediktinernes ordensregel (Benedikts Regel).

Benedikt af Nurcia levede fra ca. 480 til 547, dvs han blev omkring 67 år gammel.

Bortset fra et kort digt, der tilskrives Markus af Monte Cassino, findes kun de gamle beretninger om Benedict nedskrevet i andet bind af Pave Gregor I's fire-binds dialoger, der menes at have været skrevet i 593.

Benediktus blev født i Nurcia i Italien og han grundlagde benediktinerordenen. Han blev sendt til Rom for at studere, men før han var færdig med studierne, flygtede han til Affile, hvor han boede med en ny familie. Efter et kort ophold dér, flygtede han igen til en hule i Aniodalen, hvor han boede i tre år, kun afbrudt når munken Romanus forsynede ham med de helt nødvendige ting som f.eks. mad.

St. Gregor fortæller os kun lidt om disse tre år. Han taler nu om Benedict, ikke længere som en yngling, men som en mand af Gud. Han fortæller to gange, at Romanus hjalp Benedict på enhver måde han kunne. Munken besøgte ham tilsyneladende ofte og bragte ham mad på faste dage.

Modnes i sind og karakter

Gennem disse tre års ensomhed, kun afbrudt af lejlighedsvis kommunikation med den ydre verden og besøgene fra Romanus, modnede Benedict både i sind og karakter, kendskab til sig selv og sine medmennesker, og samtidig blev han ikke kun kendt, men sikrede sig respekt fra dem der stod over ham; så meget endda, at da abbeden i et nærliggende kloster døde (udpeges af nogle som Vicovaro), kom brodeeskabet til ham og bad ham om, at blive deres abbed. Benedikt var bekendt med livet og disciplinen i klostretet og vidste, at "deres levevis var forskellig fra hans og, at de derfor aldrig ville blive enige sammen: Men alligevel, overvandt de ham med deres bønner og han gav sit samtykke". Forsøget mislykkedes dog; og munkene prøvede så, at forgifte ham.

Velsignelser imod gift

Legenden siger, at de først forsøgte at forgifte hans drikkevand. Han fremsagde en velsignelse over koppen og den knustes. Derefter forsøgte de at forgifte ham med forgiftet brød. Da han fremsagde en velsignelse over brødet, fejede en ravn ind og fjernede brødet. Benedikt vendte så tilbage til sin hule på Subiaco. Fra denne tid synes hans mirakler, at være blevet hyppigere og mange mennesker, tiltrukket af hans hellighed og karakter, kom til Subiaco for, at leve under hans vejledning. Han grundlagde herefter 12 klostre i nærheden af Subiaco og til sidst, i ca. 529, grundlagde han det store Benediktiner Kloster på Monte Cassino, der ligger på en bakketop mellem Rom og Napoli.

Monte Cassino klosteret

I det nye kloster på Monte Cassino, nedskrev han Benediktinernes ordensregel (Benedikts Regel). Her stiftedes benediktinerordenen. Da han døde i ca. 547, blev han begravet på Monte Cassino. I 673 blev hans jordiske rester overført til et andet kloster i Frankrig. En af Benedikts attributter siges at være en tam ravn, der underholdt ham, da han boede i hulen.
Benedikt er værnehelgen for Europa. På dansk kaldes han for Bendt og Sankt Bendts kirke i Ringsted er opkaldt efter ham. Benedikts mindedag blev 1969 flyttet til 11. juli. Men det er den 21. marts der tænkes på, når der på Gudmunds dag under vejrvarsler står, at ustadig vejr helst skal holde sig til Sankt Bendts dag. Død år 547.

Han er skytshelgen for:

-Landmænd
-Landarbejdere
-Huleboere
-Civilingeniører
-Kobbersmede
-Italienske arkitekter
-Heraldik og officerer våben
-Skolebørn
-Folk i religiøse Ordener
-Ansatte, der har ødelagt arbejdsgiverens ejendele
-Munke
-Døende mennesker
-Europa
-Heerdt (Tyskland)
-Norcia (Italien).

Og han er skytshelgen imod:

-Gift
-Trolddom
-Rosen
-Feber
-Galdesten
-Inflammatoriske sygdomme
-Nyresygdomme
-Brændenælde udslæt
-Fristelser.


                                                      

Det dynamisk skiftende indhold på denne side er sammensat af bearbejdet materiale, der fortrinsvis er inspireret af fakta fra ovenstående links. Disse links er i sig selv og i høj grad spændende og anbefalelsesværdig læsning.
Jeg takker hermed for inspiration. :-)
M. Due 2022 - LU: 01:49 Pt: 31 msec.