(C) 2024 Tersoft

Dags Dato: 15/6 2024.

Fraction time: 1387/1440

LørdagUgedags navneLørdagLørdag
- Lørdag betyder vaskedag (laugardag).
- Ordet lørdag, ældre dansk løverdag, oldnordisk laugardagr er sammensat af laug "bad" og dagr "dag". Ugedagen betød altså oprindeligt "vaskedag", i visse gamle tekster findes også navnet tvættedag.
- På latin hed dagen Diēs Sāturnī "Saturns dag"; de andre ugedage var også opkaldt efter romerske guder. Navnet Saturn lever videre i engelsk Saturday og nederlandsk zaterdag.
- Andre europæiske sprog har opkaldt dagen efter sabbaten, den jødiske hviledag, der faldt på denne dag: tysk Samstag (kun Syd- og Vesttyskland, Østrig, Schweiz), fransk samedi, græsk σάββατο (savato) og russisk Суббота (Subbota). I Nord- og Østtyskland bruges ordet "Sonnabend" imidlertid, hvilket betyder "aftenen før søndag".
- På de nordiske sprog er dagenes navne inspireret af romernes kalender.
- Selve inddelingen af ugen stammer fra oldtidens Babylon og Egypten, hvor dagene blev opkaldt efter syv synlige himmellegemer.
- Herfra spredte skikken sig til de andre middelhavskulturer. Rom fx fik en dag for krigs­guden Mars, som også lagde navn til en planet.
- Nordboerne overtog de to romerske dage, som knyttede sig til Solen og Månen. De romerske gudenavne for fire af de øvrige dage blev erstattet af tilsvarende nordiske. Den romerske tordengud Jupiter blev således til Thor.
- Kun høstguden Saturn fik ikke plads i den nordiske uge. På hans dag vaskede nordboerne sig, og de gav den navn efter det oldnordiske ord for vask: “laur”, der som ovenfor beskrevet er endt som “Lørdag” (foreløbigt ihvertfald). Somme hævder dog at Lørdag skulle være Lokes dag, men teorien er vist ikke særligt udbredt.

Når man er født en lørdag:
- Lørdagsbørn skal ingen sorger trykke.

Ugedagsnavnet på forskellige sprog :
Dansk Lørdag
Norrønt
Vikingemål
Laugardagr
Engelsk Saturday
Latin dies Saturnis
dies lavationis
Feria Septima
ItalienskSabato
Fransk Samedi
Tysk Samstag
Sonnabend
Spansk Sábado
PortugisiskSábado
Hebraiskיום שבת
yom shabat
RussiskСуббота
Subbota
Шестой день это Суббота | Shestoy denʹ eto Subbota | Sjette dag er Lørdag (Sabbat)

-        
Se mere "Ugedags navne" i morgen !
d. 15. Juni, Skærsommermåned
Uge 24, dagen er nummer 167 i året.
Det Herrens år 2024 (skudår)
Kalenderblad med afklædte piger.
Kalenderblad med afklædte mænd.
Helligdag : VALDEMARSDAG
Idag : GENFORENINGSDAG
Årets ord: 2011 Arabisk forårÅrets ordÅrets ord:2011 Arabisk forår
- Det Arabiske Forår er den populære betegnelse for den bølge af folkelige protester, der rullede henover den arabiske verden fra slutningen af 2010. Oprørene førte til regimeskifte i Tunesien, Libyen, Egypten og Yemen, udløste en blodig borgerkrig i Syrien og førte til store folkelige protester og en vis grad af både liberaliseringer og repression i andre arabiske lande.
Se mere "Årets ord" i morgen !

Dagens navn er: VITUS
Det er i dag: Genforeningsdagen og Valdemarsdag, samt International dag mod misbrug af ældre.Det er i dagDet er i dag:- Genforeningsdagen
- og Valdemarsdag,
- samt International dag mod misbrug af ældre.Se mere "Det er i dag" i morgen !

Dagens lækkerbid !
Dagens Blomsterbuket !
Dagens Pave: Gregor VI - 1045-1046
Dagens Philosoph: René Descartes
Dagens Videnskab: Penicillin
Dagens Planet: planeterne
Dagens § i Moseloven: Det 3. bud - Du skal holde hviledagen hellig.Dagens § i MoselovenDagens § i Moseloven:Det 3. bud - Du skal holde hviledagen hellig.
- Hvad vil det sige?
- Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke tilsidesætter prædikenen og Guds ord, men holder det helligt, gerne hører og lærer det.
- Iflg. Martin Luthers -Lille Katekismus, 1529
Se mere "Dagens § i Moseloven" i morgen !

Dagens § i Jyske lov: 2. bog § 109. Hvis tyven er syg eller ikke er hjemme.Dagens § i Jyske lovDagens § i Jyske lov: 2. bog § 109. Hvis tyven er syg eller ikke er hjemme.
- Hvis den, der sagsøges for tyveri, er syg, således at han ikke kan komme til tinget, da skal man vente, til han bliver rask. Men er han draget på pilgrimsfærd, da skal man vente, indtil han kommer hjem. Er han inden for riget, men dog uden for landet, da fastsættes der en måneds frist for ham. Alle de forfald, som før er nævnt, gælder også her, hvis han ikke var hjemme, da der blev rejst sag imod ham. Men hørte han, at der blev rejst sag imod ham og derefter flygtede, da hjælper intet forfald ham, med­mindre kongen har ladet ham kalde.
Se mere "Dagens § i Jyske lov" i morgen !

Danmarks Riges Grundlov: Kapitel VIII, § 79Danmarks Riges GrundlovDanmarks Riges Grundlov:Kapitel VIII, § 79
- Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.
Se mere "Danmarks Riges Grundlov" i morgen !

Dagens kloge ord: Jeg går ind for genbrugDagens kloge ordDagens kloge ord:Jeg går ind for genbrug
- Jeg genbruger feks. mine træsko dagligt, i lange perioder ad gangen.
- Deter Enkeltmand
Se mere "Dagens kloge ord" i morgen !

Dagens gamle vits: Hvorfor har Århus ikke noget ishockeyhold??Dagens gamle vitsDagens gamle vits: Hvorfor har Århus ikke noget ishockeyhold??
- De druknede under sommertræningen!
Se mere "Dagens gamle vits" i morgen !

Dagens ord: LøsøreDagens ordDagens ord:Løsøre
- ejendele der kan flyttes, fx husgeråd, møbler, maskiner og transportmidler, evt. formue.
Se mere "Dagens ord" i morgen !

Dagens dyr: Vand Realbat RossenDagens dyrDagens dyr:Vand realbat rossen
- er en af de få hårdføre arter, som lever hele året.
Beslægtet med hvalrossen
Se mere "Dagens dyr" i morgen !

Dagens invasive art: Kæmpe-PileurtDagens invasive artDagens invasive art:Kæmpe-pileurt
- Kæmpepileurt anses for at være en invasiv art og ønskes bekæmpet.
- Kæmpepileurt danner flere meter høje, meget tætte bestande, hvor under der er meget mørkt, og næsten ingen andre planter, dyr eller fugle trives. Når pileurterne vokser langs vandløb, kan der desuden komme problemer med erosion om vinteren, når der ikke er nogen planter til at beskytte brinkerne og holde på jorden.
- Arten er i fremgang og ses flere steder i Danmark. Al bekæmpelse bør starte tidligt om foråret. Den bedste bekæmpelse er konstant nedskæring i et par år eller gentagen slåning. Læs mere om bekæmpelse af kæmpepileurt i Miljøstyrelsens vejledning.
- Udbredelse :
- Kæmpepileurt stammer fra det fjerne østen og har sin naturlige udbredelse i Japan, Kina, Korea og Taiwan. Den blev indført som prydplante til haver og parker for ca. 100 år siden. Nogle steder er planten anvendt til dyrefoder. I Danmark er kæmpepileurt fundet forvildet første gang i 1950.
- Udseende :
- Kæmpepileurt er medlem af syrefamilien (Polygonaceae) og betegnes som tilhørende de store pileurter. Den store pileurt er en meget flot, livskraftig staude og derfor populær som prydplante.
- Kæmpepileurt kan blive 3-4 m høj og danner ofte meget tætte bestande med ca. 80 skud pr. m2. De ofte rødlige stængler er opret, kantet-furet, hule og bambusagtige, med spredte blade.
- Hos kæmpepileurt er bladene tilspidset ovale med hjerteformet grund og ca. 15-30 cm lange. Bladenes midtribbe er ofte rød. Planten blomstrer fra august til oktober.
- Blomsterne er gulgrønne og fremkommer i tætte aks. De store pileurter er følsomme overfor tidlig nattefrost og visner i september måned. Når bladene visner, er der kun de nøgne, tomme stængler tilbage.
- De nøgne stængler og det rigt forgrenede netværk af jordstængler overvintrer. Planternes underjordiske dele kan nå 2 m ned i jorden og ud til 7 m fra centrum.
Se mere "Dagens invasive art" i morgen !

Dagens fobi: FrancofobiDagens fobiDagens fobi:Francofobi
- Galiofobi
- Gallofobi
- Angst for Frankrig, fransk kultur
Se mere "Dagens fobi" i morgen !

Dagens Dødssynd: 7. Dødssynden Acedia (Dovenskab)Dagens DødssyndDagens Dødssynd:7. Dødssynden Acedia (dovenskab)
- Og dens modsætning kardinaldyden, Industria (indsatsvilje) (diligence).
- Dovenskab er en last, når den gør skade på en selv og ens omgivelser. Dovenskab er en af de syv dødssynder. Dovenskab dækker også en, som ikke søger gud eller ikke søger forbedring.
- Belphegor — Herren over kløften, en dæmon der er associeret med en af de syv dødssynder, dovenskaben, han hjælper mennesker med at gøre opdagelser. Han forfører folk ved at foreslå dem utrolige opfindelser, der oftest vil gøre dem rige.
- Ifølge nogle dæmonologer fra 1600-tallet, er hans kræfter stærkest i april.
- Biskoppen og heksejægeren Peter Binsfeld var af den opfattelse at Belphegor frister gennem dovenskab. Ligeledes ifølge Peter Binsfeld er Belphegor den vigtigste dæmon for den dødssynd der er kendt som dovenskab i den kristne tradition.

- Kardinaldyden : Indsatvilje (Industria) (etik, moral) (modsatte af ladhed (Acedia)) — Være vågen, fysisk aktiv, have vilje til at arbejde.
- Den katolske syn på dødssynd :
- Der findes to typer af synd indenfor den katolske synd. Der er synder, som man kan tilgive, de såkaldte svaghedssynder; disse er de synder, som handler om menneskelig svaghed. Den anden form for synd er de syv dødssynder, som er de alvorlige af slagsen.
Se mere "Dagens Dødssynd" i morgen !

Dagens elementar partikel: W-Og Z-PartiklerDagens elementar partikelDagens elementar partikel:W-og Z-partikler
- Bærer den svage kernekraft.
- Er på spil ved forskellige former for radioaktivitet.
Se mere "Dagens elementar partikel" i morgen !

Dagens afviger: KoprofagDagens afvigerDagens afviger:Koprofag
- Tænder på bæ.
Se mere "Dagens afviger" i morgen !

Dagens Amalie: Det kan kun gå for hurtigtDagens AmalieDagens Amalie:Det kan kun gå for hurtigt
Se mere "Dagens Amalie" i morgen !

Dagens Marilyn: Seven Conspiracy Theories About Marilyn Monroe’s Death From Murderous Kennedys to UFOs
Dagens MarilynDagens Marilyn: Seven Conspiracy Theories About Marilyn Monroe’s Death From Murderous Kennedys to UFOs
- Her association with the Kennedy family got her killed
Monroe’s alleged relationship with the Kennedy family factors in almost all conspiracy theories about her death. She was famously rumored to be sleeping with President John F. Kennedy — a rumor she helped stoke with the notorious sultry version of “Happy Birthday” she sang to JFK mere months before her death. But later rumors claimed she was also having an affair with JFK’s younger brother, Attorney General Robert Kennedy.
- She was killed by Robert Kennedy to cover up their affair
First advanced by right wing crackpot Frank A. Capell in a 1964 pamphlet, the theory states that Monroe was indeed sleeping with Robert Kennedy, but got too attached, and he had her murdered to protect his career. Capell also accused the Kennedys and several other people who knew Monroe of being communist spies, so…
- She was killed by Robert Kennedy for knowing too much
First advanced by rock journalist Anthony Scaduto in his 1975 book “Who Killed Marilyn Monroe”, the theory claims Monroe was kept a diary filled with incriminating information she overheard from the Kennedys, and Robert Kennedy had her killed when he found out. The theory also managed to shoehorn notorious union leader and Kennedy foe Jimmy Hoffa.
- She wasn’t killed by Robert Kennedy, but he staged her death as a suicide
Tabloid journalist Anthony Summers advanced this convoluted theory in his 1985 book ”Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe.” Summers claimed that after Robert Kennedy broke off their affair, she threatened to go public, a move Kennedy and his then-Brother in law Peter Lawford tried to prevent by enabling Monroe’s growing drug and alcohol addiction. Summers claims Monroe accidentally OD’d, but died in an ambulance on the way to the hospital, so her body was returned to her home where Lawford, Kennedy, and FBI Director J. Edgar Hoover staged her death as a suicide.
- She was killed by the CIA to hurt the Kennedys
In the book “Victim: The Secret Tapes of Marilyn Monroe,” Matthew Smith claims that the CIA knew Monroe and Robert Kennedy were having an affair, and killed her to get back at the Kennedy family for the disastrous Bay of Pigs invasion.
- She was killed by the Mafia to hurt the Kennedys
The book “Double Cross” claims that Monroe was actually murdered on the orders of Chicago mafia boss Sam Giancana. According to authors Chuck and Sam Giancana (Sam’s brother and godson), she was killed to send a message to Robert Kennedy to back off his crusade against the mob. A similar theory was advanced by private detective Milo Speriglio, who claimed Jimmy Hoffa was also involved.
- It was a cover-up by her doctors
No Kennedys this time. Donald Spoto claimed in his 1993 book “Marilyn Monroe: The Biography,” that her death was an accidental overdose which happened because Monroe lied to her two doctors about the amount of medication she’d been prescribed. Afraid of the possible consequences, said Spoto, the doctors staged Monroe’s death as a suicide with the help of her housekeeper.
- She was going to expose the truth behind UFOs
The latest one to emerge — courtesy of Gizmodo — is probably the strangest and least probable. Dr. Steven Greer, who is the subject of the documentary “Unacknowledged,” claims that Monroe was killed by the government because she was threatening to leak classified information about extraterrestrials. Cool story.
Se mere "Dagens Marilyn" i morgen !

Dagens one-liner: Jeg går i bad hvert år til JulDagens one-linerDagens one-liner:Jeg går i bad hvert år til Jul
- og sommetider også når det ikke er Jul.
Se mere "Dagens one-liner" i morgen !

Dagens palindrom: Skal Eva Hørfrø have laks?skal evah ørfrøH avE lakSDagens palindrom:Skal Eva Hørfrø have laks?
skal evah ørfrøH avE lakSSe mere "Dagens palindrom:" i morgen !

Dagens snagvendte: StuesøgerDagens snagvendteDagens snagvendte:Stuesøger
- Støvsuger
Se mere "Dagens snagvendte" i morgen !

Dagens Chuck Norris: Chuck Norris can start a fire with an ice cube.Dagens Chuck NorrisDagens Chuck Norris:Chuck Norris can start a fire with an ice cube.
Se mere "Dagens Chuck Norris" i morgen !

Dagens musikinstrument er: TaffelklaverDagens musikinstrument erDagens musikinstrument er:Taffelklaver
- Et taffelklaver er et pianoforte, hvis strenge er arrangeret diagonalt i en kasse, der enten kan være rektangulær eller karnisformet. Modsat et flygel, hvis strenge og hamre ligger på linje, anslår hamrene i et taffelklaver strengene i en skrå vinkel. Denne type klaverer blev fra ca. 1850 byggede på fabrikker med støbejernsrammer. Det holdt stemningen længere og blev et billigt og pålideligt alternativ til det dyre flygel.
Se mere "Dagens musikinstrument er" i morgen !

Dagens musikudtryk: Prima VoltaDagens musikudtrykDagens musikudtryk:Prima volta
- Første gang.
Se mere "Dagens musikudtryk" i morgen !

Dagens fejlmeddelelse: Found coffey cup in DVD drive. Please replace with proper media.Dagens fejlmeddelelseDagens fejlmeddelelse:Found coffey cup in DVD drive. Please replace with proper media.
Se mere "Dagens fejlmeddelelse" i morgen !

Dagens bandeord: GiftblomstDagens bandeordDagens bandeord:Giftblomst
Se mere "Dagens bandeord" i morgen !

Dagens Bynavn: Marie DesireDagens BynavnDagens Bynavn:Marie desire
- Marienlyst
Se mere "Dagens Bynavn" i morgen !

Dagens indbygger: østjydeDagens indbyggerDagens indbygger:østjyde
- En indbygger i Østjylland
Se mere "Dagens indbygger" i morgen !

Dagens Danske Ø: Store OkseøDagens Danske ØDagens Danske Ø:Store Okseø
- Størrelse [km²] : 0,08; Antal indbyggere : 4
- Store Okseø er den ene af de to Okseøer, den anden ø hedder pudsigt nok Lille Okseø.
- Okseøerne er to småøer på den danske side i Flensborg Fjord. Øerne ligger ud for Sønderhav. Øerne bliver for første gang nævnt i Kong Valdemars Jordebog i år 1231. Øerne blevet dengang brugt som græsgange for kvæg.
- Efter sagnet opstår øerne ud af ler, som falder ned fra en jættes sko. Indtil den store stormflod i november 1872 levede beboerne af landbrug, fiskeri og skibsbyggeri.
- Store Okseø er 8 ha stor og har en færgeforbindelse til fastlandet. På øen findes en campingplads og en restaurant. Store Okseø ejedes af Bov Kommune, Miljøministeriet og Sønderjyllands Amt frem til 2007, hvor øen blev overtaget af Miljøministeriet.
- Lille Okseø er 4 ha stor og ejes af Københavns Lærerforenings Kolonier.
- Dronning Margrete 1. døde af pest på et skib i Flensborg Havn, hvorefter hun ifølge sagnet en kort periode var begravet på Lille Okseø. Derefter blev hun bragt til Sjælland og genbegravet i Sorø Klosterkirke, for endelig i 1413 som den første kongelige af blive begravet i Roskilde Domkirke.
- Staten har ejet Store Okseø siden 1982.På øen ligger et beboelseshus, en gammel kro og nogle bådehaller.
- Øen var i en længere periode bortforpagtet, men de tyske forpagterne levede ikke op til kontrakten, og Naturstyrelsen overtog ansvaret for øen igen i august 2016.
- Apr. 2018: Det bliver ikke billigt for Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune at få sat skik på Store Okseø. De tidligere tyske forpagtere har efterladt øen med misligholdte bygninger og bådebroer og med en betydelig mængde affald spredt rundt omkring bygningerne.
- En arbejdsgruppe, som Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune har nedsat, har regnet sig frem til, at alene oprydningen på øen og nedrivning af bygninger vil koste 3,6 millioner kroner. Det bliver cirka halvanden gang dyrere end ellers, fordi arbejdet foregår på en lille ø uden færgedrift.
Se mere "Dagens Danske Ø" i morgen !

Dagens afføring: Dufter LortenDagens afføringDagens afføring:Dufter lorten
- Denne lort dufter så kraftigt at din mor,
- lidt efter, går ud for at snuse.
Se mere "Dagens afføring" i morgen !

Dagens pruttehumor: En Dansker, En Tysker Og En Russer Befinder Sig I Et Fly.Dagens pruttehumorDagens pruttehumor:En dansker, en tysker og en russer befinder sig i et fly.
- Først så tager danskeren et æble og smider det ud af flyet.
- Så tager tyskeren en pære og smider den ud. Russeren er lidt sindsyg og tager en bombe og smider ud.
- Da flyet lander går de tre passagerer ud af flyet.
- De ser pludselig en grædende pige, der fortæller at hun har fået et æble i hovedet.
- Så møder de en dreng, der ligeledes græder og fortæller at han lige pludselig og ud af ingenting fik en pære i hovedet.
- Dernæst kom de forbi en dreng, der rullede rundt på jorden af grin. De spurgte ham hvad der var så sjovt, og dertil svarede han:
- Jojo, ser I, jeg slog en prut og så eksploderede hele skolen!
Se mere "Dagens pruttehumor" i morgen !

Dagens yndlingsord: StorstrømsbrosekspropriationskommissionsmedlemDagens yndlingsordDagens yndlingsord:Storstrømsbrosekspropriationskommissionsmedlem
Se mere "Dagens yndlingsord" i morgen !

Dagens fremmedord: EtymologiDagens fremmedordDagens fremmedord:Etymologi
- Etymologi (græsk: étymon 'sand, egentlig, ægte' og lógos 'ord, fornuft, forklaring') er læren om enten, ords oprindelse og udvikling eller et enkelt ords oprindelse.
- For at leve op til sprogvidenskabens krav skal en etymologi leve op til en vis stringens:
-Den skal respektere de regelmæssige lydudviklinger, der er sket i det eller de sprog, som ordet har været en del af.
-Den skal være afledt i henhold til de orddannelsesregler, der gælder i de(t) pågældende sprog.
-Den skal kunne redegøre for en sandsynlig semantisk udvikling. -Den skal ved fremmedord kunne godtgøre, at der har været kontakt med det andet sprog.
Se mere "Dagens fremmedord" i morgen !

Dagens Græsk/Latin: PessimismeDagens Græsk/LatinDagens Græsk/Latin:Pessimisme
- kommer af latin pessimus 'værst' og -isme.
- Pessimisme er en betegnelse dannet i midten af 1700-tallet som modsætning til optimisme for den holdning, at alt udvikler sig på den værst tænkelige måde, og at et umiddelbart gode i det lange løb vil vise sig at være et onde.
- Den tyske filosof Arthur Schopenhauer brugte betegnelsen om sin filosofi.
Se mere "Dagens Græsk/Latin" i morgen !

Dagens hadeord: DobbeltopslagDagens hadeordDagens hadeord:Dobbeltopslag
Se mere "Dagens hadeord" i morgen !

Dagens floskel: Sparekniven.Dagens floskelDagens floskel:Sparekniven.
Se mere "Dagens floskel" i morgen !

Dagens Postnummer: 4686 - HerfølgeDagens PostnummerDagens Postnummer:4686
- Herfølge
Se mere "Dagens Postnummer" i morgen !

Dagens smutter: MetaldehydDagens smutterDagens smutter:Metaldehyd
- Metal-dehyd eller Met-aldehyd ?
- (sneglegift)
Se mere "Dagens smutter" i morgen !

Dagens undersættelse: Tonight I want to tell you about a mans call to lifeDagens undersættelseDagens undersættelse:Tonight I want to tell you about a mans call to life
- I aften vil jeg fortælle jer om en mand kaldet Leif
Se mere "Dagens undersættelse" i morgen !

Dagens vrøvl: Hvordan kan det være, at vingummibamser altid ser ud til at ville give dig en stor krammer, lige inden du spiser dem ?Dagens vrøvlDagens vrøvl:Hvordan kan det være, at vingummibamser altid ser ud til at ville give dig en stor krammer, lige inden du spiser dem ?
- Det hedder altså: Vinbammigumser !
Se mere "Dagens vrøvl" i morgen !

Dagens Forviste-Betalelser: Håndværkeren der hjælper mig for tiden udbrød i går eftermiddags, efter udført arbejde:Dagens Forviste-BetalelserDagens Forviste-Betalelser:Håndværkeren der hjælper mig for tiden udbrød i går eftermiddags, efter udført arbejde:
- “Så! Den falder ikke sgu ned i stille vejr!”
- Tidligere sagde han:
- “Det der lægger man sgu ikke mærke til når musikken først spiller…”
- Arbejdet er godt. Han er bare vittig. Håber jeg.
Se mere "Dagens Forviste-Betalelser" i morgen !

Dagens SMS slang: AMOFDagens SMS slangDagens SMS slang:AMOF
- As a Matter of Fact
Se mere "Dagens SMS slang" i morgen !

Dagens mærkelighedsord: FordarDagens mærkelighedsordDagens mærkelighedsord:Fordar
- For dig
- Hvordan går det fordar?
Se mere "Dagens mærkelighedsord" i morgen !

Dagens fantasiord: TæskegrundskyldpromilleDagens fantasiordDagens fantasiord:Tæskegrundskyldpromille
- Se: Dummebøde, Rockerlån
Se mere "Dagens fantasiord" i morgen !

Dagens Trafik-ord: MULDVARPEBILDagens Trafik-ordDagens Trafik-ord:MULDVARPEBIL
- Biler der kører uden baglygterne tændt.
Se mere "Dagens Trafik-ord" i morgen !

Dagens dumme spørgsmål: Hvem opfandt lyset og hvorfor?Dagens dumme spørgsmålDagens dumme spørgsmål:Hvem opfandt lyset og hvorfor?
Se mere "Dagens dumme spørgsmål" i morgen !

Dagens pleonasme: Hun Fødte Et Lille Spædbarn.Dagens pleonasmeDagens pleonasme:Hun fødte et lille spædbarn.
- Man har selvfølgelig hørt om store babyer.
Se mere "Dagens pleonasme" i morgen !

Dagens paradox: Hvordan pakker man styroporkugler ind, når man skal forsende dem?Dagens paradoxDagens paradox:Hvordan pakker man styroporkugler ind, når man skal forsende dem?
Se mere "Dagens paradox" i morgen !

Dagens blandede sjov: Hvilken farve havde Christian d. 10.´s hvide hest?Dagens blandede sjovDagens blandede sjov:Hvilken farve havde Christian d. 10.´s hvide hest?
- Hvid
Se mere "Dagens blandede sjov" i morgen !

Dagens Kongelige overhovede: Frederik 3. [40]Dagens Kongelige overhovedeDagens Kongelige overhovede:Frederik 3. [40]
- Levetid: 1609 -1670,
- Regeringstid: 1648-1670
- Tilhørte Huset Oldenborg, der regerede fra år 1448 til 1863.
- Han var konge af Danmark-Norge fra 1648 til 1670. Han havde som valgsprog: Dominus providebit (Herren vil råde).
- Af Guds Nåde Konge af Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Greve udi Oldenburg og Delmenhorst.
- Frederik 3. var, næstældste søn af Kong Christian IV og dronning Anna Cathrine.
- Gift 1643 med Sophie Amalie af Braunschweig-lüneburg, født 1628, død 1685.
- Han fik ialt 9 børn: 1 søn før ægteskab og med dronning Sophie Amalie 3 sønner og 5 døtre.
- Han indførte enevælden ved, på stændermødet i 1660, at udnytte uenigheden mellem adelen og borgere og gejstlige samt den nyligt erhvervede folkelige popularitet til at opnå arveret og få annulleret håndfæstningen og således indføre enevælde.
- Peder Schumacher, senere adlet som Griffenfeld, udarbejdede i 1665 sammen med kongen selv Kongeloven, verdens eneste nedskrevne enevoldsgrundlov, som fastslår kongens uindskrænkede magt.
- Heri omtales kongen som "det ypperste og Højeste Hoved her på Jorden over alle menneskelige Love".
- Frederik havde ført et mådeholdent liv fyldt med interesser, der gjorde det vidt forskelligt fra hans faders. Alligevel blev han ikke lige så gammel. Allerede den 9. februar 1670 døde han efter 3 dages smertefuldt sygeleje ikke fuldt 61 år gammel. Den 4. maj samme år blev han gravsat i Roskilde Domkirke.
- Kong Frederik 3. og dronning Sophie Amalie er stedt til hvile i Christian den 4's kapel, Roskilde Domkirke.
Se mere "Dagens Kongelige overhovede" i morgen !

Dagens Kim Larsen: Kim Larsens band Kjukken er opkaldt efter en tegneseriefigur skabt af Helge Hall i 1930’erne. Tegneserien gik i bladet ‘Fritiden’.Dagens Kim LarsenDagens Kim Larsen: Kim Larsens band Kjukken er opkaldt efter en tegneseriefigur skabt af Helge Hall i 1930’erne. Tegneserien gik i bladet ‘Fritiden’.
- ‘Larsen’ af Peder Bundgaard s. 25.
Se mere "Dagens Kim Larsen" i morgen !

Dagens Poul Schlüter: I Danmark har vi den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt, og så har vi den fjerde statsmagt (pressen), som vi kan kalde den fordømmendeDagens Poul SchlüterDagens Poul Schlüter:I Danmark har vi den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt, og så har vi den fjerde statsmagt (pressen), som vi kan kalde den fordømmende
- Dette er så sandt som det er sagt og sandheden bliver mere og mere tydelig som årene går. Nuff said.
Se mere "Dagens Poul Schlüter" i morgen !

Dagens Einstein: The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.Dagens EinsteinDagens Einstein:The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.
Se mere "Dagens Einstein" i morgen !

Dagens blondine: I en 4. klasse går der fire piger. En brunette, en rødhåret, en sorthåret og en blondine. Hvem af dem har de største bryster?Dagens blondineDagens blondine:I en 4. klasse går der fire piger. En brunette, en rødhåret, en sorthåret og en blondine. Hvem af dem har de største bryster?
- Blondinen. Hun er nemlig 18 år gammel.
Se mere "Dagens blondine" i morgen !

Dagens bryllupsdag: 15 års bryllupsdagen hedderDagens bryllupsdagDagens bryllupsdag:15 års bryllupsdagen hedder
- Iflg. blomsterhandlerne: Krystalbryllup
- Iflg. Guldsmedeforeningen: Safirbryllup.
Se mere "Dagens bryllupsdag" i morgen !

Dagens kloge om kvinder: “Der findes et særligt sted i helvede for kvinder, som ikke hjælper hinanden”Dagens kloge om kvinderDagens kloge om kvinder:“Der findes et særligt sted i helvede for kvinder, som ikke hjælper hinanden”
- Madeleine Albright (1937-), amerikansk diplomat, tidl. udenrigsminister og FN ambassadør
Se mere "Dagens kloge om kvinder" i morgen !

Dagens LATIN: Praeterea censeo Carthaginem esse delendameDagens LATINDagens LATIN:Praeterea censeo Carthaginem esse delendame
- Iøvrigt mener jeg at Karthago bør ødelægges
- Sagt af Cato d.ä. hver gang han afsluttede sine taler i det romerske senat.
Se mere "Dagens LATIN" i morgen !

Dagens Harry Potter besværgelse: GanelåsDagens Harry Potter besværgelseDagens Harry Potter besværgelse:Ganelås
- Bruger du denne, "limer" du dit offers tunge fast til ganen sådan han/hun ikke kan snakke.
Se mere "Dagens Harry Potter besværgelse" i morgen !

Dagens Collatz Conjecture: 167 – 502 – 251 – 754 – 377 – 1132 – 566 – 283 – 850 – 425 – 1276 – 638 – 319 – 958 – 479 – 1438 – 719 – 2158 – 1079 – 3238 – 1619 – 4858 – 2429 – 7288 – 3644 – 1822 – 911 – 2734 – 1367 – 4102 – 2051 – 6154 – 3077 – 9232 – 4616 – 2308 – 1154 – 577 – 1732 – 866 – 433 – 1300 – 650 – 325 – 976 – 488 – 244 – 122 – 61 – 184 – 92 – 46 – 23 – 70 – 35 – 106 – 53 – 160 – 80 – 40 – 20 – 10 – 5 – 16 – 8 – 4 – 2 – 1
Totalt: 67 iterationer over tallet. 167. Største værdi: 9232


Dagens Sømandslingo: KompasDagens SømandslingoDagens Sømandslingo:Kompas
- Et magnetkompas, som navnet indikerer, fungerer på samme måde som en magnet, hvor der er en magnetisk nord- og sydpol, som tiltrækkes af hinanden.
- Kompasset er bygget efter idéen om, at Jorden har et magnetfelt, og altså er én stor magnet. Fordi kompasnålen er lavet af magnetisk materiale, betyder det, at den tiltrækkes af magnetfeltet på Jorden.
- De magnetiske poler ligger til gengæld forskudt af vores geografiske poler. Det betyder, at Jordens magnetiske nordpol faktisk ligger omkring den geografiske sydpol, og at den magnetiske sydpol ligger omkring den geografiske nordpol.
- Nålen vil altid forsøge at pege mod den magnetiske sydpol, så uanset hvilken vej du vender og drejer dig, vil den vise mod nord.
- Så sådan er er sagen: Jordens magnetiske nordpol ligger omkring den geografiske sydpol, og at den magnetiske sydpol ligger omkring den geografiske nordpol. Og den ende af kompasnålen der peger mod nord har en magnetisk ladet nordpol.
- Kilde: https://www.ryhojskole.dk/hvordan-virker-et-kompas/
Se mere "Dagens Sømandslingo" i morgen !

Dagens Optimistiske: Al lidelse forårsages af uvidenhed.Dagens OptimistiskeDagens Optimistiske:Al lidelse forårsages af uvidenhed.
- Mennesker påfører andre smerte i den egoistiske jagt på deres egen lykke eller tilfredsstillelse. – Dalai Lama
Se mere "Dagens Optimistiske" i morgen !

Dagens Giftige: AlkoholDagens GiftigeDagens Giftige:Alkohol
- 26 vodkashots inden for kort tid sætter kredsløbet og vejrtrækningen så meget ud af spil, at forgiftningen kan dræbe et voksent menneske. -Alkoholtolerance har dog også en vis betydning, og derfor kan visse personer drikke meget mere.
Se mere "Dagens Giftige" i morgen !

Dagens Laterale gåde: Pirates : Five pirates stole a treasure – exactly hundred gold coins. Pirates have a special way of dividing their loot:
1 The oldest one suggests how he would split up the loot.
2 Everyone votes.
3 If he gets more than half votes they split the loot according to his proposal.
4 If he doesn’t the others kill him and the process starts all over again – without the dead pirate.
All pirates are very used to this way of dividing and they never break the rules.
Everyone’s top priority is his life.
Second is money.
And if there is no money or life involved in his decision he likes to harm the others.
How will they split the loot?Dagens Laterale gådeDagens Laterale gåde: Pirates : Five pirates stole a treasure – exactly hundred gold coins. Pirates have a special way of dividing their loot:
1 The oldest one suggests how he would split up the loot.
2 Everyone votes.
3 If he gets more than half votes they split the loot according to his proposal.
4 If he doesn’t the others kill him and the process starts all over again – without the dead pirate.
All pirates are very used to this way of dividing and they never break the rules.
Everyone’s top priority is his life.
Second is money.
And if there is no money or life involved in his decision he likes to harm the others.
How will they split the loot?
-
1. If there is only one pirate left its easy – he takes it all.
2. If there are only two pirates left on the boat – the older one dies every time because the youngest just says no and kills the older guy and takes the loot.
3. It means that if there are three pirates left on the boat – the second youngest will agree with the oldest guy no matter what to save his own life. It means that the oldest pirate takes all gold.
4. What if there are 4 pirates? The second oldest will never agree with dividing because he is next and if it gets to him he takes everything. It’s necessary to pay the two youngest pirates. They wouldn’t get anything if the oldest one was to be killed so he needs to give just one gold coin to each.
5. Finally 5 pirates. The oldest pirate needs two votes. He will hardly convince the second oldest as he would have to give him more than 98 gold coins. On the other hand it’s easy to pay the third guy as he wouldn’t get a single coin if the fourth pirate was to divide. He needs to give him just one coin. Two youngest guys would get one gold coin each in next step. So he can just give two gold coins to one of them.
Oldest: 97; second oldest: 0; third: 1; one of the two youngest 2; the other 0; according to the oldest pirates will.
Se mere "Dagens Laterale gåde" i morgen !


Dagens Darwin: I Florida i USA blev to 21-årige studerende fundet inde i en tom heliumballon, der havde været brugt som reklamesøjle.Dagens DarwinDagens Darwin:I Florida i USA blev to 21-årige studerende fundet inde i en tom heliumballon, der havde været brugt som reklamesøjle.
- De to havde hevet den 2,5 meter brede ballon ned og var kravlet ind i den
- muligvis fordi helium får menneskestemmer til at lyde sjove.
- Når mennesker indånder ren helium, får hjernen imidlertid ingen ilt, og det dør man af, nærmest uden at opdage det.
- De to studerendes sidste ord var en usammenhængede fnisen i et højt toneleje.
Se mere "Dagens Darwin" i morgen !

Dagens Sjofert: Hvordan dyrker man sikker sex?Dagens SjofertDagens Sjofert:Hvordan dyrker man sikker sex?
- Man oplyser falsk navn og adresse!
Se mere "Dagens Sjofert" i morgen !


Matematik og Ingeniør Sjov:
Grænsenværdien for: [ sin (x) / n ]; når n går mod uendelig er 6 (six).
Bevis: forkort n i tæller og nævner og hæv parantesen. [ si(x) / 1 ] = six = 6Matematik og Ingeniør SjovMatematik og Ingeniør Sjov:
Grænsenværdien for: [ sin (x) / n ]; når n går mod uendelig er 6 (six).
Bevis: forkort n i tæller og nævner og hæv parantesen. [ si(x) / 1 ] = six = 6
- ---------------------------------------------
The limit as n goes to infinity of sin(x)/n is 6. Proof: cancel the n in the numerator and denominator.
Se mere "Matematik og Ingeniør Sjov" i morgen !


Dagens Konspirationsteori: Frygten for de hvide striber efter fly på himlen – også kaldet chem trails – opstod, efter at det amerikanske luftvåben i 1996 udgav en rapport om mulighederne for at manipulere vejret. Konspirationsteorien om chem trails lyder, at de striber, der bliver hængende længe, indeholder stoffer, der manipulerer med vores hjerner.Dagens KonspirationsteoriDagens Konspirationsteori:Frygten for de hvide striber efter fly på himlen – også kaldet chem trails – opstod, efter at det amerikanske luftvåben i 1996 udgav en rapport om mulighederne for at manipulere vejret. Konspirationsteorien om chem trails lyder, at de striber, der bliver hængende længe, indeholder stoffer, der manipulerer med vores hjerner.
- Nogle mener, at de indeholder f.eks. strontium, barium og aluminium. Og målet skulle være psykologisk manipulation, vejrmanipulation eller befolkningskontrol – alt efter hvem man spørger.
Se mere "Dagens Konspirationsteori" i morgen !

Dagens Fabeldyr: HippogrifDagens FabeldyrDagens Fabeldyr:Hippogrif
- En hippogrif er et fiktivt dyr har en bagkrop som en hest men forkrop/forben er som en løve og hoved som en grib eller ørn.
- Der findes to forskellige racer af hippogriffer. Det er den albanske og den afrikanske. Den albanske hippogrif lever i skovene, og den afrikanske lever i oaserne i Sahara.
- Hippogriffen kendes fra den antikke romerske digter Vergils Ekologer.
- Hippogriffer forekommer også i eventyrserien om Harry Potter
Se mere "Dagens Fabeldyr" i morgen !

Dagens Amerikanske stat: MissouriDagens Amerikanske statDagens Amerikanske stat:Missouri
-
- Hovedstad: Jefferson City
- Største by: Kansas City
- Indbyggere i staten: 6 mio.
- Mange bliver overraskede, når de ser, at Kansas City faktisk ikke ligger i Kansas, men i Missouri. KC er dog ikke den eneste storby i staten – St. Louis rangerer som nummer to, og man kan faktisk sige nogenlunde de samme ting om Missouri, som man kan om Tennessee:
- Staten har en lang og spændende amerikansk historie bag sig, og samtidig har den haft stor musikalsk indflydelse. Flere kendte musikere som eksempelvis Chuck Berry og Miles Davis er herfra.
Se mere "Dagens Amerikanske stat" i morgen !

Dagens mad-slang: Bøf med lig.Dagens mad-slangDagens mad-slang:Bøf med lig.
Se mere "Dagens mad-slang" i morgen !


Dagens ordsprog: Hvad du ikke ved om, kan der skrives bøger om.Dagens ordsprogDagens ordsprog:Hvad du ikke ved om, kan der skrives bøger om.
- Mulig fortolkning: At personen er så dum, at der kan skrives bøger om dennes mangler.
Se mere "Dagens ordsprog" i morgen !

Dagens citat: Hvorfor dog lyve, når der findes så vældig mange forskellige måder at sige sandheden på.Dagens citatDagens citat: Hvorfor dog lyve, når der findes så vældig mange forskellige måder at sige sandheden på.
- Stig Järrel.
Se mere "Dagens citat" i morgen !

Dagens Norskundervisning: LøDagens NorskundervisningDagens Norskundervisning:
- Betød oprindeligt, at noget var sejt, men i den Norske serie SKAM bruger de det om ting, de finder kedelige eller åndssvage
Se mere "Dagens Norskundervisning" i morgen !

Dagens vandede vits: En svensker kom ind på en engelsk pub.
- Giv mig en svensk øl.
- Desværre - vi sælger kun engelske øl her Hr.
- Ok, så giv mig noget ligger tæt op ad en svensk øl.
- Værsgo - Det bliver 10 kroner for et glas vand.Dagens vandede vitsDagens vandede vits:En svensker kom ind på en engelsk pub.
- Giv mig en svensk øl.
- Desværre
- vi sælger kun engelske øl her Hr.
- Ok, så giv mig noget ligger tæt op ad en svensk øl.
- Værsgo
- Det bliver 10 kroner for et glas vand.
Se mere "Dagens vandede vits" i morgen !

Dagens talemåde: Fra dyreriget: En dans (eller dansen) om(kring) guldkalvenDagens talemådeDagens talemåde:Fra dyreriget: En dans (eller dansen) om(kring) guldkalven
Se mere "Dagens talemåde" i morgen !

Dagens Piet Hein Gruk: MIDDEL MOD ÆRGRELSE: - Jeg har løst et problem, som man ofte må værge sig mod med besvær: - Det bedste system til at undgå at ærgre sig er at la vær.Dagens Piet Hein GrukDagens Piet Hein Gruk:MIDDEL MOD ÆRGRELSE:
- Jeg har løst et problem, som man ofte må værge sig mod med besvær:
- Det bedste system til at undgå at ærgre sig er at la vær.
Se mere "Dagens Piet Hein Gruk" i morgen !

Dagens Limerick: En fø'sdag idag vi vil fejre.Dagens LimerickDagens Limerick: En fø'sdag idag vi vil fejre.
- Kalle Marx? Næ, såmænd Flemming Leire!
- De nok gammel ham kalder,
- Men vi -selv på hans alder,
- Ved jo godt, vi bli'r sej're og sej're.
Se mere "Dagens Limerick" i morgen !

Dagens børnerim: Hatten af i stuenDagens børnerimDagens børnerim:Hatten af i stuen
- ellers kommer fruen
- Hatten af i klassen
- ellers kommer Madsen
- og gi'r dig en på kassen.
Se mere "Dagens børnerim" i morgen !                                                       

                Stor månedskalender
       

Dagens Emoji, 335

💽

MINIDISC

Dagens gåde: Hvilke bøger kan ingen læse ?