(C) 2022 Tersoft

Dags Dato: 30/6 2022.

Fraction time: 0/1440
Torsdag d. 30. Juni, Skærsommermåned
Uge 26, dagen er nummer 181 i året.
Det Herrens år 2022 (ikke skudår)
Idag : Prinsesse Alexandra (1964)
Dagens navn er: LUCINA
Det er i dag: International asteroidedag.Det er i dagDet er i dag:- International asteroidedag.Se mere "Det er i dag" i morgen !
Dagens lækkerbid !
Dagens Blomsterbuket !
Dagens Pave: Urban II - 1088-1099
Dagens § i Moseloven: Det 6. bud - Du må ikke bryde ægteskabet.Dagens § i MoselovenDagens § i Moseloven:Det 6. bud - Du må ikke bryde ægteskabet.
- Hvad vil det sige?
- Vi skal frygte og elske Gud, så vi lever seksuelt rent og disciplineret i ord og handling, og så enhver elsker og ærer sin ægtefælle.
- Iflg. Martin Luthers -Lille Katekismus, 1529
Se mere "Dagens § i Moseloven" i morgen !

Dagens § i Jyske lov: 3. bog § 9. At man ikke må formindske et skipen.Dagens § i Jyske lovDagens § i Jyske lov: 3. bog § 9. At man ikke må formindske et skipen.
- Klostermænd må ikke købe jord, som der går landeværn af, siden det almindelige konsilium fandt sted, som pave Innocens holdt. Hvad de har købt siden, deraf skal de udrede leding eller få de vilkår af kongen, som han fastsætter. Det gælder både med hensyn til grå munke og sorte munke og alle (andre) munke.
Om skipen:

- Ordforklaring:

- Landeværn
- Alm. opbud af indbyggerne ell. om det sidste opbud af vaabendygtige folk til forsvar for landet (landsdelen); også om fast del af hæren, især sammensat af ældre folk, der tidligere har tilhørt linien.

- Leding
- Ledingens oprindelse i Danmark fortaber sig i vikingetiden, mens den mistede sin militære betydning i 1200-tallet eller 1300-tallet. Organiseringen af den er først beskrevet i Skånske Ledingsret og Jyske Lov fra første halvdel af 1200-tallet. I 1169, efter Rügens erobring, blev der imidlertid ifølge Saxo gennemført en ledingsreform, hvor en "bondeleding" blev afløst af en "herremandsleding", der kun bestod af hvert fjerde skib i den hidtidige leding (dvs. 150-200 skibe). Det er denne reformerede leding, der beskrives i dokumenterne fra 1200-tallet.

- Skipen
- Et Skipen el. Skipenet er en gammel lægdsenhed, der sammen med mark/guld takseringen, lå til grund for ledingsskatten og rekrutteringen til ledingsflåden.
Se mere "Dagens § i Jyske lov" i morgen !

Danmarks Riges Grundlov: Kapitel I, § 4Danmarks Riges GrundlovDanmarks Riges Grundlov:Kapitel I, § 4
- Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.
Se mere "Danmarks Riges Grundlov" i morgen !

Dagens kloge ord: Hvis du er lykkelig, er det sandsynligvis din egen skyld, for der er masser af ting i verden at være ulykkelig over.Dagens kloge ordDagens kloge ord:Hvis du er lykkelig, er det sandsynligvis din egen skyld, for der er masser af ting i verden at være ulykkelig over.
- (Storm P)
Se mere "Dagens kloge ord" i morgen !

Dagens gamle vits: En dansker og en englænder var ude og sejle, da danskeren lige pludselig faldt over bord.Dagens gamle vitsDagens gamle vits: En dansker og en englænder var ude og sejle, da danskeren lige pludselig faldt over bord.
- Hjælp skreg danskeren.
- WHAT sagde englænderen.
- Danskeren: Ja gu er det vådt!!!!
Se mere "Dagens gamle vits" i morgen !

Dagens ord: MukkebikDagens ordDagens ord:Mukkebik
- eller mukkebikke; gammel motorcykel, bil eller andet køretøj, spøgende
- Bil, spand, bilvrag, skrotbunke, rumlekasse, smadrekasse, skramlekasse.
Se mere "Dagens ord" i morgen !

Dagens dyr: CykelslangenDagens dyrDagens dyr:Cykelslangen
- En kvælerslange af arten Sauropsida Boidae, der ved at bide sig selv i halen kan forme en cirkel. Den kan, hvis den starter ved et træ eller en passende sten, stå oprejst som et hjul og ved hjælp af rytmiske ændringer, gyngebevægelser, i cirkelformen skabe fremdrift og dermed rulle afsted som et hjul henover et passende underlag. Endog svage stigninger kan forceres på denne måde, selvom cykelslangen foretrækker, at rulle ned ad bakke.
Se mere "Dagens dyr" i morgen !

Dagens invasive art: Rød HestehovDagens invasive artDagens invasive art:Rød hestehov
- Rød hestehov stammer fra Syd- og Centraleuropa. Den kom til Danmark som lægeplante i middelalderen. I middelalderen blev de knuste blade anvendt mod pestbylder og sår.
- I dag er rød hestehov uhyre almindelig på Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Møn og kan være totalt dominerende, mens den sjældent ses i resten af landet.
- Udseende :
- Rød hestehov tilhører kurvblomstfamilien (Asteraceae). Planten blomstrer, som en af de allerførste blomster, allerede i marts-april måned med 15-50 lyserøde kurveblomster i en blomsterstand. Blomsterstandene ligner til at begynde med små tykke raketter på 10 cm længde, men de vokser sig mere ranglede og bliver ca. 20-40 cm høje.
- Stænglen er hul, med rødbrune, skællignende stængelblade. Grundblade begynder at spire frem, inden blomstringen er slut. Unge blade er hvidfiltet på undersiden. Bladene, der er mere eller mindre hjerteformede, bliver 50-70 cm i diameter og sidder på en meter lang stilk på et underjordisk rodnet.
- Hvor planten gror fugtigt og i læ, kan bladstilken blive op mod 2 m.
- Formering :
- Arten formerer sig med rodskud og ved frø. Frøene er forsynet med fnok og spredes med vinden. Frøproduktion er meget sjælden i Danmark, da arten er tvekønnet, og det næsten udelukkende er hanplanter, som ikke danner frø, der findes her.
- Når en plante først har etableret sig, spreder den sig forholdsvis hurtigt ved udløbere og kan i løbet af nogle år dække mange kvadratmeter.
- Stumper af roden kan også etablere sig nye steder, f.eks. når man flytter rundt på jorden i forbindelse med gravearbejder, eller når erosion af åbrinker fører til frilægning af plantens rødder, som så transporteres med strømmen.
- Voksested :
- Rød hestehov vokser særligt på lerede eller næringsrige og gerne fugtige steder. Den er almindelig langs veje og især langs med vandløb og søer. Den findes tillige i voldgrave, i grøfter og gamle parker og klosterhaver.
Se mere "Dagens invasive art" i morgen !

Dagens fobi: HagiofobiDagens fobiDagens fobi:Hagiofobi
- Hierofobi
- Angst for, præster helgener eller hellige ting
Se mere "Dagens fobi" i morgen !

Dagens Dødssynd: 5. Dødssynden Gula (Fråseri)Dagens DødssyndDagens Dødssynd:5. Dødssynden Gula (fråseri)
- Og dens modsætning kardinaldyden, Temperare (udholdenhed) (temperance)
Se mere "Dagens Dødssynd" i morgen !

Dagens afviger: Podophilia Eller FodfetichismeDagens afvigerDagens afviger:Podophilia eller fodfetichisme
- tænder på fødder.
Se mere "Dagens afviger" i morgen !

Dagens Amalie: Jeg har aldrig stemt før. Så jeg ved sgu ikke. Jeg tror lige, jeg skal læse lidt om det eller sådan nogetDagens AmalieDagens Amalie:Jeg har aldrig stemt før. Så jeg ved sgu ikke. Jeg tror lige, jeg skal læse lidt om det eller sådan noget
- Uddyber hun, om folketingsvalget.
Se mere "Dagens Amalie" i morgen !

Dagens Marilyn: 5 HER FAMILY HAS A HISTORY OF SUICIDAL DEPRESSIONDagens MarilynDagens Marilyn: 5 HER FAMILY HAS A HISTORY OF SUICIDAL DEPRESSION
- Norma Jean lived with her Mom Gladys, for a little bit. This only lasted a short while before Gladys suffered a mental breakdown. This is a problem that runs in the family history with Gladys’ grandmother and brother having suffered suicidal depression.
Se mere "Dagens Marilyn" i morgen !

Dagens one-liner: Jeg står altid op klokken otteDagens one-linerDagens one-liner:Jeg står altid op klokken otte
- Uanset hvilken tid det er på døgnet.
Se mere "Dagens one-liner" i morgen !

Dagens palindrom: Sær giraffar i græssærg i raffarig ræSDagens palindrom:Sær giraffar i græs
særg i raffarig ræSSe mere "Dagens palindrom:" i morgen !

Dagens snagvendte: Denil SemensDagens snagvendteDagens snagvendte:Denil semens
Se mere "Dagens snagvendte" i morgen !

Dagens Chuck Norris: Chuck Norris er den eneste person der faktisk kan maile dig et cirkelsparkDagens Chuck NorrisDagens Chuck Norris:Chuck Norris er den eneste person der faktisk kan maile dig et cirkelspark
Se mere "Dagens Chuck Norris" i morgen !

Dagens musikinstrument er: TrompetDagens musikinstrument erDagens musikinstrument er:Trompet
- En trompet er et instrument, når den ikke er en elefantlyd.
Se mere "Dagens musikinstrument er" i morgen !

Dagens musikudtryk: RefrainDagens musikudtrykDagens musikudtryk:Refrain
- Omkvæd.
Se mere "Dagens musikudtryk" i morgen !

Dagens fejlmeddelelse: Processor temperature too high: Graphic card might be on fire.Dagens fejlmeddelelseDagens fejlmeddelelse:Processor temperature too high: Graphic card might be on fire.
Se mere "Dagens fejlmeddelelse" i morgen !

Dagens bandeord: HalenegerDagens bandeordDagens bandeord:Haleneger
Se mere "Dagens bandeord" i morgen !

Dagens Bynavn: Praise SourceDagens BynavnDagens Bynavn:Praise source
- Roskilde
Se mere "Dagens Bynavn" i morgen !

Dagens indbygger: AsseneserDagens indbyggerDagens indbygger:Asseneser
- En indbygger i Assens
Se mere "Dagens indbygger" i morgen !

Dagens Danske Ø: BarsøDagens Danske ØDagens Danske Ø:Barsø
- Barsø er en 226 ha stor dansk ø, ud for Genner Fjord og syd for Diernæs Bugt i Lillebælt ca. 11 km nordøst for Aabenraa.
- Øen ligger ca. 2,75 km fra fastlandet ud for Løjt Land. Øens navn Barsø stammer formodentlig fra det oldnordiske ord Bars, der betyder ubeskyttet ryg.
- Barsø har et areal på 2,7 km² og der bor 22 beboere på øen (2010). De syv landbrugsejendomme, der fortsat eksisterer på Barsø er gamle slægtsgårde som ligger jævnt fordelt i det bakkede landskab. De drives overvejende med kornavl og fritgående kvæghold.
- I mange år var den eneste forbindelse en mindre båd, som senere blev afløst af den ombyggede postbåd "Nordstjernen" som var i drift fra 1972 til 1980, hvor den blev afløst af den på Aabenraa Værft nybyggede "Barsøfærgen", der i 2002 blev forlænget med tre meter, så det i dag er muligt at tage landbrugsmaskiner, personbiler og en lille mælketankvogn med.
- Færgen, der har plads til 24 passagerer, sejler den 15 minutter lange tur fra Barsø Landing nær Løjt Kirkeby til Barsø 5-8 gange dagligt.
Se mere "Dagens Danske Ø" i morgen !

Dagens afføring: ShitzophereniaDagens afføringDagens afføring:SHITZOPHERENIA
- Frygten for at skide
- Kan få fatale følger!
Se mere "Dagens afføring" i morgen !

Dagens pruttehumor: Hvorfor Bøvser Og Prutter Mænd?Dagens pruttehumorDagens pruttehumor:Hvorfor bøvser og prutter mænd?
- For at undgå totalt ubemærkethed!!
Se mere "Dagens pruttehumor" i morgen !

Dagens yndlingsord: Bred YmerDagens yndlingsordDagens yndlingsord:Bred ymer
- alle tiders (1976)
Se mere "Dagens yndlingsord" i morgen !

Dagens hadeord: Kiksekage Og SnapseglasDagens hadeordDagens hadeord:Kiksekage og snapseglas
- (Det hedder kikskage og snapsglas)
Se mere "Dagens hadeord" i morgen !

Dagens floskel: Søge nye udfordringer.Dagens floskelDagens floskel:Søge nye udfordringer.
Se mere "Dagens floskel" i morgen !

Dagens Postnummer: 4850 - StubbekøbingDagens PostnummerDagens Postnummer:4850
- Stubbekøbing
Se mere "Dagens Postnummer" i morgen !

Dagens smutter: Hun skævede brødbetynget til sin farDagens smutterDagens smutter:Hun skævede brødbetynget til sin far
- Hun skævede brødebetynget til sin far
Se mere "Dagens smutter" i morgen !

Dagens undersættelse: Do you have a husband at home?Dagens undersættelseDagens undersættelse:Do you have a husband at home?
- Har du et husorkester derhjemme?
Se mere "Dagens undersættelse" i morgen !

Dagens vrøvl: Der findes et engelsk 8-bogstavs-ord, hvorfra du kan fjerne et bogstav ad gangen og stadig danne et rigtigt ord, indtil der ikke er flere bogstaver tilbage. Hvilket ?Dagens vrøvlDagens vrøvl:Der findes et engelsk 8-bogstavs-ord, hvorfra du kan fjerne et bogstav ad gangen og stadig danne et rigtigt ord, indtil der ikke er flere bogstaver tilbage. Hvilket ?
- Starting
- Staring
- String
- Sting
- Sing
- Sin
- In
- I
Se mere "Dagens vrøvl" i morgen !

Dagens SMS slang: ANIMEDagens SMS slangDagens SMS slang:ANIME
- Japanese style animation
Se mere "Dagens SMS slang" i morgen !

Dagens mærkelighedsord: IksåDagens mærkelighedsordDagens mærkelighedsord:Ikså
- Ikke så
- Det gå ikså godt fommer i øjeblikket.
Se mere "Dagens mærkelighedsord" i morgen !

Dagens fantasiord: HusspektakelpatriarkDagens fantasiordDagens fantasiord:Husspektakelpatriark
- Ham der banker konen og børnene.
Se mere "Dagens fantasiord" i morgen !

Dagens Trafik-ord: BURKABILDagens Trafik-ordDagens Trafik-ord:BURKABIL
- Bil kun med en lille firkant skrabet fri for is og sne, så der kun lige kan ses ud af forruden.
Se mere "Dagens Trafik-ord" i morgen !

Dagens dumme spørgsmål: Hvis et døvstumt barn bander, vasker mor så hans hænder med sæbe?Dagens dumme spørgsmålDagens dumme spørgsmål:Hvis et døvstumt barn bander, vasker mor så hans hænder med sæbe?
Se mere "Dagens dumme spørgsmål" i morgen !

Dagens pleonasme: En BomuldscottoncoatDagens pleonasmeDagens pleonasme:En bomuldscottoncoat
- Eller bomuldscottoncoatfrakke.
Se mere "Dagens pleonasme" i morgen !

Dagens paradox: Hvorfor kører banestyrelsen rundt i biler?Dagens paradoxDagens paradox:Hvorfor kører banestyrelsen rundt i biler?
Se mere "Dagens paradox" i morgen !

Dagens blandede sjov: I befrugtningsøjeblikket smelter moderen sammen med faderen. Først bliver moderen bestøvet. Så sætter støvet sig fast og begynder at slå rødder. Så kommer babyen ud af en luge i enden af moderen. (Simon 7 år)Dagens blandede sjovDagens blandede sjov:I befrugtningsøjeblikket smelter moderen sammen med faderen. Først bliver moderen bestøvet. Så sætter støvet sig fast og begynder at slå rødder. Så kommer babyen ud af en luge i enden af moderen. (Simon 7 år)
Se mere "Dagens blandede sjov" i morgen !

Dagens Kongelige overhovede: Olaf [-2]Dagens Kongelige overhovedeDagens Kongelige overhovede:Olaf [-2]
- Olaf (iflg. Saxo) var dansk konge 810-811 efter sin far kong Godfred.
- Efter Olaf fulgte Heming, om hvem der ikke er fundet andet, der er værd at berette, end at han sluttede Fred med Kejser Ludvig og stadfæstede den med Ed.
Se mere "Dagens Kongelige overhovede" i morgen !

Dagens Kim Larsen: Kim Larsens personnummer var 231045-0637. Det offentliggjorde han selv på den plade, der siden har fået tilnavnet ‘personnummerpladen’ fra 1979.Dagens Kim LarsenDagens Kim Larsen: Kim Larsens personnummer var 231045-0637. Det offentliggjorde han selv på den plade, der siden har fået tilnavnet ‘personnummerpladen’ fra 1979.
Se mere "Dagens Kim Larsen" i morgen !

Dagens Poul Schlüter: Vores sociale sikkerhedsnet må gerne være fintmasket, så vi kan opfange de sande sociale nødstilfælde, men vi skal ikke alle havne i nettetDagens Poul SchlüterDagens Poul Schlüter:Vores sociale sikkerhedsnet må gerne være fintmasket, så vi kan opfange de sande sociale nødstilfælde, men vi skal ikke alle havne i nettet
- Som statsminister var Poul Schlüter naturligvis inspireret af sine medkonservative ledere rundt om i verden, og dette kan meget let være inspireret af Jernladyen. Men Poul Schlüter har også selv givet inspiration til andre politikere med sine ord om, at "Det skal være lettere at være dansker" og "Det skal være sjovt at være dansker", så kan man nemt drage paralleller med det mere nutidige "Det må ikke blive dyrere at være dansker".
Se mere "Dagens Poul Schlüter" i morgen !

Dagens Einstein: Ud fra forvirring, find enkeltheden. Ud fra dissonansen, find harmonien. Midt inde i vanskeligheden ligger muligheden.Dagens EinsteinDagens Einstein:Ud fra forvirring, find enkeltheden. Ud fra dissonansen, find harmonien. Midt inde i vanskeligheden ligger muligheden.
Se mere "Dagens Einstein" i morgen !

Dagens blondine: FEBRUAR: Blev fyret fra apoteket bare fordi jeg ikke kunne trykke etiketter. Det var vel ikke min skyld, at flaskerne ikke passede i etikettemaskinen!Dagens blondineDagens blondine:FEBRUAR: Blev fyret fra apoteket bare fordi jeg ikke kunne trykke etiketter. Det var vel ikke min skyld, at flaskerne ikke passede i etikettemaskinen!
Se mere "Dagens blondine" i morgen !

Dagens bryllupsdag: 45 års bryllupsdagen hedderDagens bryllupsdagDagens bryllupsdag:45 års bryllupsdagen hedder
- Iflg. blomsterhandlerne: Safirbryllup
- Iflg. Guldsmedeforeningen: Krystalbryllup.
Se mere "Dagens bryllupsdag" i morgen !

Dagens kloge om kvinder: ”Historien om mændenes modstand mod kvindefrigørelsen er måske mere interessant end selve frigørelsen.”Dagens kloge om kvinderDagens kloge om kvinder:”Historien om mændenes modstand mod kvindefrigørelsen er måske mere interessant end selve frigørelsen.”
- Virginia Woolf (1882-1941), engelsk forfatter og feminist
Se mere "Dagens kloge om kvinder" i morgen !

Dagens LATIN: Quo vadis, Domine?Dagens LATINDagens LATIN:Quo vadis, Domine?
- Hvor går du hen, Herre.
Se mere "Dagens LATIN" i morgen !

Dagens Harry Potter besværgelse: LevicorpusDagens Harry Potter besværgelseDagens Harry Potter besværgelse:Levicorpus
- Får folk til at hænge på hovedet i luften ved hælene.
Se mere "Dagens Harry Potter besværgelse" i morgen !

Dagens Collatz Conjecture: 181 – 544 – 272 – 136 – 68 – 34 – 17 – 52 – 26 – 13 – 40 – 20 – 10 – 5 – 16 – 8 – 4 – 2 – 1
Totalt: 18 iterationer over tallet. 181. Største værdi: 544


Dagens Giftige: AnanasDagens GiftigeDagens Giftige:Ananas
- Denne velsmagende frugt kender de fleste til på en varm sommerdag, enten i form at lidt frugt på bordet eller som pynt på en lækker Piña Colada. De fleste kender derfor også til en svagt kløende og til tider sviende fornemmelse i munden ved indtagelse af frugten. Mange tror derfor at det skyldes allergi, hvilket det også kan
- men ananas er fra naturens side tildelt et forsvar mod rovdyr og mennesker. For at beskytte sig selv indeholder frugten et proteinspaltende enzym, bromelin, som ved indtagelse begynder at spalte proteinerne i læbernes celler og derved skaber irritation i munden. Denne irriterende kløe er hverken farlig eller dødelig, men alligevel røvhamrende irriterende når nu frugten smager så godt.
Se mere "Dagens Giftige" i morgen !

Dagens Laterale gåde: Switches : Three switches outside a windowless room are connected to three light bulbs inside the room. How can you determine which switch is connected to which bulb if you are only allowed to enter the room once?Dagens Laterale gådeDagens Laterale gåde: Switches : Three switches outside a windowless room are connected to three light bulbs inside the room. How can you determine which switch is connected to which bulb if you are only allowed to enter the room once?
-
Switch on the first switch, leave it for a minute, and then switch it off again. Then switch on the second switch and enter the room. The second switch will be connected to the light that is on, the first switch will be connected to the light with the warm bulb, and the third switch will be connected to the light with the cold bulb.
Se mere "Dagens Laterale gåde" i morgen !


Dagens Darwin: 12. april sad Shawn M i en bil i Florida sammen med sine venner.Dagens DarwinDagens Darwin:12. april sad Shawn M i en bil i Florida sammen med sine venner.
- De havde lige forladt en strandbar, men sad fast i en bilkø ... og Shawn blev mere og mere desperat.
- "Jeg skal lige tisse", sagde han til sine venner, klatrede kækt ud af bilen og hoppede over autoværnet.
- Uheldigvis holdt bilen på en jernbanebro og Shawn faldt 25 meter ned og blev dræbt på skinnerne.
- Hans mor viste stor forståelse over for sønnen: "Shawn har aldrig rigtig skullet yde noget. Han klarede sig med sin charme. Ligesom sin far."
Se mere "Dagens Darwin" i morgen !

Dagens Sjofert: Da jeg blev 15 år hev min far mig til side og sagde:Dagens SjofertDagens Sjofert:Da jeg blev 15 år hev min far mig til side og sagde:
- "Knægt! Din mor vil have at vi snakker lidt om sex"
- Så jeg sagde: "Far.. du skal bare spørge!"
Se mere "Dagens Sjofert" i morgen !


Matematik og Ingeniør Sjov:
 Problemforståelse :
 Optimisten, glasset er halvt fuldt.
 Pessimisten, glasset er halvt tomt.
 Ingeniøren, glasset er dobbelt så stort som nødvendigt.
 Understanding Engineers ... ?
  To the optimist, the glass is half full.
  To the pessimist, the glass is half empty.
  To the engineer, the glass is twice as big as it needs to be.Matematik og Ingeniør SjovMatematik og Ingeniør Sjov:
 Problemforståelse :
 Optimisten, glasset er halvt fuldt.
 Pessimisten, glasset er halvt tomt.
 Ingeniøren, glasset er dobbelt så stort som nødvendigt.
 Understanding Engineers ... ?
  To the optimist, the glass is half full.
  To the pessimist, the glass is half empty.
  To the engineer, the glass is twice as big as it needs to be.
Se mere "Matematik og Ingeniør Sjov" i morgen !


Dagens Fabeldyr: SasquathDagens FabeldyrDagens Fabeldyr:Sasquath
- Bigfoot, eller Sasquatch, er en bipedal hominid kryptid, som påstås at leve på det nordamerikanske kontinent og skal være observeret så nordligt som Alaska. Ifølge John Willison Green (Canadisk journalist og fremtrædende fortaler for eksistensen af Bigfoot) mener, at der findes 3-6.000 Bigfoot i Nordamerika alene. John Green mener også, at der ikke er tale om et nordamerikansk fænomen, men et verdensfænomen, og at lignende historier rundt om i verden som de asiatiske kryptider Yeti og Alma, er historier om det samme væsen.
Se mere "Dagens Fabeldyr" i morgen !

Dagens Amerikanske stat: ArkansasDagens Amerikanske statDagens Amerikanske stat:Arkansas
-
- Hovedstad: Little Rock
- Største by: Little Rock
- Indbyggere i staten: 2,9 mio.
Se mere "Dagens Amerikanske stat" i morgen !


Dagens ordsprog: Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til.Dagens ordsprogDagens ordsprog:Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til.
Se mere "Dagens ordsprog" i morgen !

Dagens citat: Hvis du kan tælle dine penge, er du ikke millardær.Dagens citatDagens citat: Hvis du kan tælle dine penge, er du ikke millardær.
- J. Paul Getty.
Se mere "Dagens citat" i morgen !

Dagens Norskundervisning: RussDagens NorskundervisningDagens Norskundervisning:Russ
- Studenten, der er ved at være færdig med gymnasiet. Han eller hun fester næsten hver dag i tre uger frem til Norges nationaldag 17. maj på forskellige festpladser rundt om i landet. Russerne bærer heldragter eller smækbukser i rød eller blå. Man skal have tøjet på hele tiden, uanset hvad der sker. De af festerne affødte tømmermænd tager man i skoletiden og inden eksamerne.
Se mere "Dagens Norskundervisning" i morgen !

Dagens vandede vits: Vampyr mor til sine børn:
Spis nu jeres suppe før den størkner.Dagens vandede vitsDagens vandede vits: Vampyr mor til sine børn:
Spis nu jeres suppe før den størkner.
Se mere "Dagens vandede vits" i morgen !

Dagens talemåde: Fra dyreriget: Det rager mig (ikke) en fjer!Dagens talemådeDagens talemåde:Fra dyreriget: Det rager mig (ikke) en fjer!
Se mere "Dagens talemåde" i morgen !

Dagens Piet Hein Gruk: Større end tingenes nytte, er glæden ved tingenes spil.Dagens Piet Hein GrukDagens Piet Hein Gruk:Større end tingenes nytte, er glæden ved tingenes spil.
Se mere "Dagens Piet Hein Gruk" i morgen !

Dagens Limerick: Kære Vibs, hip hurra her på dagen!Dagens LimerickDagens Limerick: Kære Vibs, hip hurra her på dagen!
- Sommertid, godt med lys der på kagen.
- Syvti styk, syvti år,
- derfor vi foreslår:
- Nyd det nu, som sommer på Skagen!
Se mere "Dagens Limerick" i morgen !

Dagens børnerim: God Morgen! Jeg skal hilse Madammen fra Madammen,Dagens børnerimDagens børnerim:God Morgen! Jeg skal hilse Madammen fra Madammen,
- om Madammen vil låne Madammen Madammens Kat,
- så når Madammens Kat får Kat,
- skal Madammen få sin Kat igjen.
Se mere "Dagens børnerim" i morgen !                                                        

                Stor månedskalender
       

Dagens Emoji, 362

🔑

KEY

Dagens gåde: Hvilken dansk by bliver til et drengenavn, hvis man tager det første bogstav væk ?