(C) 2023 Tersoft

Dags Dato: 9/6 2023.

Fraction time: 59/480

FredagUgedags navneFredagFredag
- Fredag betyder Frejas og Friggs dag. Navnet på Fredagen driller mange, da de umiddelbart vil gætte på Freja, evt. Frej, men ikke på Frigg, efter hvem fredag iflg. mange lærde bærer sit navn.
- I sandhed drilsk, men der er på den anden side somme, der mener at Freja og Frigg er den samme person (gudinde). Freja var kærligheds- og krigsgudinde og Frigg ses især som kærlighedens og ægteskabets gudinde og som moderen, der sørger over sin søns død. Der er visse ligheden mellem de to men sandelig også forskelle.
- Fredag er dermed opkaldt efter Frigg, Odins hustru og mor til Balder. Når man så husker på at det tyske navn for Frigg er Frea og det gammelengelske er Frî, så giver navnet sig selv, men afslører også at fredag enten må være et lån eller må være importeret før lydforskydningen fra Frea til Frigga. Ordet kom allerede i 300-tallet ind i de germanske sprog som et låneord fra latin dies Veneris.
- Inspireret af græsk "Afrodites dag" blev fredag i den romerske kalender "Venus' dag", dies Veneris, som er let genkendelig i moderne romanske sprog, som fransk vendredi og italiensk venerdí, mens portugisisk danner undtagelse ved at kalde fredag sexta-feira (= sjettedag, dvs. sjette dag med liturgisk fejring).
- Det Russiske ord for Fredag: Пятница [Pyatnitsa] minder meget om ordet Пять [Pyat'] der betyder 5, altså femte ugedag, og ikke den latinsk inspirerede, Feria sexta, sjette dag.

Når man er født en fredag:
- Fredagsbørn får kærlighed og lykke.

Ugedagsnavnet på forskellige sprog :
Dansk Fredag
Norrønt
Vikingemål
Frjádagr
Engelsk Friday
Tysk Freitag
Latin dies Veneris
Feria Sexta
Fransk Vendredi
ItalienskVenerdi
Spansk Viernes
PortugisiskSexta-feira
RusssiskПятница
Pyatnitsa
Пятый день это Пятница | Pyatyy denʹ eto Pyatnitsa | Femte dag er Fredag

-        
Se mere "Ugedags navne" i morgen !
d. 9. Juni, Skærsommermåned
Uge 23, dagen er nummer 160 i året.
Det Herrens år 2023 (ikke skudår)
Kalenderblad med afklædte piger.
Kalenderblad med afklædte mænd.
Årets ord: 2013 UndskyldÅrets ordÅrets ord:2013 Undskyld
- Var der et ord, som var afgørende for danskerne i 2013, var det ordet ”undskyld”. Og ordet ”undskyld” endte da også med at blive ’Årets Ord’, da ’Sproglaboratoriet’ trawlede årets ordhøst igennem og udpegede dét ord, som 2013 vil blive husket for.
- Blev der beklaget, blev der sagt undskyld – og burde Lars Løkke Rasmussen have undskyldt, hvor han beklagede?
Se mere "Årets ord" i morgen !

Dagens navn er: PRIMUS
Dagens lækkerbid !
Dagens Blomsterbuket !
Dagens Pave: Sergius IV - 1009-1012
Dagens § i Moseloven: Det 7. bud - Du må ikke stjæle.Dagens § i MoselovenDagens § i Moseloven:Det 7. bud - Du må ikke stjæle.
- Hvad vil det sige?
- Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke tager vores næstes penge eller ejendele, eller tilegner os dem med dårlige varer eller handler, men hjælper ham med at passe på sine ting og forbedrer sine livsvilkår.
- Iflg. Martin Luthers -Lille Katekismus, 1529
Se mere "Dagens § i Moseloven" i morgen !

Dagens § i Jyske lov: 2. bog § 102. Hvem der må gå i borgen.Dagens § i Jyske lovDagens § i Jyske lov: 2. bog § 102. Hvem der må gå i borgen.
- Hvis en mand rejser tyverisag mod en anden mand, som selv har jord, da kan denne gå i borgen for sig selv, men hvis der rejses tyverisag mod en landbo, da skal den, der ejer jorden, gå i borgen for ham og ligeså bonden for bryden. Men hvis der rejses tyverisag mod en tjenestekarl, da skal hans husbond gå i borgen for ham, hvis han vil; men vil han ikke, da skal han skaffe sig en anden, hvor han kan. Men kan han ikke få nogen til at gå i borgen for sig, da kan ombudsmanden tage ham i forvaring, indtil han kan komme for retten. Det samme gælder også med hensyn til indsidder og indsidderkone.

- Ordforklaring:

- Borge
- Borge(r) for; Oprindelse fra middelnedertysk borgen "indestå for, garantere, give henstand, sikre", Stille sikkerhed for, at egnes ell. andres forpligtelser vil blive opfyldte; kautionere, staa til ansvar. Qvinder og mindre Aaringer maa ej borge for nogen. I borge med jert Hoved!

- Bryde
- Mand, der (i middelalderen) havde opsyn m. trællene paa en ejendom; godsbestyrer; forvalter. - Feks. den kongelige Bryde, der styrede en af de smaa Krongaarde.

- Ombudsmand
- Kongelig embedsmand, der (i middelalderen) som kongens repræsentant ledede den stedlige forvaltning. I hvert Herred laa en Kongens Gaard, hvori Ombudsmanden sad. Når Kongens Ombudsmand ikke vilde tage imod Skatterne, skulde Bonden tilbyde Afgiften paa 3 Ting.
Se mere "Dagens § i Jyske lov" i morgen !

Danmarks Riges Grundlov: Kapitel VIII, § 72Danmarks Riges GrundlovDanmarks Riges Grundlov:Kapitel VIII, § 72
- Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse.
Se mere "Danmarks Riges Grundlov" i morgen !

Dagens kloge ord: Inflation indebærer, at en ting, som kostede 50 kroner for nogle år siden, nu koster 200 kroner at reparere.Dagens kloge ordDagens kloge ord:Inflation indebærer, at en ting, som kostede 50 kroner for nogle år siden, nu koster 200 kroner at reparere.
- Poul Sabroe
Se mere "Dagens kloge ord" i morgen !

Dagens gamle vits: Hvad gør hønen når det bliver for koldt?Dagens gamle vitsDagens gamle vits: Hvad gør hønen når det bliver for koldt?
- Den lægger sig ind under den varme hane!
Se mere "Dagens gamle vits" i morgen !

Dagens ord: KålhøgenDagens ordDagens ord:Kålhøgen
- indbildsk. Også skrevet kol(d)høgen. – tidligere også Karlhøvding, skrevet karlhøgen. – også kaalhøj, kaalhøven, kaalhøvet, kolhøjdig.
- 1. led er muligvis Karl; m. h. t. 2. led sml. kæphøj (-højet); en som ytrer sig og optræder på en overlegen, pralende måde; indbildsk; vigtig; ofte m. h. t. mindre velovervejet ytring (optræden), fremkaldt af oprømt, overgiven stemning; kry; kæphøj; også (dial.) i al alm.: livlig; munter; overstadig.
Se mere "Dagens ord" i morgen !

Dagens dyr: NarhvalDagens dyrDagens dyr:Narhval
- En slags undervands-enhjørning.
Se mere "Dagens dyr" i morgen !

Dagens invasive art: Java MangustDagens invasive artDagens invasive art:Java mangust
- Java mangust er et mårlignende lille dyr, der oprindeligt stammer fra Sydøstasien. Den er i dag udbredt og hjemmehørende i et stort område fra Pakistan til Kina og på hele den Malaysiske halvø samt på Java.
- Udseende og adfærd :
- Java mangusten har en brun tykhåret pels, en lang krop, korte ben og en lang hale. Den er særdeles aktiv om dagen og sover om natten.
- Java manguster vejer omkring et halvt kilo og er omkring 65 centimeter lange. Den har et lille hoved med en spids lille snude og store ører.
- Hannerne er kønsmodne,når de er fire måneder gamle. Hunnerne er kønsmodne, når de er ti måneder gamle. Hunnerne føder tre unger per kuld tre gange om året.
- De lever af æg, insekter, fugle, mus og rotter, frugter og planter, men er især kendt for at dræbe og æde slanger, også de meget giftige kobraslanger.
- Mangustens lange tykke hår i pelsen kan rejses som børster, så den ser dobbelt så stor ud end normalt, når den kæmper mod for eksempel slanger.
- Java mangusten bor i huller i jorden eller i hule træer, og dens naturlige levesteder er plantager, dyrkede marker og lysåbne naturområder.
Se mere "Dagens invasive art" i morgen !

Dagens fobi: ErgasiofobiDagens fobiDagens fobi:Ergasiofobi
- Angst for at arbejde eller funktion. Kirurgers Angst for at operere
Se mere "Dagens fobi" i morgen !

Dagens Dødssynd: En Tidlig Liste Over Dødssynder, Senere Modificeret Af Thomas Aquinas, Herfra Er De Ofte Samlet I Akronymet Saligia :Dagens DødssyndDagens Dødssynd:En tidlig liste over dødssynder, senere modificeret af Thomas Aquinas, herfra er de ofte samlet i akronymet SALIGIA :
-
- Superbia (hovmod)
- Avaritia (griskhed)
- Luxuria (Utugt)
- Invidia (misundelse)
- Gula (fråseri)
- Ira (vrede)
- Acedia (dovenskab)
-
- Og kardinaldyderne der stammer fra Psychomachia skrevet af Aurelius Clemens Prudentius omkring år 410 :
- Humilitas (ydmyghed, beskedhed) (humility)
- Caritas (barmhjertighed) (charity)
- Castitas (kyskhed) (chastity)
- Humanitas (velvilje/godhed) (kindness)
- Temperare (udholdenhed) (temperance)
- Patentia (tålmodig/tilgivelse) (patience)
- Industria (indsatsvilje) (diligence)
Se mere "Dagens Dødssynd" i morgen !

Dagens afviger: Fytofili Dagens afvigerDagens afviger:Fytofili 
- Sexuel dragning til planter i almenhed.
Se mere "Dagens afviger" i morgen !

Dagens Amalie: Av mine stiletterDagens AmalieDagens Amalie:Av mine stiletter
Se mere "Dagens Amalie" i morgen !

Dagens Marilyn: 28 SHE FELT RESPONSIBLE FOR CLARK GABLE’S DEATHDagens MarilynDagens Marilyn: 28 SHE FELT RESPONSIBLE FOR CLARK GABLE’S DEATH
- Monroe’s co-star, Clark Gable, in the film “The Misfits” died of a heart attack (at 59) just after the shoot ended. Marilyn blamed herself for his death saying that her delays might have contributed to this.
Se mere "Dagens Marilyn" i morgen !

Dagens one-liner: Jeg elsker dig ikke for den du er, men for den jeg er, når jeg er sammen med digDagens one-linerDagens one-liner:Jeg elsker dig ikke for den du er, men for den jeg er, når jeg er sammen med dig
- Roy Croft
Se mere "Dagens one-liner" i morgen !

Dagens palindrom: Råskitse: stiksårråskits estiksåRDagens palindrom:Råskitse: stiksår
råskits estiksåRSe mere "Dagens palindrom:" i morgen !

Dagens snagvendte: UforreningDagens snagvendteDagens snagvendte:Uforrening
- Forurening
Se mere "Dagens snagvendte" i morgen !

Dagens Chuck Norris: In Pamplona, Spain, the people may be running from the bulls, but the bulls are running from Chuck Norris.Dagens Chuck NorrisDagens Chuck Norris:In Pamplona, Spain, the people may be running from the bulls, but the bulls are running from Chuck Norris.
Se mere "Dagens Chuck Norris" i morgen !

Dagens musikinstrument er: SubkontrabasfløjteDagens musikinstrument erDagens musikinstrument er:Subkontrabasfløjte
- Der findes nogle, ganske få, personer i verden, der behersker dette instrument. Hvis andre kommer i nærheden af det, lyder det bare rædselsfuldt
Se mere "Dagens musikinstrument er" i morgen !

Dagens musikudtryk: PomposoDagens musikudtrykDagens musikudtryk:Pomposo
- Pompøst; pragtfuldt.
Se mere "Dagens musikudtryk" i morgen !

Dagens fejlmeddelelse: An unknown HACB error. Possibly no error occurred.Dagens fejlmeddelelseDagens fejlmeddelelse:An unknown HACB error. Possibly no error occurred.
Se mere "Dagens fejlmeddelelse" i morgen !

Dagens bandeord: Føj For Fanden!Dagens bandeordDagens bandeord:Føj for fanden!
Se mere "Dagens bandeord" i morgen !

Dagens Bynavn: Here LiveDagens BynavnDagens Bynavn:Here live
- Herlev
Se mere "Dagens Bynavn" i morgen !

Dagens indbygger: VejrøboDagens indbyggerDagens indbygger:Vejrøbo
- En indbygger på Vejrø
Se mere "Dagens indbygger" i morgen !

Dagens Danske Ø: LivøDagens Danske ØDagens Danske Ø:Livø
- Størrelse [km²] : 3,32; Antal indbyggere : 9
- Bare 10km fra Løgstør finder du denne perle i Limfjorden. Livø byder på nærvær, østemning og flotte omgivelser.
- Livø er så lille, at selv cykler er overflødige, alligevel findes stort set alle danske naturtyper her. Om du kommer med færgen fra Rønbjerg, i båd eller kajak, er der plads til dig.
- Overnat på din båd, i telt eller i en af de mange ferieboliger. Hos øens Kjøgemester & Oldfrue kan du nyde smagen af Avlsgårdens kvalitets produkter.
- Har du lyst til at spise på Livø, så kan du spise lækker frokost og aftensmad på Livø Café og Livø Kro.
- Øens smukke natur og ro, gør at du kan gå i "Livø-mode". Her har man nemlig tid til at stoppe op og nyde roen. På Livø bliver du mødt af Forpagterne Jesper og Ulla Lynge
- også kendt som ’Kjøgemesteren’ og ’Oldfruen’, som har stolte traditioner for hjemmelavet og hjemmebryggede specialiteter, med råvarer fra øens eget spisekammer med fokus på bevarelse af øens økosystem.
- Lige ved siden af Landal Rønbjerg lægger Livø-færgen til. Tag på opdagelse med børnene på naturens perle i Limfjorden – Livø. På øen, Livø, kan du stort set opleve al Danmarks smukke natur. Der er flade strandenge, urskov og stejle skrænter. Dådyrene har været på øen siden middelalderen. Sejl med færgen til Livø – sejlturen tager 20 min – lad bilen stå på fastlandet (det er nemlig en bilfri ø).
- En måde at opleve hele øen på er at gå på opdagelse ved hjælp af øens orienteringskort, så du og familien kommer hele øen rundt. Er du og familien til geocaching? Så er der også rig mulighed for det – find skatten og se hvad den gemmer.
- Livøs spændende historie omfatter både munke, frihedskæmpere og lægeeksperimenter. Avlsgården har økologisk landbrug og gårdens sortpelsede Aberdeen Angus-køer vises frem.
- Hvert år gæster forskellige jazzmusikere øen til Livøs Jazzfestival. I efteråret afholdes høstmarked og høstfest. Aalborg Universitet underholder om ”Grøn Livø” og selvforsynende energi på energidagen. Med kajak eller kano kan du opleve sælkolonien på den fredede Liv Tap fra søsiden. Gå Livø rundt på et par timer, eller blot nyd det danske vejr med udsigt til Limfjorden fra Livø Café med en kold Livøl eller en kop varm kaffe.
Se mere "Dagens Danske Ø" i morgen !

Dagens afføring: Gid-Jeg-Kunne-LortenDagens afføringDagens afføring:Gid-jeg-kunne-lorten
- Den type lort, hvor du sidder på toilettet og presser alle dine indvolde ud, men det eneste der sker, er at du sidder på kummen med kramper, og fiser.
Se mere "Dagens afføring" i morgen !

Dagens pruttehumor: Nielsen Kom Ind På Apoteket Og Blev Betjent Af Apotekeren Selv. - Jeg Skal Bruge Et Afføringsmiddel, Der Virker Hurtigt Og Sikkert.Dagens pruttehumorDagens pruttehumor:Nielsen kom ind på apoteket og blev betjent af apotekeren selv.
- Jeg skal bruge et afføringsmiddel, der virker hurtigt og sikkert.
- Hvor bor De ?
- Lyngby Hovedgade 62.
- Apotekeren hældte noget på en flaske.
- Forhuset eller baghuset ?
- Forhuset.
- Apotekeren hældte noget mere i flasken.
- Hvilken etage ?
- Tredje sal.
- Apotekeren hældte endnu en ingrediens i flasken, som han derefter rystede godt.
- Drik det her med det samme og løb så, alt hvad remmer og tøj kan holde, hjem.
- Næste dag kom Nielsen igen ind på apoteket. Han var edderspændt rasende.
- Forbandede giftblander. De havde glemt at tage hensyn til, at der kunne være rødt lys henne på hjørnet !!!
Se mere "Dagens pruttehumor" i morgen !

Dagens yndlingsord: SjejserDagens yndlingsordDagens yndlingsord:Sjejser
- en lille saks til skæg.
Se mere "Dagens yndlingsord" i morgen !

Dagens fremmedord: Endoplasmatisk ReticulumDagens fremmedordDagens fremmedord:Endoplasmatisk reticulum
- (forkortet ER) er et netværk af sække og rør i eukaryote celler. Det endoplasmatiske reticulum er vigtig i membransyntesen og metabolske processer i cellen.
- Der findes to slags endoplasmatisk reticulum: det ru og det glatte, der hver har sine opgaver.
- Det glatte endoplasmatiske reticulum er vigtig i syntesen af lipider, herunder olier, fosfolipider og steroider. I leverceller medvirker det glatte endoplasmatiske reticulum til nedbrydningen af alkohol og flere stoffer, herunder smertestillende medicin, rusmidler, nogle antibiotikum mm.. Leverceller der udsættes for sådanne stoffer producerer mere glat endoplasmatisk reticulum og kan derved omsætte mere af gangen. Dette er årsagen til at misbrugere efterhånden opbygger en større tolerance.
- Det ru endoplasmatiske reticulum hedder sådan, da det er dækket af ribosomer og derfor fremstår "ru" på en elektron mikrografi. En af det ru endoplasmatiske reticulums opgaver er at producere mere membran. Fosfolipider produceret her integreres i det endoplasmatiske reticulums egen membran og fordeles via vesikler til de øvrige membraner, der indgår i endomembransystemet. Proteinerne, der ved proteinbiosyntesen produceres af ribosomerne bundet til det ru endoplasmatiske reticulum, integreres i fosfolipidmembranen, transporteres til andre organeller eller udskilles af cellen.
- Et eksempel på et protein, der udskilles fra cellen, er hormonet insulin. Type 1 diabetes opstår, når celler i bugspytkirtlen ikke kan udskille insulin. Manglen på insulin forstyrrer metabolismen af glukose i kroppen.
Se mere "Dagens fremmedord" i morgen !

Dagens Græsk/Latin: AmneDagens Græsk/LatinDagens Græsk/Latin:Amne
- Amnesti Oprindelse fra græsk amnestia 'glemsel', 'hukommelse'.
- Betydning 1: Eftergivelse af straf eller tiltalefrafald, som regel for et større antal lovovertrædere eller for bestemte typer af forbrydelser.
- Betydning 2: Amnesi. Oprindelse fra græsk amnesia 'glemsomhed', hukommelse'.
- Betydning : Totalt tab af erindringen om en bestemt periode i ens liv, oftest nogle dage. Feks.: Hukommelsestab, glemsomhed
Se mere "Dagens Græsk/Latin" i morgen !

Dagens hadeord: Alt Andet LigeDagens hadeordDagens hadeord:Alt andet lige
Se mere "Dagens hadeord" i morgen !

Dagens floskel: Slippe tøjlerne.Dagens floskelDagens floskel:Slippe tøjlerne.
Se mere "Dagens floskel" i morgen !

Dagens Postnummer: 4660 - Store HeddingeDagens PostnummerDagens Postnummer:4660
- Store Heddinge
Se mere "Dagens Postnummer" i morgen !

Dagens smutter: Jeg er ikke født bag en vognDagens smutterDagens smutter:Jeg er ikke født bag en vogn
- Jeg er ikke født i går/ Han er ikke tabt bag en vogn.
Se mere "Dagens smutter" i morgen !

Dagens undersættelse: With a sad feeling he said goodbye to the old servantDagens undersættelseDagens undersættelse:With a sad feeling he said goodbye to the old servant
- Mens han sad og filede, sagde han farvel til den gamle servante
Se mere "Dagens undersættelse" i morgen !

Dagens vrøvl: Når alt er sagt og gjort - så vil der være sagt langt mere end der er blevet gjort !Dagens vrøvlDagens vrøvl:Når alt er sagt og gjort
- Så vil der være sagt langt mere end der er blevet gjort !
- Især i et valgår !
Se mere "Dagens vrøvl" i morgen !

Dagens SMS slang: AMDDagens SMS slangDagens SMS slang:AMD
- Advanced Micro Devices
Se mere "Dagens SMS slang" i morgen !

Dagens mærkelighedsord: AmerDagens mærkelighedsordDagens mærkelighedsord:Amer
- Af mig
- Du må få det amer!
Se mere "Dagens mærkelighedsord" i morgen !

Dagens fantasiord: BraklægningtilbudsgivningDagens fantasiordDagens fantasiord:Braklægningtilbudsgivning
- Ekspropriation
Se mere "Dagens fantasiord" i morgen !

Dagens Trafik-ord: CHOKOLADEKRYDSETDagens Trafik-ordDagens Trafik-ord:CHOKOLADEKRYDSET
- Krydset Ballerup Byvej og Ring 4 (der hvor Toms Chokoladefabrik ligger)
Se mere "Dagens Trafik-ord" i morgen !

Dagens dumme spørgsmål: Hvem har tid på tidevandet?Dagens dumme spørgsmålDagens dumme spørgsmål:Hvem har tid på tidevandet?
Se mere "Dagens dumme spørgsmål" i morgen !

Dagens pleonasme: FolkedemokratiDagens pleonasmeDagens pleonasme:Folkedemokrati
- Pleonasme kommer af det græske pleonasmos “overflod”: Overflødig selvgentagelse eller ”dobbeltkonfekt”.
Se mere "Dagens pleonasme" i morgen !

Dagens paradox: Hvor længe skal en kogebog koge?Dagens paradoxDagens paradox:Hvor længe skal en kogebog koge?
Se mere "Dagens paradox" i morgen !

Dagens blandede sjov: Får en nattevagt der dør om dagen pension?Dagens blandede sjovDagens blandede sjov:Får en nattevagt der dør om dagen pension?
- Nej. Han er jo død.
Se mere "Dagens blandede sjov" i morgen !

Dagens Kongelige overhovede: Kong Frederik 1. [36]Dagens Kongelige overhovedeDagens Kongelige overhovede:Kong Frederik 1. [36]
- Levetid: 1471-1533,
- Regeringstid: 1523-1533
- Tilhørte Huset Oldenborg, der regerede fra år 1448 til 1863.
- Frederik 1. blev født som den anden og yngste søn af Christian 1. og Dorothea af Brandenburg og var fætter (farbroders søn) til sin forgænger Christian 2.
- Omtrent samtidigt med Frederiks indtrædelse som regent i 1523 fik Sverige sin egen konge, Gustav Vasa. Dermed var Kalmarunionen de facto ophørt at eksistere.
- Frederik blev kronet d. 7. august 1524 i Vor Frue Kirke, København.
- Konge af Danmark og Norge 1523-1533.
- Frederik var, yngste søn af kong Christian I og dronning Dorothea.
- Gift 1. gang med Anna af Brandenburg, født 1487, død 1514. 2 børn: 1 søn og 1 datter.
- Gift 2. gang 1518 med Sophie af Pommern, født 1498, død 1568. 3 børn: 2 sønner og 1 datter.
- Kong Frederik I og hans anden dronning Sophie er begge stedt til hvile i Domkirken i Slesvig.
Se mere "Dagens Kongelige overhovede" i morgen !

Dagens Kim Larsen: Kim Larsen har i de unge år arbejdet som piccolo i Palads Teatret. Det mange i dag kender som Palads Biografer.Dagens Kim LarsenDagens Kim Larsen: Kim Larsen har i de unge år arbejdet som piccolo i Palads Teatret. Det mange i dag kender som Palads Biografer.
- ‘Solisten’ af Jakob D. Lund og Peter Rewers s. 33.
Se mere "Dagens Kim Larsen" i morgen !

Dagens Poul Schlüter: Unionen er stendødDagens Poul SchlüterDagens Poul Schlüter:Unionen er stendød
- Ved en afstemning om den danske tilslutning til EF's indre marked ved Maastricht-traktaten i 1986 udstedte Schlüter en hård fatwa over EF, der dog overlevede Poul Schlüters spådom og voksede sig til det EU, vi har i dag.
Se mere "Dagens Poul Schlüter" i morgen !

Dagens Einstein: The difference between genius and stupidity is that genius has its limits.Dagens EinsteinDagens Einstein:The difference between genius and stupidity is that genius has its limits.
Se mere "Dagens Einstein" i morgen !

Dagens blondine: Hvad kalder du en intelligent blondine?Dagens blondineDagens blondine:Hvad kalder du en intelligent blondine?
- En Golden Retriever.
Se mere "Dagens blondine" i morgen !

Dagens bryllupsdag: 9 års bryllupsdagen hedderDagens bryllupsdagDagens bryllupsdag:9 års bryllupsdagen hedder
- Iflg. blomsterhandlerne: Pilebryllup
- Iflg. Guldsmedeforeningen: Stråbryllup.
Se mere "Dagens bryllupsdag" i morgen !

Dagens kloge om kvinder: “Når en mand siger sin mening, er han en mand. Når en kvinde siger sin mening, er hun er rejekælling.”Dagens kloge om kvinderDagens kloge om kvinder:“Når en mand siger sin mening, er han en mand. Når en kvinde siger sin mening, er hun er rejekælling.”
- Bette Davis (1908-1989), amerikansk skuespiller
Se mere "Dagens kloge om kvinder" i morgen !

Dagens LATIN: Plaudite cives!Dagens LATINDagens LATIN:Plaudite cives!
- Applaus, borgere.
Se mere "Dagens LATIN" i morgen !

Dagens Harry Potter besværgelse: Fera VertoDagens Harry Potter besværgelseDagens Harry Potter besværgelse:Fera Verto
- En besværgelse der kan forvandle et dyr til et krystalglas, pokal eller noget lignende alt efter dyrets størrelse.
Se mere "Dagens Harry Potter besværgelse" i morgen !

Dagens Collatz Conjecture: 160 – 80 – 40 – 20 – 10 – 5 – 16 – 8 – 4 – 2 – 1
Totalt: 10 iterationer over tallet. 160. Største værdi: 160


Dagens Sømandslingo: BarmDagens SømandslingoDagens Sømandslingo:Barm
- Hjørnet på et sejl kaldes for en barm og er udstyret med et øje eller lignende. Med øjet monteres sejlet den øvrige rig og gør det muligt at manøvrere med sejlet.
- De mest almindelige betegnelser for barmene på et sejl med trekantet form er:
- faldbarm (øverste barm hvori faldet fastgøres)
- skødebarm (til fastgørelse af skødet)
- halsbarm (forreste og nederste barm på sejlet).
Se mere "Dagens Sømandslingo" i morgen !

Dagens Optimistiske: Du kan ikke hjælpe de fattige ved at udrydde de rige.Dagens OptimistiskeDagens Optimistiske:Du kan ikke hjælpe de fattige ved at udrydde de rige.
- Abraham Lincoln
Se mere "Dagens Optimistiske" i morgen !

Dagens Giftige: Kristtjørn (Kristtorn)Dagens GiftigeDagens Giftige:Kristtjørn (Kristtorn)
- Kristtjørn er en busk med mørkegrønne, blanke og stikkende blade. I maj blomstrer kristtjørnen med små hvide blomster og danner senere små orangerøde bær, der sidder på planten over vinteren. Indtagelse af ca. 20-30 bær kan resultere i opkastninger, diarré og kollaps, og i yderste tilfælde kan bærrene være dødbringende for børn.
Se mere "Dagens Giftige" i morgen !

Dagens Laterale gåde: Grain : Poor farmer went to the farmers market to sell his corn. He had only one sack so he put barley into one half of the sack tied it in the middle and filled the other half with wheat. He found a buyer at the market who unfortunately wanted only barley which was at the bottom. The buyer had also only one sack and he didn’t want to switch sacks as his one was bigger. How did they get the barley from one sack to the other without pouring the grain somewhere else?Dagens Laterale gådeDagens Laterale gåde: Grain : Poor farmer went to the farmers market to sell his corn. He had only one sack so he put barley into one half of the sack tied it in the middle and filled the other half with wheat. He found a buyer at the market who unfortunately wanted only barley which was at the bottom. The buyer had also only one sack and he didn’t want to switch sacks as his one was bigger. How did they get the barley from one sack to the other without pouring the grain somewhere else?
-
They put wheat into buyer’s sack. Than they tied it and turned it inside out. Than barley was poured in. They untied the pocket with wheat and poured it back to the farmer’s sack.
Se mere "Dagens Laterale gåde" i morgen !


Dagens Darwin: En gut fra USA tabte et væddemål og straffen var at få en metalring rundt om pikken.Dagens DarwinDagens Darwin:En gut fra USA tabte et væddemål og straffen var at få en metalring rundt om pikken.
- For stolt til at gå til doktoren ventede han og forsøgte selv at få den af.
- Men efter to dage, hvor blodomløbet var stoppet gik manden alligevel til doktoren, der kun kunne fortælle ham at den skulle skæres af, for ellers døde han af koldbrand.
Se mere "Dagens Darwin" i morgen !

Dagens Sjofert: Hvad gør kvinder normalt efter sex?Dagens SjofertDagens Sjofert:Hvad gør kvinder normalt efter sex?
- Forstyrrer!
Se mere "Dagens Sjofert" i morgen !


Matematik og Ingeniør Sjov:
En ung forretningskvinde sagde engang: "Mit liv er som grundlæggende aritmetik.
Jeg prøver at addere til min indkomst, subtrahere min vægt, dele (dividere) min tid, og undgå at forøge (multiplicere) familien."
---------------------------------------------
A young businesswoman once said, "My life is just basic arithmetic.
I try to add to my income, subtract from my weight, divide my time, and keep from multiplying."Matematik og Ingeniør SjovMatematik og Ingeniør Sjov:
En ung forretningskvinde sagde engang: "Mit liv er som grundlæggende aritmetik.
Jeg prøver at addere til min indkomst, subtrahere min vægt, dele (dividere) min tid, og undgå at forøge (multiplicere) familien."
---------------------------------------------
A young businesswoman once said, "My life is just basic arithmetic.
I try to add to my income, subtract from my weight, divide my time, and keep from multiplying."
Se mere "Matematik og Ingeniør Sjov" i morgen !


Dagens Fabeldyr: HelvedhundenDagens FabeldyrDagens Fabeldyr:Helvedhunden
- På billeder, som medgaves de døde Egyptere i dødebøger, ser vi "Helvedhunden" sidde over en portal, som rimeligvis fører ned til mørket. Dens udseende er skrækkeligt, idet den ufravendt ser på Osiris, som om den kun ventede befaling af ham for at styrte løs på en eller anden. Mest kendt af disse vogtere er dog Keberos, som vogter indgangen til det græske dødsrige. Den har tre hoveder og logrer venligt af enhver, der vil ind, men er vild og glubsk mod dem, der søger at gå ud af porten. Kun i Herakles har den fundet sin overmand, da han på sin fætters bud greb den og førte den op til ham, der imidlertid blev så rædselsslagen ved synet, at hunden måtte slippes løs. Den skyndte sig da tilbage til sin vagtpost.
Se mere "Dagens Fabeldyr" i morgen !

Dagens Amerikanske stat: New JerseyDagens Amerikanske statDagens Amerikanske stat:New Jersey
-
- Hovedstad: Trenton
- Største by: Newark
- Indbyggere i staten: 8,9 mio.
- New Jersey ligger lige ved siden af staten New York, og selvom den ikke byder på helt ligeså meget, er den interessant på sin egen måde.
- Flere af New York Citys forstæder ligger faktisk i New Jersey, og mange rejsende vælger også at overnatte her for derefter at besøge NYC om dagen. New Jersey er en billigere stat end New York, og lovene er generelt mere frie end de fleste andre områder i USA. Hvis man vil have det sjovt, er en tur til Atlantic City oplagt – her kan man gamble lovligt, og det er blot én af de ting, som besøgende tager sig til i byen.
Se mere "Dagens Amerikanske stat" i morgen !


Dagens ordsprog: Hellere fattig og rask end rig og sygDagens ordsprogDagens ordsprog:Hellere fattig og rask end rig og syg
Se mere "Dagens ordsprog" i morgen !

Dagens citat: Det gælder om erhvervsforetagender som om statsdannelser, at de har en tendens til at rådne op indefra, når de har nået en vis størrelse og alder.Dagens citatDagens citat: Det gælder om erhvervsforetagender som om statsdannelser, at de har en tendens til at rådne op indefra, når de har nået en vis størrelse og alder.
- Parkinson (Store organisationer).
Se mere "Dagens citat" i morgen !

Dagens Norskundervisning: KeenDagens NorskundervisningDagens Norskundervisning:Keen
- Når man er interesseret eller forelsket i nogen er man 'keen' på dem
Se mere "Dagens Norskundervisning" i morgen !

Dagens vandede vits: Alle børnene elskede at lege med pistol undtagen Gert han vendte den forkert.Dagens vandede vitsDagens vandede vits:Alle børnene elskede at lege med pistol undtagen Gert han vendte den forkert.
Se mere "Dagens vandede vits" i morgen !

Dagens talemåde: Give én blod på tandenDagens talemådeDagens talemåde:Give én blod på tanden
Se mere "Dagens talemåde" i morgen !

Dagens Piet Hein Gruk: Kvinder og mænd: - Vor evigunge klode - lad os evigt hylde den for dens blandede tvefoldige bemanding; - Thi mandfolk uden kvinder og kvinder uden mænd - det er hver for sig en usympatisk blanding.Dagens Piet Hein GrukDagens Piet Hein Gruk:Kvinder og mænd:
- Vor evigunge klode
- lad os evigt hylde den for dens blandede tvefoldige bemanding;
- Thi mandfolk uden kvinder og kvinder uden mænd
- det er hver for sig en usympatisk blanding.
Se mere "Dagens Piet Hein Gruk" i morgen !

Dagens Limerick: Jo, en kaffetår skal man da ha'Dagens LimerickDagens Limerick: Jo, en kaffetår skal man da ha'
- Sådan en herlig forsommerdag.
- Og i Tetzlaffs Café
- Der server's også té
- Til de velkomne gæster fra Kina.
Se mere "Dagens Limerick" i morgen !

Dagens børnerim: Okker Gokker, GummiklokkerDagens børnerimDagens børnerim:Okker Gokker, Gummiklokker
- Eller: Ælle, bælle mig fortælle.
- Erle, Perle, Pif, Paf, Puf,
- Væk med den beskidte luff,
- Perlen ligger i den højre/venste skuff'
- Skibet går til Åbenrå,
- køber for en skilling skrå,
- DU skal stå.....
Se mere "Dagens børnerim" i morgen !                                                       

                Stor månedskalender
       

Dagens Emoji, 320

🎅

FATHER CHRISTMAS

Dagens gåde: Hvem er det som både kongen og kejseren, ja selv paven må tage hatten af for ?