Lørdag 00:00


St. Gereon of St Mauritius vinduet i Kölns Domkirke


St. Gereon Klosterkirke, Köln


Om billedet: Susanne i badet; Se mere her.

                Lørdag 00:00

Lørdag: Fra nordisk er dagen kendt som laugardagr (engelsk laundry) eller 'vaskedag' (efter det Olddanske ord Løgh der betyder bad), eftersom dette var en normal dag at bade på.
På dansk henviser navnet "lørdag" ikke til nogle planeter, men hvis man går videre til engelsk med "Saturday" refererer dette direkte til planeten Saturn – Saturn's Day.
Saturn beskrives som en gammel mand, som har ansvar for at holde styr på tiden i universet, og nogle af hans egenskaber er forsigtighed, bevaring og påpasselighed.
Han er det modsatte af generøsitet. Hans farver er mørke og jordlige; brun og sort.
På latin er lørdag opkaldt efter romernes gud Saturn. latin: dies Saturnis Feria VII, Feria septima.
Dagens tema: Afrundingen :
Er samtidig afslutningen, den beseglede skæbne, formen har besejret det flydende, usikre. Samtidig forlader bevidstheden projektet; udtrykt i Saturntegnet, der viser stoffets indfatning om bevidstheden; følelsen fanget i stoffet, materialismens fængsel.
I traditionel astrologi har Saturn et dårligt rygte pga. at den er associeret med melankoli, men alle planeter reflekterer både positive og negative ting.


Fakta om: 10. oktober
Dagens navn er: GEREON

Gereons dag: En kristen, romersk officer der tilhørte den thebanske legion jfr. St. Mauritius. Gereon anførte 10.000 riddere. Han lider martyrdøden ca. år 300. Hans relikvier opbevares i Køln.

Den hellige Gereon og hans 318 ledsagere har mindedag den 10. oktober. Gereon er skytshelgen for soldater og mod hovedsmerter og migræne. Den hellige Gereon (Geron) er en historisk person og fortællingen om ham og hans lidelsesfæller har en historisk kerne. Fra 300-tallet blev en gruppe af ukendte helgener æret i Köln, hvor kirken St. Gereon nu står. De led martyrdøden i begyndelsen af 300-tallet - efter sigende ved halshugning. Deres grav var kendt allerede i 400-tallet. Den hellige Gregor af Tours (død 594) fortæller om 50 martyrer fra Den Tebanske Legion, som var gravlagt i Köln, men han nævner ikke Gereon. Detaljerne tilhører legenden, der er skrevet i 1200-tallet af cistercienseren Helinand. Da hæren med Den Tebanske Legion slog lejr i Schweiz, var nogle tropper i legionen sendt i forvejen. En af tropperne marcherede under Thyrsus til Trier og en anden under Cassius, Florentius og Pius til Bonn. En trop på 318 mand under Gereon og en maurisk trop på 360 mand under Gregor fortsatte til Köln, hvor de ankom den 9. oktober og de begav sig straks til militærlejren. Det fortælles, at krigerne var meget anderledes end de romerske soldater. De var roligere og mere tilbageholdne. De havde også en mørkere hudfarve og var slankere og smidigere end romerne. De skal have båret helt specielle tegn på dragter og våben. Officererne kommunikerede venligt med soldaterne. Før de gik til ro om aftenen, så man dem stå sammen og bede med bøjede hoveder. Ved daggry hørte man pludselig et hornsignal og soldaterne strømmede ud af teltene og legionærerne samlede sig på lejrkommandantens befaling. Han gav dem besked om øjeblikkelig afmarch til Xanten. Men på kejser Maximians udtrykkelige ordre skulle de først give et offer til guderne for at sikre et lykkeligt resultat af felttoget. Kommandanten forkyndte også, at deres kammerater i Bonn, Trier og Octodurum havde nægtet at ære de romerske guder og derfor var de uden undtagelse blevet henrettet sammen med deres fører Mauritius. Hvis soldaterne ikke ville dele kammeraternes skæbne, skulle de straks afsværge kristendommen. Tavse og ubevægelige lyttede legionærerne til talen. Da de havde sundet sig, så de, at bag dem stod andre soldater med korte sværd klar til slag. Da lyste deres mørke ansigter op som i hellig triumf. Gereon, deres anfører, trådte nu frem og erklærede på alles vegne, at de som trofaste soldater gerne ville udføre enhver ordre fra kejseren, men som trofaste kristne kunne de aldrig mere ofre til de romerske guder. Bevæbnet alene med troens sandhed var de heltemodige legionærer urokkelige, da kommandanten gav ordre om at nedslagtningen skulle begynde. De opmuntrede hinanden til at være trofaste mod den hellige tro indtil døden. Da bødlerne indså, at legionærerne ikke ville vige fra deres tro, men fortsætte med at forkynde Jesus Kristi lære, blev alle de hellige mænd halshugget. Morderne slæbte de hellige legemer over markene og kastede dem i en dyb brønd. Kejser Helena opdagede deres relikvier ved Köln på et sted, som hed Mechtern - ad martyres. Hun lod dem iføre kostbare klæder og gravlagde dem i indviet jord.

Sankt Gereon Köln (fransk: Gereon), der kan have været en soldat, blev martyr i Köln, angiveligt ved halshugning, sandsynligvis i begyndelsen af det 4. århundrede.

Legender

Ifølge hans legende, Gereon (kaldet "Golden Saint") siges han, at være en soldat i den Thebanske Legion. Gregor af Tours, skriver i det 6. århundrede, sagde, at Gereon og hans ledsagere var en afdeling af halvtreds mænd af Thebanske Legion som blev massakreret på Agaunum efter en kendelse fra kejser Maximian for at nægte at ofre til de hedenske guder for at opnå sejr i kamp.

Nogle af hans ledsageres navne er anført som værende Cassius, Gregorius Maurus, Florentius, Innocentius (Innocent), Constantinus, og Victor.

Sankt Beda nævner, at deres fest blev inkluderet i Sarums kalender, samt kalenderne for Barking og Durham. Senere middelalderlige legender øgede antallet af Gereons ledsagere til 290 eller 319, og Sankt Norbert af Xanten siges at have opdaget, gennem et syn, stedet i Köln, hvor relikvierne af Sankt Ursula og hendes ledsagere, Sankt Gereon, og andre martyrer lå skjult.

Gereon blev en populær militær helgen og er ofte repræsenteret i kunsten som en romersk soldat eller middelalderlig ridder. Sammen med andre helgener, der blev halshugget, påberåbes han af dem, der lider af migræne hovedpine. Hélinand af Froidmont's Martyrium nævner Sankt Gereon.

Eftermæle

Skt Gereon Basilika i Köln, er dedikeret til ham. Stephen Lochner malet en treenighed i det 15. århundrede, som i midterstykket, viser i næsten tal naturlig størrelse tilbedelsen af Magi, og sidepaneler, som repræsenterer St. Ursula med sine kammerater, og Gereon med sine krigere. I 1810 den treenighed blev flyttet fra rådhuset til koret kapel af katedralen.

Byen Saint-Gereon er en lille by beliggende i departementet Loire-Atlantique i den franske region Pays de la Loire.

Martyren er afbildet på et 13. århundredes segl på klosteret St. Gereon, Köln.


                                                      

Det dynamisk skiftende indhold på denne side er sammensat af bearbejdet materiale, der fortrinsvis er inspireret af fakta fra ovenstående links. Disse links er i sig selv og i høj grad spændende og anbefalelsesværdig læsning.
Jeg takker hermed for inspiration. :-)
M. Due 2020 Pt: 22 msec.