Beskrivelse af Martin V, der var Pave i år 1417-1431

Sct. Peter var den første biskop af Rom og dermed den første Pave i historien.
Der er opstået tradition for at biskoppen over Rom, er den katolske kirkes overhovede og dermed Pave for hele den katolske verden. Pavetitlen bliver dog først brugt efter år 300.
Kirken ledes af paven, der anses som Sankt Peters efterfølger. Den opfattelse stammer fra Matthæusevangeliet, hvor Jesus giver Peter nøglerne til himmeriget.
Jesus sagde følgende ord til Peter, som kan læses på indersiden af kuplen i
Peterskirken: ''Du er Peter (klippen) og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke.
Dig vil jeg give nøglerne til himlens rige''.

     B: 358.941
Det dynamisk skiftende indhold på denne side er sammensat af bearbejdet materiale, der fortrinsvis er inspireret af fakta fra ovenstående links. Disse links er i sig selv og i høj grad spændende og anbefalelsesværdig læsning.
Jeg takker hermed for inspiration. :-)
M. Due 2020Martin V - 1417-1431 :

Martin V (Martino V) Martin V; Martin V var pave fra 11/11 1417 til 20/02 1431.
Martin 5., Oddo Colonna, 1368-20.2.1431, pave fra 1417. I 1417 bilagde KonstanzKoncilet det store kirkelige Skisma ved at vælge Martin 5. til pave. Oven på Skismatidens ulykker lykkedes det Martin 5. at genrejse et stærkt pavedømme. Han fik Kirkestaten ud af det kaos, den var kommet i under Skismaet, og i Rom lod han forfaldne kirker og offentlige bygninger sætte i stand. Kravene om reformer af kirken kunne han derimod ikke at indfri.

Pave Martin V (Latin: Martinus s. V, italiensk: Martino V; January/February 1369-20 februar 1431), født Otto (eller Oddone) Colonna, var leder af den katolske kirke fra 14 November 1417 til sin død i 1431. Valget endte effektivt Western Skisma (1378-1417).

Biografi
Han blev født på Genazzano, søn af Agapito Colonna og Caterina Conti, mellem 26 januar og februar 20, 1369. Han tilhørte en af de ældste og mest fornemme familier af Rom. Hans bror Giordano blev fyrste af Salerno og hertug af Venosa, mens sin søster Paola var Lady af Piombino mellem 1441 og 1445.
Oddone sandsynligvis studerede på universitetet i Perugia. Han blev apostoliske protonotary under pave Urban VI (1378-89), og blev lavet kardinal-Deacon af San Giorgio al Velabro af pave Innocent VII i 1405. I 1409 han deltog i Rådet i Pisa, og var en af fortalerne for Modpave Alexander V. Han bekræftede senere sin troskab til Alexanders efterfølger, John XXIII, ved hvem hans familie opnået flere privilegier, mens Oddone fremstillet selv vicariate Umbria, Perugia, Todi og Orvieto. Han blev ekskommunikeret hertil af pave Gregory XII. Oddone var med John XXIII entourage på Rådets Constance og fulgte ham i hans flugt på Schaffhausen på 21 marts 1415. Senere han vendte tilbage til Constance og deltog i processen forud for deposition af John XXIII.
Martin blev valgt til pave på Rådets Constance på St. Martin's dag, 11 November 1417, af en Konklave bestående af twenty-tre kardinaler og tredive delegerede fra Rådet. Efter afsættelsen Modpave John XXIII i 1415, var Rådet længe divideret med de modstridende krav af pave Gregory XII (1406-15) og Modpave Benedict XIII (1394-1423).
Martins første handling efter hans valg var at udgive en kort, der bekræftede alle regnskabsregulativ af hans forgængere med hensyn til den pavelige chancery, forordninger, der længe havde været genstand for klager. Når Rådet "nationer" trykkede deres planer for reformen, Martin V indsendt en Counter ordning og i sidste ende trådte i forhandlingerne om separate konkordater, for størstedelens vedkommende vage og illusorisk, med det tysk-romerske rige, England og Frankrig.
Ved at udstede den pavelige Bull for at udrydde hussitterne, Wycliffites og andre kættere i Bøhmen på 1 marts 1420, indledt Martin V Hussitterkrigen krige.
Martin forlod Constance ved afslutningen af Rådet (maj 1418), men rejste langsomt gennem Italien og dvælede i Firenze. Hans myndighed i Rom var repræsenteret ved hans bror Giordano, der havde kæmpet under Muzio Attendolo mod Histonium Braccio da Montone. Paven på tidspunktet regeret kun Rom (når ikke oprørsk) og omegn: Braccio afholdt Umbria, Bologna blev en selvstændig kommune, mens store dele af Romagna og Marche blev afholdt af lokale "præster", som faktisk var smålige arvelige lords. Især bekræftet Martin Giorgio Ordelaffi i Forlì, Ludovico Alidosi i Imola, Malatesta IV Malatesta i Rimini, og Guidantonio da Montefeltro i Spoleto, som senere ville gifte sig med pavens niece Caterina Colonna. Til gengæld for anerkendelse af Joan II af Napoli, Martin opnået tilbagelevering af Benevento, flere len i Kongeriget Napoli for sine slægtninge, og frem for alt en aftale at Muzio Attendolo, derefter ansat ved napolitanerne, skal forlade Rom. Martin, var efter en lang ophold i Firenze, således kunne indtaste Rom i September 1420.
I 1418 var der et vellykket lobbyarbejde af jødiske mennesker til at genvinde deres gamle privilegier. En indsamling, afholdt af jøderne i Forlì, sendt en deputation med kostbare gaver til Martin V. I deres argument, jøder Forli spurgte paven til at afskaffe de undertrykkende love bekendtgjort af Modpave Benedict XIII, og de også spurgte paven til at give jøderne de privilegier, som havde fået dem under tidligere paver. Deputation lykkedes.
I 1419-1420 havde Martin diplomatiske kontakter med den byzantinske kejser Manuel II, der påberåbe sig et Råd i Konstantinopel som et skridt til at mindske presset fra osmanniske tyrkere. Paven på 12 juli 1420 indrømmede overbærenhed til nogen, der vil bidrage til et Korstog mod de sidstnævnte, som vil blive ledet af Sigismund, konge af romerne. I samme år Martin opnået en reduktion af autonomi af kommunen i Bologna, hvis finanser vil være fremover under myndighed af en pavelig kasserer. Han sluttede krigen med Braccio da Montone i bytte for sin anerkendelse som sognepræst og afstemmes med de afsatte John XXIII, som han gav titlen på kardinal af Tusculum.
Under sin permanens i Rom flyttede Martin sin bopæl fra St. Peter til Santa Maria Maggiore og fra 1424, Basilikaen af Santi Apostoli i nærheden af Palazzo Colonna. Han slog også ofte i byer afholdt af sin familie i Latium (Tivoli, Vicovaro, Marino, Gallicano og andre). Den største bekymring for de første år af Martins Pontifikat blev genoptaget krigen mod Braccio da Montone fra 1423. Det følgende år, den kombinerede pavelig-neapolitanske hær, ledet af Giacomo Caldora og Francesco Sforza, besejrede ham i slaget L'Aquila (2 juni 1424); Braccio døde et par dage senere.
Kanonisk ret forbudt renter på et lån. For at undgå dette, blev livrenter betalt, interesse i kraft men ikke i navnet. Tvist med hensyn til lovligheden af livrente kontrakter blev bragt før Martin V i 1423. Han fastslog, at købte livrenter, som kan indløses på mulighed for sælgeren, var lovlig. Når lovligheden af livrenter blev etableret, var de vidt udbredte i handel; Det lader til at bystater brugte dem til at hæve obligatorisk lån fra deres borgere.
I henhold til et dekret af Rådet Constance, bestilling at Råd bør holdes hvert femte år, indkaldes Martin V et Råd i 1423, der mødte først ved Pavia og senere ved Siena (den "Rådet Siena"). Det var temmelig dårligt deltog, som gav paven et påskud for at opløse det, så snart det var kommet til den beslutning at "indre kirkelige union af reformen burde forrang over eksterne union". Det var prorogued i syv år og derefter mødtes på Basel (som "Rådet af Basel"). Kort efter den åbnede, døde Martin V af apopleksi i en alder af 62.
Han er begravet på St. John Lateran Basilikaen i Rom.

Bemærk på nummerering
Når den anden pave at tage navnet Martin blev valgt, der var forvirring over hvor mange paver havde taget navnet før. Man mente derefter, at der var tre, så den anden pave opkaldt Martin blev opkaldt Martin IV. Men i virkeligheden, de troede at være Martin II og Martin III var faktisk opkaldt Marinus I og Marinus II, selv om de nogle gange stadig omtales som "Martin II" og "Martin III". Det har avanceret nummerering af alle efterfølgende paver Martin af to. Paver Martin IV-V var faktisk de anden og tredje paver ved navnet.

Pave Martin V og slaveri
Slaveri var almindeligt i Europa, Afrika og Asien i Martins regeringstid og blev accepteret af "næsten alle" med par argumenterer imod det. I løbet af 1400-tallet, følelser i Europa i stigende grad vendt mod slavebinding af kristne og kirken fordømte denne praksis, men dette udvide ikke til vantro. Ifølge Burton (2007) Martin godkendt et Korstog mod Afrika i 1418, og dette kombineret med en senere tyr (1441) sanktioneres portugisisk handel med afrikanske slaver. I marts 1425 en bull blev udstedt, truede bandlysning for enhver kristne slave forhandlere og beordrede jøderne til at bære en "badge af skændsel" til at afskrække delvist opkøb af kristne. I juni 1425 anathematized Martin de, der solgte kristne slaver til muslimer. Trafik i kristne slaver blev ikke forbudt, rent salg til ikke-kristne ejere. Den pavelige bull af bandlysning udstedt til de genovesisk købmænd af Caffa relateret til køb og salg af kristne, men har været betragtet som uduelige, som forudgående påbud mod Wienerne, herunder love Gazaria, kvoter for salg af både kristne og muslimske slaver. Ti sorte afrikanske slaver blev præsenteret for Martin af prins Henry af Portugal. Martin støttede kolonial ekspansion. Davidson (1961) hævder, at Martins forbud mod slaveri ikke var en fordømmelse af slaveri, men snarere drevet gennem frygt "vantro magt".

Pope Martin V (Latin: Martinus PP. V, Italian: Martino V; January/February 1369 - 20 February 1431), born Otto (or Oddone) Colonna, was the head of the Catholic Church from 14 November 1417 to his death in 1431. His election effectively ended the Western Schism (1378-1417).

Biography
He was born at Genazzano, the son of Agapito Colonna and Caterina Conti, between January 26 and February 20, 1369. He belonged to one of the oldest and most distinguished families of Rome. His brother Giordano became Prince of Salerno and Duke of Venosa, while his sister Paola was Lady of Piombino between 1441 and 1445.
Oddone most likely studied at the University of Perugia. He became apostolic protonotary under Pope Urban VI (1378-89), and was created Cardinal-Deacon of San Giorgio al Velabro by Pope Innocent VII in 1405. In 1409 he took part in the Council of Pisa, and was one of the supporters of Antipope Alexander V. Later he confirmed his allegiance to Alexander's successor, John XXIII, by whom his family obtained several privileges, while Oddone obtained for himself the vicariate of Todi, Orvieto, Perugia and Umbria. He was excommunicated for this by Pope Gregory XII. Oddone was with John XXIII's entourage at the Council of Constance and followed him in his escape at Schaffhausen on 21 March 1415. Later he returned to Constance and took part in the process leading to the deposition of John XXIII.
Martin was elected pope at the Council of Constance on St. Martin's Day, 11 November 1417, by a conclave consisting of twenty-three cardinals and thirty delegates of the council. After deposing Antipope John XXIII in 1415, the Council was long divided by the conflicting claims of Pope Gregory XII (1406-15) and Antipope Benedict XIII (1394-1423).
Martin's first act after his election was to publish a brief that confirmed all the regulations made by his predecessors regarding the papal chancery, regulations that had long been the subject of complaints. When the "nations" of the council pressed their plans for reform, Martin V submitted a counter-scheme and ultimately entered into negotiations for separate concordats, for the most part vague and illusory, with the Holy Roman Empire, England, and France.
By issuing the Papal Bull to exterminate Hussites, Wycliffites, and other heretics in Bohemia on 1 March 1420, Martin V initiated the Hussite Wars.
Martin left Constance at the close of the council (May 1418), but travelled slowly through Italy and lingered at Florence. His authority in Rome was represented by his brother Giordano, who had fought under Muzio Attendolo against the condottiero Braccio da Montone. The Pope at the time ruled only Rome (when not rebellious) and its environs: Braccio held Umbria, Bologna was an independent commune, while much of Romagna and the Marche was held by local "vicars", which were in fact petty hereditary lords. In particular, Martin confirmed Giorgio Ordelaffi in Forlì, Ludovico Alidosi in Imola, Malatesta IV Malatesta in Rimini, and Guidantonio da Montefeltro in Spoleto, who would later marry the pope's niece Caterina Colonna. In exchange for the recognition of Joan II of Naples, Martin obtained the restitution of Benevento, several fiefs in the Kingdom of Naples for his relatives and, above all, an agreement that Muzio Attendolo, then hired by the Neapolitans, should leave Rome. Martin, after a long stay in Florence, was thus able to enter Rome in September 1420.
In 1418, there was a successful lobbying effort by Jewish people to win back their old privileges. A gathering, convoked by the Jews in Forlì, sent a deputation with costly gifts to Martin V. In their argument, the Jews of Forli asked the Pope to abolish the oppressive laws promulgated by Antipope Benedict XIII, and they also asked the Pope to grant the Jews those privileges which had been accorded them under previous Popes. The deputation succeeded in its mission.
In 1419-1420 Martin had diplomatic contacts with the Byzantine emperor Manuel II, who was invoking a council in Constantinople as a move to reduce the pressure from the Ottoman Turks. The Pope on 12 July 1420 conceded indulgence to any who would contribute to a crusade against the latter, which would be led by Sigismund, King of the Romans. In the same year Martin obtained a reduction of the autonomy of the commune of Bologna, whose finances would be thenceforth under the authority of a papal treasurer. He also ended the war with Braccio da Montone in exchange for his recognition as vicar and reconciled with the deposed John XXIII, to whom he gave the title of Cardinal of Tusculum.
During his permanence in Rome, Martin moved his residence from St. Peter to Santa Maria Maggiore and, from 1424, the Basilica of Santi Apostoli near the Palazzo Colonna. He also frequently sojourned in towns held by his family in the Latium (Tivoli, Vicovaro, Marino, Gallicano and others). The main concern of the first years of Martin's pontificate was the resumed war against Braccio da Montone from 1423. The following year, the combined Papal-Neapolitan army, led by Giacomo Caldora and Francesco Sforza, defeated him at the Battle of L'Aquila (2 June 1424); Braccio died a few days later.
Canon law prohibited interest upon a loan. To avoid this, annuities were paid, interest in effect but not in name. The dispute as to the legality of annuity contracts was brought before Martin V in 1423. He held that purchased annuities, which were redeemable at the option of the seller, were lawful. When the lawfulness of annuities was established, they were widely used in commerce; it seems that city states used them to raise compulsory loans from their citizens.
In accordance with a decree of the Council of Constance, ordering that councils should be held every five years, Martin V summoned a council in 1423 that met first at Pavia and later at Siena (the "Council of Siena"). It was rather poorly attended, which gave the Pope a pretext for dissolving it, as soon as it had come to the resolution that "internal church union by reform ought to take precedence over external union". It was prorogued for seven years and then met at Basel (as the "Council of Basel"). Shortly after it opened, Martin V died of apoplexy at the age of 62.
He is buried at St. John Lateran Basilica in Rome.

Note on numbering
When the second Pope to take the name Martin was elected, there was confusion over how many Popes had taken the name before. It was believed then that there were three, so the second Pope named Martin was named Martin IV. But, in reality, those believed to be Martin II and Martin III were actually named Marinus I and Marinus II, although they are sometimes still referred to as "Martin II" and "Martin III". This has advanced the numbering of all subsequent Popes Martin by two. Popes Martin IV-V were actually the second and third popes by that name.

Pope Martin V and slavery
Slavery was commonplace in Europe, Africa, and Asia during Martin's reign and was accepted by "almost everyone" with few arguing against it. During the 15th century, sentiment in Europe increasingly turned against the enslavement of Christians and the Church denounced such practices, but this did not extend to unbelievers. According to Burton (2007) Martin authorized a crusade against Africa in 1418 and this coupled with a later bull (1441) sanctioned the Portuguese trade in African slaves. In March 1425 a bull was issued that threatened excommunication for any Christian slave dealers and ordered Jews to wear a "badge of infamy" to deter, in part, the buying of Christians. In June 1425 Martin anathematized those who sold Christian slaves to Muslims. Traffic in Christian slaves was not banned, purely the sale to non-Christian owners. The papal bull of excommunication issued to the Genoese merchants of Caffa related to the buying and selling of Christians, but has been considered ineffectual as prior injunctions against the Viennese, including the Laws of Gazaria, made allowances for the sale of both Christian and Muslim slaves. Ten black African slaves were presented to Martin by Prince Henry of Portugal. Martin supported colonial expansion. Davidson (1961) argues that Martin's injunction against slavery was not a condemnation of slavery itself, but rather driven through fear of "infidel power".                  Katolske begreber:

Afladshandel

Antiochia

Apokryf

Ariani

Arianisme

Avignon

Basilika

Breviar

Bulle

Cistercienser

Davids Slægt

Decius

Diokletian

Dominikaner

Donatisme

Døbefont

Dødssynder

Ecclesiast

Exarch

Franciskaner

Galilei

Glas

Gnostiker

Goddag mand økseskaft

Gudsbevis

Gudsbevis-

Hegesippus

Helvede

Herrens år

Ikonoklasme

Inkvisition

Interregnum

Investitur

Irenæus

Janseni

Kanon

Kirkebøger

Kloster

Koncil

Konklave

Korstog

Lateran

Liber Pontificalis

Longobard

Luther

Lydkonge

Malakias

Malakiasrækken

Markion

Matematik

Modpave

Monarkianisme

Monofysitisme

Monoteletisme

Monstrans

Montanisme

Muhammed

Novatian

Nuntius

Oligark

Pallium

Paternoster

Patriark

Pavenumre

Paverækken

Pavinde

Pelagianisme

Pontifikat

Påskestriden

Ramaskrig

Ravenna

Sakramente

Sanktus

Saracen

Sede Vacante

Simoni

Skisma

Synode

Tiara

Vatikan

Økumenisk


Ordforklaring :

Basilika
Kanon
Koncil
Konklave
Korstog
Lateran
Modpave
Pontifikat
Skisma

Basilika:

[ - ]
Ordet basilika kommer af græsk basilike (stoa) 'kongelig (søjlehal)', af basileus 'konge'.
Basilika, bygning, der består af et hovedrum, hovedskib eller midterskib, flankeret af to eller fire sideskibe; hovedskibet er højere og bredere end sideskibene og kan have en udbygning, apsis, i den ene eller i begge ender.
Hovedskib og sideskibe er skilt fra hinanden ved kolonnader eller buer; over disse kan der være et galleri (klerestorium) og vinduer. Oprindelig havde basilikaen fladt loft eller åben tagstol. Basilikaen kan have en bred indgangshal, narthex, og en åben forgård, atrium.
Bygningstypen stammer fra det østlige Middelhav. Den var meget anvendt i antikkens Romerrige og er beskrevet af den romerske arkitekturteoretiker Vitruvius.


Der hersker tvivl om, hvorledes den kristne basilika er opstået. Den mest udbredte teori er, at den kristne basilika er udviklet af antikkens offentlige og private basilika. Det er også vanskeligt at præcisere, hvornår den kristne basilika opstod, da bygning af offentlige kirker var umulig under forfølgelserne af de kristne.
De kirkebygninger, der blev opført i Rom og i Mellemøsten i Konstantin den Stores tid i 300-t. e.Kr., står derfor som de første eksempler på den kristne anvendelse af basilikatypen.


Blandt de mest berømte er Laterankirken, Santa Maria Maggiore, den første Peterskirke og Santa Sabina, alle i Rom.

[ - ]

Kanon:

[ - ]
Kanon kommer af græsk og betyder rettesnor eller doktrin, og begrebet bruges om den officielle samling af bøger og helligskrifter inden for en given religion. Begrebet bruges først og fremmest om kristendommens kanon, dvs den officielle samling af skrifter, som er blevet optaget i Bibelen, og som anses for sande og nødvendige for Bibelens samlede helhed. Begrebet anvendes også indenfor en række andre religioner.

Kanonisk ret eller Kirkeretten er et retssystem indført af kirken.

Den katolske kirke kæmpede gennem hele middelalderen for at få godkendt, at den havde jurisdiktion over egne forhold. Det indebar oprettelsen af en særskilt dømmende magt, den kanoniske ret, der blev udviklet til et logisk og sammenhængende retssystem i løbet af det 11. århundrede.
Kirkeretten virkede i alle sager om kirkelige anliggender, herunder også moral og ægteskab. Kirkeretten stillede store krav til bevisførelsen, og førte ansvaret over på den enkelte i stedet for slægten.
De kirkelige retter blev ret meget brugt, fordi de lagde vægt på faktiske beviser i stedet for edsaflæggelse. De var også kendt for at være effektive i gældssager.
International kirkeret fik i 1234 sin officielle lovbog, Liber Extra, udstedt af pave Gregor IX (1227-41).
Den udøvende magt, iværksættelsen af straffeforanstaltninger osv. blev derimod på den verdslige magts hænder. Derfor var det kirkeretten, der pådømte sager om f.eks. præsters utugt, men det var lensherrens folk, der udførte straffen.

En del af kirkerettens bestemmelser vedrørende ægteskabelige forhold videreførtes efter reformationen i Tamperretten. Jyske Lov var stærkt inspireret af Kirkeretten.

I vore dage findes der stadig kirkeret. Den katolske kirke har en større lovsamling, men også i Danmark er der kirkeret. Ikke som nøje afgrænsede lovtekster, men som akademisk disciplin indenfor retsvidenskaben, der beskæftiger sig med de særlige retsregler, der regulerer den danske folkekirkes interne retsforhold.


Kanonisk messe

I den gamle liturgi er Kanon centrum i Messen som offer. I flg. tridentinerkoncilets vidnesbyrd går Kanon tilbage til apostlenes tradition, og var i det væsentlige fuldendt omkring Gregor d. Store (600 e. Kr.). Den romerske kirke havde aldrig andre kanoniske bønner. Selv mysterium fidei ["troens mysterium"] i indstiftelsesordene nævnes udtrykkeligt af pave Innocent d. 3. i et brev til ærkebiskoppen af Lyon i 1202, … Dette mysterium fidei blev fjernet i den nye liturgis indstiftelsesord. Samtidig blev der givet tilladelse til andre kanoniske bønner. Den anden - som ikke nævner Messens karakter af offer - men som er den korteste - har erstattet den gamle romerske Kanon stort set overalt. Derved er dyb teologisk indsigt fra tridentinerkoncilet gået tabt.[ - ]

Koncil:

[ - ]
Et Koncil er et kirkemøde for hele eller dele af Den Katolske Kirke. Ordet kommer fra latin "concilium"=Rådsforsamling. Man taler om 4 forskellige typer af konciler: "Concilio Diocesano" eller "Sinodo" indkaldes af Biskoppen, "Concilio Provinciale" indkaldes af Metropolitten (Ærkebispen), "Concilio Nazionale" indkaldes af Patriarken eller Overhovedet for Kirken i det enkelte land.Endelig er der "Concilio Ecumenico", som indkaldes af Paven og gælder for alle dele af Den Katolske Kirke.

Et Økumenisk Koncil foregår i 3 bestemte faser: Indkaldelsen af de nærmere bestemte grupper gejstlige som skal deltage. Afholdelsen sker under Pavens præsidium eller under en af hans legater. Paven bestemmer de emner, der skal debatteres og om evt. andre forslag skal tages med ind til diskussion. Paven har ret til at opløse Koncilet, eller til at stoppe det eller overflytte det til et andet sted. Den sidste fase er Pavens godkendelse af Koncilets konklusioner.

Koncilier - Romerkirkens generalforsamlinger

[ - ]

Konklave:

[ - ]
Konklave: (ordet kommer af "cum clave" = "med nøgle"). Konklave eller Pavevalg er forsamlingen af kardinaler, der vælger den nye pave, efter at den gamle er død eller træder af, som det var tilfældet med Pave Benedikt d. 16. Ordet konklave stammer fra latin, con'clave, og betyder: aflukkeligt værelse (helt bogstaveligt cum clave: med nøgle); specielt om den fra omverdenen afspærrede del af Vatikanpaladset, hvor pavevalget foregår; forsamlingen af kardinaler som vælger paven.
Annuntio vobis gaudium magnum! Habemus Papam! – Jeg meddeler jer en stor glæde! Vi har en pave! Sådan lyder budskabet fra protodiakonen fra balkonen over Peterspladsen i Rom, når valget er truffet. Det sker ved en højtidelig og historisk proces, der følges til punkt og prikke.
To uger efter pavens død vil kardinalerne mødes ved et højtideligt hemmeligt konklave i Det Sixtinske Kapel for at vælge apostlen Peters næste efterfølger. Konklavet må ikke afholdes senere end 20 dage efter. 14 dages-reglen er opstået for at give alle kardinalerne mulighed for at nå frem fra alle verdens hjørner. En regel, som nok mere stemmer overens med den tid, hvor kardinalerne skulle nå frem med hest og vogn end i dag, hvor de kommer flyvende til Rom.
Kardinalerne er udpeget overalt i verden og er pavens nærmeste rådgivere. Som det er i dag kan op til 120 kardinaler deltage, og de skal være under 80 år. Det blev bestemt af Pave Paul 6. i 1970. Ved sidste tælling af kardinalerne var der 119, der opfyldte kravene for at være med til at vælge.
Når kardinalerne ankommer til konklavet, hvor pavens efterfølger bliver valgt, lukkes den store bronzedør bag dem, og alle døre og vinduer bliver forseglet med bly. Tidligere skulle kardinalerne bo i spartanske værelser i selve kapellet, men i dag bliver alle indkvarteret i hotellignende værelser i Santa Martha Huset. Når kardinaler ankommer til konklavet, sværger de at holde alt, hvad der sker under afstemningen, hemmeligt. Hvis de bryder deres løfte, bliver de bortvist fra den katolske kirke.
Der gennemføres afstemning, hvor hver kardinal på en seddel skriver navnet på den kardinal, han ønsker som pave. Denne procedure gennemføres, indtil en af dem har har fået et flertal på 2/3 af stemmerne. Efter hver afstemning brændes stemmesedler, og røgen sendes gennem skorstenen. Ved tilsætning af kemikalier farves røgen sort, hvis afstemningen ikke har givet resultat og hvid, hvis afstemningen har peget på en ny pave.


Den nye pave skal formelt bekræfte, at han ønsker at påtage sig valget. Han spørges: "Accepterer De valget af egen, fri vilje?" Besvarer den valgte dette med "Accepto", er han den nye pave fra det øjeblik. Næste spørgsmål lyder: "Hvilket navn ønsker De at blive kaldt?", hvorpå han svarer med det navn, han ønsker at antage.

[ - ]

Korstog:

[ - ]
Korstog er en serie felttog fra 11. til 13. århundrede. De fleste var godkendt af paven. De kan ses som modtræk til flere århundreders islamisk ekspansion, og de fleste havde som mål at sikre kristen kontrol over Det hellige land, som var under muslimsk kontrol.

1. korstog 1096-1099

Pave Gregor 7. havde kort efter sin tiltrædelse i 1073 opfordret til et korstog til Jerusalem. Imidlertid lå pave Gregor i strid med den tyske konge og kejser (investiturstriden), så det blev først hans efterfølger, pave Urban 2., der kom til at virkeliggøre ideen.
Indtagelsen af Jerusalem under det første korstog 1099 i et middelalderligt manuskript.

2. korstog 1147-1149

Korstoget blev sat i gang på initiativ af Bernhard af Clairvaux, der inspirerede Ludvig 7. til at gå i spidsen, da der blev kaldt om hjælp fra Antiokia og Edessa i Syrien, der var blevet erobret under det første korstog.

3. korstog 1189-1193

Fra 1169 havde Saladin indtaget Egypten og havde sat et mål om at drive kristne væk fra den østlige del af Middelhavet. Efter at have erobret Syrien kunne han omringe korsfarerstaten, og den 4. juli 1187 overvandt han den i slaget ved Hattin. Den 2. oktober overgav Jerusalem sig, og derefter var det kun Antiokia, Tripoli, Tyrus og Margat, som var under kristen kontrol.
Frederik 1. Barbarossa (1122-1190), kejser af Tyskland og korsridder. Han var én af lederne af det 3. korstog i 1189

4. korstog 1202-1204

Under det 4. korstog ødelagde korsfarerne Konstantinopel – verdens største by – i 1204, selv om det var en kristen (græsk ortodoks) by, og plyndrede den. Dette betragtes som en af katolicismens skampletter og fik pave Johannes Paul 2. til den 4. maj 2001 officielt at undskylde overfor den Græske Kirke ved et personligt møde med den Økumeniske Patriark.

Nordiske korstog mod baltiske egne

I begyndelsen af 1200-tallet var turen kommet til de baltiske lande, blandt andet med danske korstog mod Estland. Korsfarerne drog først og fremmest af sted af religiøs overbevisning, men også med ønsket om at markere sig personligt som riddere, opnå anerkendelse eller finde store rigdomme i det mystiske østen.
Allerede ved midten af 1100-tallet opfordrede paven de danske konger til at føre korstog mod hedningene ved Østersøens sydkyst og de baltiske egne. Fra 1158 førte den danske ledingsflåde under ledelse af kong Valdemar den Store og den indflydelsesrige biskop Absalon krig mod de hedenske vendere for i 1169 at undertvinge disse og lægge øen Rügen under dansk indflydelsessfære. Den stærke danske kongemagt gennemførte i de følgende 50 år større og større erobringer for i 1219 at fuldbyrde korstogsmissionen ved at tvangskristne esterne. Esterne havde ellers forsvaret deres land med næb og kløer, men måtte bøje sig for den danske overmagt i slaget ved Lyndanisse.

[ - ]

Lateran:

[ - ]


Laterankirken (Arcibasilica di San Giovanni in Laterano) er bispedømmet Roms domkirke og dermed pavens sæde, en del af Vatikanstaten og den katolske kirkes fornemste domkirke. Det har historiske årsager. Frem til pavernes ophold i Avignon (fra 1309) var Lateranpaladset lige ved kirken det pavelige palads. Først efter tilbagekomsten fra Avignon blev Vatikanet pavens opholdssted, og selv om Peterskirken er den største, er den ikke en domkirke.

Laterankirken kaldes ofte Alle kirkers mor, og på facaden står indskriften SACROSANCTA LATERANENSIS ECCLESIA OMNIUM URBIS ET ORBIS ECCLESIARUM MATER ET CAPUT (latin for: Den allermest hellige Laterankirke, for hele byen og verden moder- og hovedkirke). Kirken er viet til Jesus Kristus, Johannes Døberen og Evangelisten Johannes.

Kirken er en af de fire patriarkalbasilikaer (de fire største kirker i Rom: Peterskirken, Laterankirken, Santa Maria Maggiore og Sct. Paul uden for murene). I lighed med de andre har den en hellig port, som åbnes, når det hvert 25. år er jubelår. Pilgrimme, der går gennem porten efter at have skriftet deres synder, får fuld aflad.

Den første domkirke blev rejst under kejser Konstantin. Den blev ødelagt af vandalerne, og en ny blev rejst af pave Leo 1. ca. 460. Pave Sergius 3. (904–911) byggede den helt om, efter at et jordskælv havde forårsaget store skader. I 1308 blev den fuldstændig ødelagt af en brand, og flere efterfølgende paver stod for genopbygningen. Under arbejdet blev den igen totalskadet af brand i 1360. Nutidens basilika er med undtagelse af nogle mindre arbejder i det 19. århundrede resultatet af Francesco Borrominis arbejde før jubelåret 1650.

Apostlene Peters og Paulus' hoveder skal være bevaret i relikvarier i baldakinen over højalteret. I selve alteret er dele af en bordplade fra antikken indfældet. Den skal komme fra senator Pudens' hus, og Peter skal have fejret nadveren ved det.[ - ]

Modpave:

[ - ]
En modpave var i middelalderen en pave, som kejseren eller et oppositionsparti fik valgt i konkurrence med den retmæssige pave, og som ikke anerkendes i den officielle paveliste.
Modpaverne var i høj grad medvirkende i både det katolske og det statslige politiske spil op gennem årene.
Modpave Hypolitus, 217-235 regnes som regel for at være den første modpave.
Modpave Felix V, 1439-1449, var den sidste af slagsen.

Herunder ses: Modpave Johannes XXIII
(1410 - 1415)
Liste over modpaver gennem historien:
 • Hypolitus (217-235)
 • Novatian (251-258)
 • Felix II (355-365)
 • Ursinus (366-367)
 • Eulalius (418-419)
 • Laurentius (498-499 og 501-506)
 • Dioskur (september-oktober 530)
 • Teodor (september-december 687)
 • Paschalis (oktober-december 687)
 • Konstantin II (767–768)
 • Filippus (juli 768)
 • Johannes (januar 844)
 • Anastasius III (august-september 855)
 • Kristoforus (903-04)
 • Bonifatius VII (juni-juli 974 og 984-85)
 • Johannes XVI (997-98)
 • Gregor VI (juni-juli 1012)
 • Benedikt X (1058-59)
 • Honorius II (1061-72)
 • Klemens III (1080-84)
 • Theoderik (1100-01)
 • Albert (februar-marts 1102)
 • Sylvester IV (1105-11)
 • Gregor VIII (1118-21)
 • Celestin II (december 1124)
 • Kletus [Anakletus] II (1130-38)
 • Viktor IV (marts-maj 1138)
 • Viktor IV (1159-64)
 • Paschalis III (1164-68)
 • Callistus III (1168-78)
 • Innocent III (1179-80)
 • Nikolas V (1328-30)
 • Klemens VII (1378-94)
 • Benedikt XIII (1394-1423)
 • Alexander V (1409-10)
 • Johannes XXIII (1410-15)
 • Klemens VIII (1423-29)
 • Benedikt XIV (1423-29)
 • Benedikt XIV (1430-37)
 • Felix V (1439-49)
Senere har der dog været andre som har taget pavetitel, flere gange efter være blevet valgt af skismatiske grupper. Dette er de såkalte sedevakantister, som mener, at pavestolen står tom, og at de dermed må vælge en af deres egne til at fylde den. Vatikanet har modpaverne med i de officielle lister over paver frem til Felix (V), som døde i 1449, men man medtager ikke sedevakantisterne. Årsagen til dette er, at modpaverne på den officielle liste blev valgt af personer, som befandt sig indenfor den katolske kirke, mens sedevakantistenes paver er valgt af personer, som befandt sig udenfor og havde dannet egne kirkesamfund. De anses derfor af Vatikanet for ledere af konkurrerende katolske eller katolsk-inspirerede grupper.
I katolsk kirkeret er det at lade sig vælge til modpave en skismatisk handling, som automatisk fører til ekskommunikation.

[ - ]

Pontifikat:

[ - ]
Pontifikat, (af lat. pontificatus, afledt af pontifex), en paves regeringstid.

Pontifex, (lat., af pons 'vej, bro', gen. pontis, og -fex, af facere 'gøre'; af omstridt bet., måske 'den, der baner vej' eller 'den, der bygger bro'), i romersk religion navnet på et ledende medlem af pontifikalkollegiet, et præstekollegium bestående af rex sacrorum, de tre store flamines og tolv mindre flamines; pontifex maximus 'den største pontifex' havde som særligt embedsområde Vestakulten. Pontifikalkollegiet holdt til i Regia (egl. 'kongens hus') på Forum Romanum og havde bl.a. overopsyn med Roms statskult, lege (ludi), sakralret og varselstydning. Fra ca. 200 f.Kr. kendes tabulae pontificum 'pontifexernes tavler', en samling historiske annaler.

Fra og med Augustus blev ærestitlen pontifex maximus givet til den regerende kejser, og i løbet af 400-t. overtog paven den oprindelig hedenske titulatur, ofte forkortet pont.max. eller PM, nu i formen summus pontifex, hvis betydning tolkedes kristologisk som 'den, der slår bro mellem Jord og Himmel'.[ - ]

Skisma:

[ - ]
Det rigtigt store skisma var skismaet mellem Konstantinopel og Rom 1054. Men traditionelt betegnes også den vestlige kirkes skisma som »det store skisma« - man er tilbøjelige til at ignorere Østrom i europæisk historie.

Det Store Skisma, splittelsen mellem den romerske og den byzantinske kirke fra 1054.
Der havde siden 800-t. bestået spændinger om bl.a. pavens forrang, filioque, kirkelige skikke, nadverbrødet og fordelingen af kirkelig jurisdiktion.
I 1054 nedlagde en romersk delegation en bandbulle på alteret i Sofiakirken i Konstantinopel mod patriark Michael Kerullarios og den byzantinske kirkeledelse.
Derpå bandlyste Kerullarios romerne; de gensidige fordømmelser blev først ophævet i 1965.
Året 1054 er traditionelt blevet regnet for tidspunktet for bruddet mellem den østlige og den vestlige kristendom.

Det Vestlige Skisma :


Den romersk-katolske kirke var i senmiddelalderen og renæssancen præget af en række kriser. Kirkens første alvorlige krise kom i 1309, da paven flyttede hoffet fra Rom til Avignon, og i denne periode var paven under den franske konges indflydelse. Pave Gregor 11. flyttede hoffet tilbage til Rom i 1378, men døde kort efter, hvorefter det kom til endnu en krise. Denne krise omtales som Det store Skisma, som varede fra 1378 til 1417, hvor der på et tidspunkt fandtes tre paver (Rom, Pisa og Avignon). Dette blev begyndelsen på koncilbevægelsen, der begyndte med koncilet i Konstanz og afsluttedes med koncilet i Basel. Koncilbevægelsen forsøgte at gøre sig til kirkens øverste myndighed, men tabte magtkampen til paven.
Urban VI´s (1378-1389) valg skete under pres fra den romerske befolkning, der ønskede en romer eller i det mindste en italiener valgt som pave. Han er den sidste pave uden kardinaltitel og hans valg førte til et næsten 50-årigt skisma (spaltning) af den romersk-katolske kirke, hvor der frem til et møde i Pisa i 1409 var to paver og efter mødet var der tre paver - en situation, der varer til de stridende parter mødes på et konsil i Konstanz (1414-1418), hvor man enes om at vælge Oddo di Colonna som pave Martino V og afsætte de øvrige.

Navnene på paver og modpaver i denne periode er:
 • Modpave Clemens VII (1378-1394)
 • Pave Bonifacius IX (1389-1404)
 • Modpave Benedikt XIII (1394-1423)
 • Pave Innocent VII (1404-1406)
 • Pave Gregor XII (1406-1415)
 • Pave Alexander V (1409-1410)
 • Modpave Johannes XXIII (1410-1415)
På konklavet i 1378 valgte Det italienske parti Prignano til pave Urbano VI, men de franske kardinaler ville ikke godkende valget og de blev politisk støttet af den franske kong Karl V og Napolis dronning Johanna 1 af Anjou. Det franske parti valgte så kardinal Robert af Genf som modpave under navnet Clemente VII, og han bosatte sig i Avignon og så var spaltningen af den romersk-katolske kirke en kendsgerning og de indbyrdes krige kunne begynde, hvor Pave Urbano VI tabte en række slag, men han afslog alle forsøg på et kompromis.
I 1415 besluttede den retmæssigt valgte Gregor XII under koncilet i Konstanz (1415-1418) at træde tilbage. Det gjorde han for at afslutte det vestlige skisma, hvor hele tre paver gjorde krav på Petersembedet.

[ - ]


0327
Pt:388